Program kultúrnych podujatí, pripravených v rámci celomestského podujatia Adventné Malacky 2012.
1. adventná nedeľa 2. 12. 2012
františkánsky kostol

16.30 h
Slávnostné otvorenie Adventných Malaciek spojené so zapaľovaním 1. sviečky na mestskom adventnom venci

ADVENTNÝ KONCERT

Chrámový zbor VOX HUMANA Malacky
MARIÁN BANGO, spev (www.marosbango.sk)

streda 5. 12. 2012
zámocký park pred kaštieľom

17.00 h
MOŽNO PRÍDE I MIKULÁŠ
happeningové predstavenie plné anjelov a čertov
voľný vstup na ľadovú plochu
ohňostroj

2. adventná nedeľa 9. 12. 2012
zámocký park pred kaštieľom

16.00 h
Folklórny súbor MACEJKO

17.00 h
zapaľovanie 2. sviečky na mestskom adventnom venci

17.15 h
MAJA VELŠICOVÁ a MIROSLAV ŠVÁBA (www.velsicova.com)

18.45 h
AC+

3. adventná nedeľa 16. 12. 2012
zámocký park pred kaštieľom

16.00 h
Základná umelecká škola Malacky (www.zusmalacky.edupage.org)

17.00 h
zapaľovanie 3. sviečky na mestskom adventnom venci

17.15 h
SALAMANDER
folk, world music pesničkára Romana Vámoša (www.folk.sk)

18.45 h
OTTO WEITER a ANDREA FISCHER (www.ottoweiter.sk)

streda 19. 12. 2012
Mierové námestie, parkovisko

VIANOČNÝ COCA COLA KAMIÓN (www.vianocnykamion.sk)

4. adventná nedeľa 23. 12. 2012
zámocký park pred kaštieľom

16.00 – 19.00 h
Betlehem so živými zvieratkami, vianočná kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle

16.00 h
MARTIN BABJAK (www.martinbabjak.sk)

17.00 h
zapaľovanie 4. sviečky na mestskom adventnom venci
MALACKÍ SKAUTI – 69. zbor gen. M. R. Štefánika prinášajú betlehemské svetlo (www.skautmalacky.sk)

17.15 h
ŽIARISLAV A BYTOSTI, world music (www.bytosti.sk)

18.15 h
SVÍTÁNÍ, Original Czech Music (www.svitani.com)

19.15 h
Ľudová hudba FERKOVCI (www.mojahudba.sk)

sobota 5. 1. 2013
františkánsky kostol

16.30 h
KONCERT TROJKRÁĽOVÝ
TRIO IMPRESSION (www.trioimpression.sk)

zdroj: MCK Malacky