Občianske združenie pôsobí od roku 2014 pod názvom Malacké pohľady OZ. Predošlý názov občianskeho združenia MLOK bol skratkou jeho pôvodného a trochu dlhého názvu – Mladí ľudia organizujú a komunikujú, pod ktorým po prvý raz uzrel svetlo sveta v októbri roku 1999.

F_MLOK logo3

Naše občianske združenie sa prvých niekoľko rokov od svojho vzniku venovalo predovšetkým práci s mládežou a deťmi a organizovaniu kultúrnych a športových podujatí. Avšak súčasnosť priniesla nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť. Zameriavame sa predovšetkým na odborný výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Už od svojho založenia pôsobí Malacké pohľady o.z. predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí.

Kontaktné údaje

Malacké pohľady o.z.
Kukučínova 57, 901 01 Malacky
Slovenská republika

Kontaktné osoby

Miroslav Konečný
Martin Macejka

mpohlady(zavináč)gmail.com

IČO 31800963

Stanovy Malacke pohlady