Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera vás pozýva na historický seminár, ktorý bude tento rok venovaný téme prvej svetovej vojny v súvislosti s Malackami.

Program seminára Prvá svetová vojna a Malacky
15. 5. 2014 o 10.00 h (kino, Hviezdoslavova ulica)

Mgr. Jana Zaťková, PhD.: Prvá svetová vojna: Príčiny, priebeh a výsledky.

Mgr. Lucia Szőcsová: Malacky počas prvej svetovej vojny v zápisniciach obecného zastupiteľstva

ThLic. Martin Hoferka, Th.D., Mgr. Róbert Svíba: Projekt Prvá svetová vojna a Záhorie

Mgr.art. Andrej Wsól: Malackí odvedenci

Mgr. Mária Zacharová: Vojaci vyhlásení za mŕtvych z územia dnešného okresu Malacky

Príspevky, ktoré odznejú v rámci seminára, budú na konci roka publikované v zborníku Malacky a okolie.

MP_seminar2014plagata