Mesto Malacky sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, na juhu Záhorskej nížiny. Približne 35 kilometrov južne od mesta leží hlavné mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú hranice s Rakúskom a s Českou republikou.

Dnes sú Malacky sídlom okresu a hospodárskym, správnym a kultúrnym centrom južného Záhoria. Vzhľadom na výhodnú geograficku polohu, napojenie na infraštruktúru, rozvinutosť služieb a zastúpenie priemyslu býva zaraďované medzi najlepšie slovenské mestá súčasnosti. Mesto sa rozvíja najmä po ekonomickej stránke, nezamestnanosť je hlboko pod celoslovenským priemerom.

Počet obyvateľov je ustálený, už viac ako dve desaťročia sa pohybuje okolo 17 000. Podstatná časť obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu.

V rámci zahraničných vzťahov sú partnerskými mestami Malaciek Albertirsa (Maďarsko), Veselí nad Moravou (Česká republika), Szarvas (Maďarsko) a Žnin (Poľsko).

V posledných dvoch desaťročiach zažili Malacky pomerne výrazný rozvoj priemyslenej výroby. Po období krátkeho útlmu, kedy v Malackách zanikli, resp. utlmili svoju výrobu dovtedy vyznamné podniky ako Závody ťažkého strojárstva, Západoslovenské nábytkárske závody alebo Liečivé rastliny, nový impulz pre malacký priemysel predstavuje automobilová výroba. Priemysel v Malackách a ich blizkom okolí je primárne orientovaný na automobilovú výrobu, resp. výrobu komponentov pre jednu z najväčších slovenských automobiliek – Volkswagen v Devínskej Novej Vsi. Významný podiel má i drevospracujúci priemysel – v tejto oblasti treba spomenúť spoločnosť Swedwood a príbuzné spoločnosti v rámci skupiny, ktorá vyrába nábytkové komponenty pre švédsku spoločnosť IKEA. Rovnako treba spomenúť spoločnosť Pepsi ako predstaviteľa potravinárskeho priemyslu v Malackách a spoločnosť Fytopharma (bývalé Liečivé rastliny), zastupujúcu farmaceutický priemysel. Aj napriek rozvinutej priemyslenej výrobe veľká časť obyvateľov mesta pravidelne dochádza za prácou do Bratislavy.

V oblasti služieb pribudli v posledných rokoch v Malackách mnohé prevádzky, ktoré rozširili predovšetkým ich rozsah, v menšej miere i kvalitu. Minulý rok otvorila svoju pobočku v Malackách spoločnosť Tesco, svoju prevádzku tu taktiež má Billa, Lidl a Kaufland. Ďašie nákupné centrá sa plánujú, resp. sú práve vo výstavbe. Sprievodným javom tohto rozvoja je úbytok ľudí v prirodzenom centre mesta a ich presun do nákupných centier na periférii – avšak toto je skutočnosť, s ktorou sa potýkajú nielen Malacky, ale i mnoho miest ako na Slovensku, tak v zahraniči.

Rovnako si treba povšimnúť aj výrazný stavebný rozvoj, nielen v centre mesta, ale i na jeho okrajoch. Pozitívnymi príkladmi sú budova podnikateľského inkubátora alebo novej základnej školy na Štúrovej ulici, tými negatívnymi pomerne veľké množstvo stavieb s diskutabilnou architektonickou a estetickou hodnotou a nerešpektujúcich priestor, v ktorom sa nachádzajú. Z rekonštrukcií treba upriamiť pozornosť na veľmi vydarenú komplexnú opravu exteriéru farského kostola a prebiehajúce čiastkové rekonštrukčné práce vo františkánskom kostole. Rovnako bola výborne zvládnutá rekonštrukcia synagógy a čiastkové opravy v Pálffyovskom zámku, ktorý je momentálne vo vlastníctve mesta. Po niekoľkých desaťročiach je opäť funkčná aj fontána v zámockom parku.

Malacky ležia v tesnej blízkosti diaľnice D2, ktorá spája Prahu a Brno s Bratislavou a v posledných rokov aj s Viedňou. O čo lepšie majú Malacky spojenie s okolitým svetom, o to komplikovanejšia je samotná dopravná situácia v Malackách, ktorej hlavným problémom je chýbajúci obchvat mesta, vyústenie diaľničného privádzača priamo v centre mesta a komplikované parkovanie.

Odvrátenou stránkou rozvoja Malaciek zostáva ekológia. Zóna C a D priemysleného parku Eurovalley, kvôli ktorému bolo odlesnené pomerne rozsiahle okolie Malaciek, je z dôvodu hospodárskej krízy v útlme a zapĺňa sa len pomalým tempom. Rovnako badateľná je i ťažba v hospodárskych lesoch v okolí Malaciek. Na druhej strane je potrebné spomenúť i aktivity, ktoré sa uskutočnili v prospech životného prostredia – rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a práve prebiehajúce budovanie a rekonštrukcia kanalizácie v Malackách.

Po období útlmu sú posledné roky v znamení rozvoja kultúrneho života v meste. Za zmienku nepochybne stojí amatérske Divadlo na hambálku, ktoré pravidelne v septembri už niekoľko rokov organizuje divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. V nedávnej minulosti prešla rozsiahlou rekonštrukciu budova malackého kina, ktoré v súčasnosti premieta i trojrozmerný obraz. Netreba zabudnúť ani na Mestské centrum kultúry v Malackách, ktoré okrem prevádzky kina a múzea organizuje i niekoľko obľubených aktivít ako Prvomájové Malacky, Adventné Malacky alebo Kultúrne leto. V Malackách sa pravidelne organizuje hudobný festival Dohoda.