Odkiaľ sa vzal názov mesta Malacky?

Malacky. Tento názov je zaužívaný už takmer sto rokov, od roku 1918. A v podobe Malaczka minimálne od 14. storočia. Nedávno sa v Katolíckych novinách objavil článok, v ktorom sa písalo, že názov Malacky je odvodený od írskeho mnícha menom Malaki. Bol to ďalší príspevok k teóriám o pôvode názvu nášho mesta. Koľko tých teórií je a o akých možnostiach sa uvažuje?

V spomenutom článku od Tibora Macáka sa píše: „Írski mnísi prinášali na svojich cestách po Európe vzdelanosť, učili ľudí čítať a písať, zakladali kláštory a univerzity, pôsobili v rozličných oblastiach. Možno povedať, že aj na Slovensko priniesli írsky spôsob ponímania kresťanstva a zohrávali dôležitú úlohu pri šírení kultúrneho dedičstva v strednej a východnej Európe. … Medzi írskymi mníchmi nechýbal prorok Malaki. „Možno predpokladať, že názov slovenského mesta Malacky, po írsky Malaki, môže byť odvodené od mena jedného z najfamóznejších írskych mníchov…“ hovorí Enzo Farinella. … O tom, či bol Malaki aj na Slovensku, sa vedú iba dohady. „Nedokážeme to s určitosťou potvrdiť, ale keďže v strednej Európe pôsobili írski mnísi, predpokladáme, že práve Malackám dali meno po tomto veľmi váženom írskom svätcovi. Totiž práve cez toto územie viedli aj trasy pútnikov do Ríma a Svätej zeme.“ (Stopy írskych mníchov nájdeme aj na Slovensku. In: Katolícke noviny z 9. 10. 2011, s. 13)

Je to x-tá verzia pôvodu názvu Malacky. Dostali sme sa aj ku knihe, z ktorej táto informácia pramení. Jej autorom je práve Farinella, kniha sa volá Italia-Irlanda: Cultura e valori. Ireland-Italy: Culture & values. Jediná zmienka o Malackách v tejto dvojjazyčnej taliansko-anglickej knihe je na strane 79. Podľa autora sa zdá, že Malacky (názov) hovoria o prítomnosti  írskych mníchov v tejto časti strednej Európy.  Autor teda na základe rovnakého, resp. podobného základu slova a tiež na základe faktu o pôsobení írskych mníchov aj na našom území predpokladá vzájomnú spojitosť.

Kým nemáme jasný dôkaz, nemôžeme to potvrdiť ani vyvrátiť. Podobne je to aj s inými teóriami o názve mesta. Téme pôvodu názvu Malacky sa v uplynulom storočí venovali viacerí ľudia – Peter Straka, Pavol Hallon, Jaroslav Rozum, Vladimír Šíp a iní.

Najstarší známy erb Malaciek z roku 1577. Názov mesta sa na pečati Štefana Balašu spomína v skrátenej podobe „Mala“

Prvú legendu o pôvode názvu Malaciek som počul na základnej škole. Išlo o príbeh grófa, ktorému v miestnom lese skočil diviak do cesty a ohrozoval tým jeho život. Gróf kričal malac ki, čo znamená prasa preč. Hájnik prasa odohnal a zachránil mu život. Táto legenda stráca na vážnosti, ak si uvedomíme, že v časoch grófskych a maďarských neboli Malacky ale Malaczka.

Erb mesta Malacky, používaný v 80. rokoch minulého storočia

Pavol Hallon cituje v jednom článku františkánsku kroniku. Na otázku, kde by mohli okoloidúci obchodníci prenocovať, vraj odpoveď znela „Malaczkaknál“ – pri prasiatkach. (Hallon, P: Povesti o pôvode a názve Malaciek, MH 2/1996, s. 10-11)

Aktuálny erb mesta, ktorý vznikol začiatkom 90. rokov minulého storočia. Podľa niektorých je od pôvodného erbu veľmi vzdialený a všetky jeho prvky by mali vyzerať inak

Je však nepravdepodobné, že by sa názov mesta spájal s prasaťom, či už malým, alebo diviakom, ktorý je v súčasnom malackom erbe. Upozornil na to práve Pavol Hallon na základe vyjadrenia jazykovedca dr. Ondruša: „Spájať meno Malacky s maďarským slovom „malac“ vo význame prasa je pomýlené, ani nie z hľadiska významového, ale z hľadiska historického, chronologického. Slovo „malac“ prevzali Maďari pomerne neskoro od Slovincov, a to zo slovinského slova „mladec, mladci“, čo označovalo u Slovincov mladých ľudí, ale i mladé zvieratá, medzi inými i prasatá.“ (Hallon, P.: Povesti o pôvode a názve Malaciek)

Ďalšia verzia, ktorú zapísal Peter Straka, hovorí o malých loskoch. Zemepán daroval pôdu poddaným. Pozemky neboli rovnako veľké a kvalitné. Aby sa ľudia neškriepili, vyriešili to losovaním. Losované pozemky dostali meno Malé losky. Ďalší gróf pozemky ľuďom vzal a z toho vzniklo konštatovanie: Gróf má lósky. Z toho vraj potom vznikol názov Malacky.

Vráťme sa k prvej známej zmienke o Malackách. Je z roku 1206 a spomína sa v nej potok Malina (Maliscapotoca). Podľa niektorých práve od potoka Malina je odvodený názov Malacky. Prípadne podľa malinišťa (z lat. malesca). V. Šíp uvádza aj ďalšiu možnosť – jazveca (z lat. meles). (Šíp, V. – Trebišovský, J. V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996, s. 16 a 37)

Druhá najstaršia známa zmienka je z roku 1231 v znení Maluchka, číta sa Malučka (k tomu Hallona viedol Dr. Eduard Gašinec). Hallonov záver je: Malučká osada pri Malinskom potoku. Podľa neho potom Maďari premenili názov na Malaczka. (Hallon, P.: Malučká. MH 11/1995, s.8)

Ďalšie slovo, ktoré je možno základom Malaciek, sú mláčky. „Keď bola osada kompaktnejšia, medzi týmito mláčkami a Malinským potokom dostávala časom pomenovanie, ktoré sa dostalo i do starých listín ako už spomenutá „zem Maluchka“ – Mlacky – Malacky – Malaczka.“ (Hallon, P.: Majitelia Malaciek a Plaveckého panstva. Malačan 1989)

Spomenutý jazykovedec dr. Ondruš preferoval odvodenie od slova mlátiť (ďalej mlatsk a mlacky, Maďari tam povkladali dvakrát samohlásku a a boli Malacky) – lenže, je poznamenávam, slovo Malacky bolo až po 1918, dovtedy Malaczka, resp. Malatzka (ale aj Malacka a iné verzie). Ďalšia verzia od Ondruša je odvodená od vylisovaného chmelu (mláto). (Hallon, P.: Povesti o pôvode a názve Malaciek)

Jaroslav Rozum s cieľom nájsť pôvod názvu mesta skúmal keltské, italické, grécke, turkotatárske jazyky, archeologické nálezy a staré mapy. Prišiel k niekoľkým záverom. Podľa prvého názov vznikol v dobe rímskej, z latinského Malacie, čo znamená tiché miesto. Druhá možnosť –  pôvodom bol potok s pomenovaním po bohovi Molochovi (z latinského Fluvius Moluchka). Ako tretiu možnosť uvádza už spomenutý názov Maliscapotoca – maliništia pri prameňoch potoka.  Rozum tiež vylučoval možnosť, že by názov mesta bol odvodený z maďarčiny. (Rozum: Historické určenie názvu mesta Malacky, 15. 1. 1985)

Vladimír Šíp v knihe Malacky. Kapitoly z dejín mesta II cituje tiež dr. Ondruša, ktorý neradí ísť do rímskeho obdobia pri hľadaní pôvodu názvu Malaciek. Podľa neho ide o slovanské pomenovanie. (Varsík, B.: Vznik a počiatky mesta Trnavy. In: Historické štúdie III, Bratislava 1957, s. 244)

Zhrnuli sme na jednom mieste všetky známe možnosti,  z ktorých vznikol názov Malacky. Je viac ako desať a všetky sú zaujímavé. Niektoré sme doteraz brali ako pravdivé, iné sa nám možno zdajú byť úsmevné. Ale nevieme, ktorý je správny.  Je možné, že je to jeden z nich, ale aj to, že odpoveď treba hľadať inde.

6 komentárov
 1. BUBO
  BUBO hovorí:

  Prečo sa hanbíte za maďarskú minulosť mesta a celkovo okolia. Históriu nezmeníte žiadnimi nezmyselnými úvahami o Írskych mníchoch. Je jasné už z názvu mesta Malacky, že to má niečo spoločné s maďarským slovom malac /presa/. Potvrdzuje to aj erb mesta. Pred dvesto rokmi rozprávali v Malackách všetci po maďarsky. To predca neni hanba.

 2. Pav
  Pav hovorí:

  Bubo by si mal prečítať lepšie posledný odstavec príspevku. Autor sa neprikláňa k žiadnej interpretácii, ani žiadnu neodsudzuje.
  Ani netvrdí, že sa hanbí za maďarské dejiny.
  Erb mesta nie je dôkazom pôvodu názvu.
  Názov mesta vznikol pred ôsmimi storočiami, nie pred 200 rokmi.
  Situácia s interpretáciou názvu Malaciek je výrazne komplikovanejšia, ako sa ti javí.

 3. Martin Macejka
  Martin Macejka hovorí:

  Pripomína mi to prácu jedného študenta spred pár rokov: cez našu obec prechádzali Cyril a Metod. Dôkazom toho je aj súsošie, ktoré v obci stojí. 🙂

 4. BUBO
  BUBO hovorí:

  Chcel som povedať, že riešenie je zvičajne tá najjednoduchšia možnosť a netreba vždy v jednoduchých otázkach hľadať zložité odpoveďe.

 5. Kohut
  Kohut hovorí:

  Bubo, cast mojich predkov pochadza z Malaciek. Nikdy nehovorili po madarsky. Kde si na tuto rozoravku orisiel, ze sa tam hovorilo po madarsky. Pochadzam zo zemianskej rodiny a moje tvrdenie mam dolozene dobovymi listinami. Otvorene ti poviem, ze klames. Malacky boli vzdy slovenske mesto. Za madarsku historiu sa mozete hanbit akurat vy Madari, po tom co ste narobili s nasim spolocnym kralovstvom!

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.