Mesto Malacky komunikuje s občanmi aj prostredníctvom mestských médií. V tlačenej podobe vydáva noviny Malacký hlas, v elektronickej podobe spravuje webstránku www.malacky.sk a textovo-obrázkové televízne vysielanie v podobe eM TV.

Malacký hlas

Malacký hlas
Titulka prvého čísla novín Malacký hlas z januára 1991

Mesto Malacky od roku 1991 vydáva vlastné noviny s názvom Malacký hlas. Prvé číslo vyšlo v januári 1991. Malo formát A4, rozsah 12 čierno-bielych strán. Obsahovalo príhovor primátora mesta, informácie o činnosti samosprávy, praktické rady, články o histórii, informácie z matriky či športové správy.

Od začiatku bol Malacký hlas vydávaný v pravidelných mesačných intervaloch. Neskôr sa formát zväčšil na dvojnásobnú veľkosť. V roku 2004 sa z novín stal dvojtýždenník. Od začiatku roka 2006 sa časť novín začala tlačiť farebne a postupne sa celé noviny stali farebnými.

Noviny sa spočiatku predávali v novinových stánkoch, v roku 2005 sa začali distribuovať do každej domácnosti bezplatne.

Malacký hlas
Titulka Malackého hlasu z roku 2000

Malacký hlas má vlastnú webstránku s archívom obsahujúcim jednotlivé čísla novín od roku 2001.

Malacky.sk

Webstránka mesta vznikla v roku 2000. Zásadnou zmenou prešla v roku 2008 a v tej podobe zostala do súčasnosti.

Veľkej popularite sa teší aj facebooková stránka mesta.

malacky.sk
Webstránka malacky.sk v podobe z roku 2001

eM TV

Malacká televízia eM TV je dostupná pre obyvateľov mesta, ktorí sú pripojení na káblovú distribučnú sieť. Začala vysielať v 90. rokoch 20. storočia pod názvom MINKA (Malacký informačný kanál), neskôr sa názov zmenil na súčasný. Televízia je zdrojom informácií predovšetkým pre staršiu generáciu.

Aktuálne je vysielanie dostupné aj na internete.

em TV Malacky
Titulná obrazovka vysielania eM TV pred Vianocami 2019