Ochrana autorských práv

Pravidlá nakladania s autorskými materiálmi na stránke

Všetky články, fotografie, videá a akékoľvek iné prispevky zverejnené na Malackých pohľadoch sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich autora je zakázané ich ďalej rozširovať, zverejňovať a iným spôsobom s nimi nakladať.

Pravidlá používania diskusií

Pravidlá a poznámky k využívaniu diskusií na Malackých pohľadoch

Malacké pohľady umožňujú svojim čitateľom slobodne, neobmedzene a bez potreby registrácie prispievať do diskusií na stránke a vyjadriť tak svoj názor ako ku konkrétnemu príspevku, tak i k téme, ktorej sa týka. V snahe zachovať doterajšiu vysokú úroveň diskusií si dovoľujeme požiadať vás o rešpektovanie nasledovných zásad:

  • Aj napriek tomu, že diskusie na Malackých pohľadoch sú anonymné, oceňujeme, ak v diskusiách používate vaše skutočné meno. Dávate tým najavo, že sa nehanbíte za svoj názor a stojíte si za tým čo ste napísali.
  • Rešpektujte názor a dôstojnosť iných čitateľov. Nestotožňujeme sa s príspevkami obsahujúcimi akékoľvek osobné útoky a urážky, ohováranie, obťažovanie, vulgarizmy a urážajúcimi náboženské cítenie a presvedčenie iných ľudí
  • Nepropagujte neznášanlivosť. Neprípustné sú príspevky obhajujúce a/alebo podnecujúce násilie alebo neznášanlivosť voči jednotlivcovi alebo skupinám obyvateľov, s rasistickým alebo xenofóbnym obsahom a/aleboich  svojmu okoliu a vytváranie avr predov  obsahujúce odkazy na takéto stránky.
  • Rešpektujte zákony. Dodržiavajte platné právne predpisy Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa práve nachádzate. Príspevky napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu alebo zasahujúce do práv na ochranu osobnosti tretích osôb zakladajú vašu trestnoprávnu či občianskoprávnu zodpovednosť.
  • Nepovažujeme za vhodné, aby ste v diskusiách propagovali komerčné produkty alebo súkromné spoločnosti a zverejňovali ich kontaktné informácie, prípadne odkazy na ich internetové stránky.
  • Pridávajte komentáre súvisiace s témou a nezaplavujte diskusiu opakovaným pridávaním toho istého príspevku.
  • Redakcia Malackých pohľadov nezodpovedá za obsah komentárov pridaných čitateľmi a v prípade, ak nerešpektujú tieto zásady, vyhradzuje si právo ich upraviť alebo vymazať.
  • Pridaním diskusného príspevku na stránke Malackých pohľadov vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujete sa ich dodržiavať.