Prvý vinič na Slovensku
V časti Vinohrádek v Malackách sa našla studňa s hroznom z veľkomoravskej doby. Je to dobrý dôvod posedieť si pri víne v niektorej z malackých vinární alebo reštaurácií.

Sídlo palatína
Malacký zámok bol rodovým sídlom uhorských palatínov z rodu Pálffy. Zámok je prístupný verejnosti, obklopuje ho rozsiahly park.

Pútnický chrám so Svätými schodami
Súčasťou františkánskeho kostola v centre mesta sú sväté schody, po akých kráčal Kristus k Pilátovi. Na svete je len niekoľko takých schodov.

Synagóga v orientálnom štýle
Židovská synagóga postavená v maurskom štýle slúžila ako vzor pre stavby podobného typu v židovskom svete. Autorom je viedenský cisársky architekt Stiassny.

– bohatá ponuka pamiatok v relatívnej blízkosti mesta – doplniť
– krásna príroda v bezprostrednom okolí (eur. význam)
– blízkosť Malých Karpát a vodných plôch
– rázovitý dialekt, v ktorom sa miešajú prvky slovenčiny, češtiny, nemčiny
– pekné baby 🙂
– …
zatiaľ len brainstormig, kľudne dopĺňajte