Dávne objekty v zámockom parku

V dnešnom článku sa zameriame na stavby a iné objekty, ktoré sa nachádzali v zámockom parku. Park zrejme vznikol v 17. storočí spolu so zámkom, ale dokumenty z tých čias nemáme. Zachovalo sa niekoľko máp z neskoršieho obdobia, zachytávajúcich podobu parku, ale veľa informácií o objektoch v rámci neho nám nedávajú. Vychádzame preto najmä z informácií týkajúcich sa 20. storočia.

Detail mapy Malaciek v prvej polovici 19. storočia (druhé vojenské mapovanie)

Park na mape z tretieho vojenského mapovania v tretej štvrtine 19. storočia

Okrem zámku sa v parku zachovali len dve budovy – domček záhradníka nad tréningovým ihriskom a domček vrátnika pri Čiernej bráne.

Pohľadnica zo začiatku 20. storočia

Niekdajší domček záhradníka. Stav v roku 2006

Domček vrátnika pri Čiernej bráne v prvej polovici 20. storočia

Strážny domček bol aj pri Bielej bráne, bol zbúraný v priebehu 20. storočia.

Strážny domček pri Bielej bráne v prvej polovici 20. storočia

Pri domčeku záhradníka boli štyri skleníky. Záhradníctvo pôsobilo aj po skončení pálffyovskej éry, až do polovice 20. storočia. Veľký skleník bol zbúraný po prvej svetovej vojne, ostatné v roku 1958.

Pred skleníkmi sa nachádzala ružová záhrada a neďaleko bola aj záhrada na pestovanie zeleniny.

Celý objekt záhradníctva je zreteľný v severozápadnej časti parku na mape z roku 1897.

Pohľad do dvora Prenoszilovcov, ktorí bývali v tesnom susedstve parku. Za plotom a bránou bolo záhradníctvo. Dnes je v tých miestach zelená plocha vedľa „slimáka“ a cesta

Severne od budovy zámku stála zámocká vodáreň, ľudovo nazývaná baňa, ktorá od konca 19. storočia zásobovala zámok a ďalšie okolité objekty vodou.

Zámocká vodáreň

Vodovod fungoval do roku 1957. Podľa pamätníkov bola vodáreň rozobratá a tehly z nej niektorí obyvatelia Rádku použili na stavbu svojich domov.

Neďaleko juhozápadného rohu zámku sa začiatkom 20. storočia nachádzal prístrešok – altánok. Vieme o ňom len z niekoľkých pohľadníc z pálffyovských čias.

Budova zámku s neďalekým prístreškom

Približne v miestach dnešného futbalového štadióna a ďalších športovísk sa nachádzali drevené budovy stajní. Priľahlú lúku využívali ako jazdiareň.

Stajne v miestach neskoršieho ihriska

Tieto stavby sa zachovali dlho aj po odchode Pálffyovcov z Malaciek, sú zachytené na fotkách zo športových podujatí.

Vieme o niekoľkých sochách, ktoré sa nachádzali v parku. V strede zámockého nádvoria sa nachádzala bronzová socha jeleňa, neskôr bola odstránená. Plastika zobrazujúca Tritóna z gréckej mytológie bola vo fontáne južne od budovy zámku.

Fontána s Tritónom

Fontána bola približne od polovice 20. storočia nefunkčná, sochu odstránili.

Soška Tritóna v už nefunkčnej fontáne

Po aktuálnej rekonštrukcii fontány bude na pôvodnom mieste inštalovaná kópia sochy. Originál sa dnes nachádza vo fontáne  na Kláštornom námestí.

Fontána pri parku v stave pred rekonštrukciou

Neďaleko zámku sa nachádzala aj busta, zobrazujúca údajne anglického záhradníka, zakladateľa.

Busta anglického záhradníka juhozápadne od budovy zámku

Bustu zničili vandali v polovici minulého storočia.

V parku sa v pálffyovskom období nachádzala aj soška Panny Márie, zavesená na jednej zo skupiny borovíc.

Podľa legendy sa tu zjavila Panna Mária a pod stromom vytrysol liečivý prameň.

Táto soška je zachytená na mnohých fotografiách z obdobia prvej polovice 20. storočia. Jej likvidácia, podobne ako pri iných objektoch v parku, súvisí zrejme so sprístupnením parku verejnosti.

Františkáni nechali v roku 1934 na inom mieste vybudovať grottu, imitáciu lurdskej jaskyne, so sochou Panny Márie.

Počas slávnosti kaplnku posvätil katechéta gymnázia P. Béda Košík za prítomnosti početného davu. Ani kaplnku vandali neobišli.

V súčasnosti je jaskyňa zachovaná, no bez sochy Panny Márie – tá je uložená v depozite.

V parku boli ešte za Pálffyovcov umiestnené kamenné a drevené lavičky. Nezachovala sa žiadna z nich.

V parku v priebehu takmer celého 20. storočia existovali športoviská, ktoré sa postupne rozširovali a menili. To je však téma na ďalší článok.

Zdroje:

Bartoš, J.: Z histórie zámku a parku, jeho osídlenia. Strojopis, 1983
Macejka, M.: Zámocký park v Malackách. In: Záhorie 6/2011, s. 10-14
Prenoszil, A.- Jávor, A.: Park v Malackách. Archív MCK Malacky
Šíp, V. – Trebišovský, J.V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta I. Malacky 1990
Šíp, V. – Trebišovský, J.V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996

2 komentárov
  1. Nikol
    Nikol hovorí:

    Zdravím, nedávno som videla na domčeku záhradníka reklamnú plachtu, kde bolo napísané, že je na predaj. Neviete náhodou, či ho niekto kúpil a aké s ním má plány? Zachová sa pôvodná stavba alebo pôjde dole?
    Vďaka za info.
    Nikol

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.