Socha Sv. František Xaverský (Severínek)

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Najznámejšia malacká socha. Pochádza z 18. storočia, ktorá je umiestnená na vysokom stĺpe na hlavnej križovatke. Socha zobrazuje sv. Františka Xaverského, ale Malačania sochu nazývajú Severínek. Pozorne sleduje, čo sa v Malackách deje. Pamätá si mnohých Pálffyovcov, ale aj napoleonských či pruských, nemeckých i ruských vojakov. Je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“]Svetelná križovatka, v tesnej blízkosti Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Najjednoduchšie je zaparkovať na parkovisku na Mierovom námestí, v tesnej blízkosti svetelnej križovatky.[/tab]

[/tab_container]

 


Súsošie Sv. Anna s Máriou

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]Súčasné súsošie, umiestnené na mieste staršieho, pochádza z polovice 20. storočia, jeho autorom je františkán P. Štefan Muška. Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“]Kláštorné nám, pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Najvhodnejšie miesto na parkovanie je parkovisko na Mierovom námestí, vedľa svetelnej križovatky.[/tab]

[/tab_container]

 


Súsošie Sv. Anton s Ježiškom

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]Najstaršia zachovaná socha v meste, pochádza zo 17. storočia. Dal ju postaviť správca pálffyovského majetku Matej Žigraj (Matej zo Žehry). Zaujímavosťou sochy je stĺp, na ktorom sú zobrazené atribúty týkajúce sa utrpenia Krista (mučiace nástroje, predmety symbolizujúce zradu, zapretie, poníženie a ukrižovanie). Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“]

Umiestnenie: Kláštorné nám, pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Najvhodnejšie miesto na parkovanie je parkovisko na Mierovom námestí, vedľa svetelnej križovatky.[/tab]

[/tab_container]

 


Socha Sv. Florián

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Socha patróna hasičov z konca 18. storočia. Nechal ju postaviť gróf Pálffy, čo dokladuje rodový erb na podstavci.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“]Záhorácka ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Zaparkovať sa dá v tesnej blízkosti sochy na Záhorackej ulici.[/tab]

[/tab_container]

 


Súsošie Najsvätejšia Trojica

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Patrónom farského kostola a celej malackej farnosti je Najsvätejšia Trojica. Súčasné súsošie Trojice bolo postavené pri kostole v roku 1971.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Záhorácka ulica, približne 15 minút pešo od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Na parkovisku na Záhorackej ulici, presne oproti Farskému kostolu.[/tab]

[/tab_container]

 


Socha Panna Mária

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Sochu postavili pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice v roku 1947 z vďaky za pomoc preukázanú pri prechode frontu a za šťastné skončenie druhej svetovej vojny.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Brnianska ulica, pešo 15 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Na parkovisku na Záhorackej ulici, presne oproti Farskému kostolu.[/tab]

[/tab_container]

 


Socha Sv. Ján Nepomucký

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Sochu nechali postaviť pred svojím domom Anton a Františka Dobrovodskí v roku 1909.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Družstevná ulica, pešo 25 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Pred pohostinstvom U koňa alebo pozdĺžne na Družstevnej ulici.[/tab]

[/tab_container]

 


Božie muky

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatok a umiestnenie“]

V meste sa nachádzajú štyri Božie muky. Stoja na miestach, kde sa v minulosti udialo niečo významné. Dôvody dnes nepoznáme.

Umiestnenie:

8. Pezinská ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora

9. Ulica Duklianskych hrdinov, pešo 15 minút od Čierneho kláštora

10. Brnianska ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora

11. Medzi Malackami a Kostolišťom, pešo 35 minút od Čierneho kláštora

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]

8. Voľne prístupná.

9. Umiestnená za plotom na súkromnom pozemku,dobre viditeľná.

10. Voľne prístupná.

11. Umiestnená v areáli ovocného sadu na súkromnom pozemku, môže byť neprístupná.

[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]

8. Parkovanie priamo pri Božej muke.

9. Parkovanie pred pohostinstvom u Gajdára, resp. pred neďalekým zdravotným strediskom.

10. Parkovanie priamo pri Božej muke.

11. Parkovanie pred bránou do sadu, avšak k samotnému areálu je pomerne komplikovaný prístup autom.

[/tab]

[/tab_container]

 


Pomník padlých

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Pomník bol vytvorený na konci 20. rokov 20. storočia na pamiatku Malačanov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. Autorom súsošia je Ladislav Majerský. Pomník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Radlinského ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovanie je možné na Radlinského ulici, resp. v okolí „červeného“ obchodného domu a Hotela Atrium.[/tab]

[/tab_container]

 


Pamätník Červenej armády

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Pamätník bol vytvorený po skončení druhej svetovej vojny na pamiatku sovietskych vojakov, ktorí sa podieľali na oslobodzovaní Malaciek od fašizmu v apríli 1945. Pamätník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Kláštorné námestie, pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovisko na Mierovom námestí.[/tab]

[/tab_container]

 


Pamätník SNP

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Pamätník, pripomínajúci povstanie z roku 1944. [/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Námestie SNP, pešo 10 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovanie je možné na parkovisku priamo na Námestí SNP, oproti papiernictvu.[/tab]

[/tab_container]

 


Pamätník na víťazný koniec druhej svetovej vojny 

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Sochu postavili v roku 1946 zamestnanci elektrárne ako vďaku za skončenú vojnu. Prúty symbolizujú povesť o Svätoplukovi, srdce vyjadruje lásku a vztýčený prst na ruke výstrahu pred hrôzami vojny.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Ulica 1. mája (areál elektrární), pešo 15 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovanie priamo pred budovou elektrárne.[/tab]

[/tab_container]

 


Socha M. R. Štefánik

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Socha, ktorá je dielom Vojtecha Ihriského, mala zaujímavý osud. V roku 1944 ju odhalili pri príležitosti 25. výročia smrti Štefánika. Začiatkom 50. rokov 20. storočia ju komunisti strhli a spodnú časť zakopali. Táto sa našla pri kopaní základov budovy podnikateľského inkubátora. Vrchnú časť, ktorá sa nenašla, vytvoril akademický sochár Juraj Gavula. Socha bola druhý raz odhalená 30. apríla 2006.
[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Mierové námestie, pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovanie priamo na parkovisku na Mierovom námestí, resp. na parkovisku za inkubátorom.[/tab]

[/tab_container]

 


Socha Tritón

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Plastika zobrazujúca Tritóna z gréckej mytológie. Pôvodne sa nachádzala vo fontáne na lúke pred zámkom v zámockom parku,  dnes je umiestnená vo fontáne pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Kláštorné námestie (vo fontáne), pri Čiernom kláštore.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkoviská okolo „červeného“ obchodného domu, resp. Hotela Atrium.[/tab]

[/tab_container]

 


Pálffyovský náhrobok psa

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Fotografia“][/tab]

[tab title=“Popis pamiatky“]

Kuriozitou je kamenný náhrobok v lokalite bývalej bažantnice. Dal ho postaviť niektorý člen pálffyovského rodu pre svojho obľúbeného psa.

[/tab]

[tab title=“Prístupnosť“]Voľne prístupné, môže byť problém pamätník nájsť, nakoľko je pomerne nenápadný a skrytý v lese.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“] Pod dubami (Tri duby), pešo 35 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Parkovanie pri Troch Duboch. K Trom Dubom vedie nespevnená lesná cesta, prejazd môže byť v prípade daždivého počasia komplikovaný. [/tab]

[/tab_container]

 

View Sochy, kríže a pamätníky in a larger map