Najstarší náhrobok na starom cintoríne

Z prvej polovice 19. storočia sa na malackom starom cintoríne zachoval náhrobok rodiny Entnerovcov. Je to najstarší známy pomník, ktorý sa tam nachádza. Pozrieme sa, kto boli Entnerovci a kde sa dá nájsť rovnaký náhrobok.

MP-entner-01

Entnerovský náhrobok v roku 2006

Hrob Entnerovcov sa nachádza v jednej z najstarších častí cintorína, na východnom okraji sektore D. Na náhrobku sú štyri tabuľky s menami pochovaných. Ide o manželov Mateja a Alojziu Entnerovcov a ich vnuka Ľudovíta s manželkou Elenou.

MP-entner-04

Matej Entner sa narodil v roku 1792. Pochádzal z moravskej Lednice z pekárskej rodiny. Sám bol pekárom a do nášho mesta sa oženil v roku 1819. Vybral si Alojziu Ortnerovú, 27-ročnú vdovu po pekárovi Karolovi Holloberovi. Mali spolu šesť detí – štyroch synov a dve dcéry. Najstarší syn Matej sa narodil v roku 1820. Najmladší syn Ľudovít Ignác sa narodil v roku 1833. O dva roky Matej Entner zomrel. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách a náhrobok sa zachoval dodnes. Jeho manželka Alojzia ho prežila o viac ako desať rokov.

MP-entner-02

MP-entner-06

O tom, kde sú pochované ich deti, nemáme žiadnu zmienku. V ich hrobe je však pochovaný vnuk Ľudovít s manželkou. Ľudovít bol jedným z desiatich detí najstaršieho syna Mateja Entnera, ktorý sa volal tiež Matej. Narodil sa v roku 1850 a bol pekárom, rovnako ako jeho otec a dedo. Pekáreň mal pri františkánskom Čiernom kláštore (neskôr ju prevádzkoval Jozef Gschill). V roku 1878 sa oženil s Helenou, rodenou Mokeš, pochádzajúcou z Cahnova (Hohenau). Helena zomrela v roku 1906, jej manžel Ľudovít v roku 1923. Mali minimálne tri deti. Máme o nich málo informácií, isté je, že rodina v Malackách v mužskej línii nepokračovala.

MP-entner-10

Entnerova pekáreň pri Čiernom kláštore na začiatku 20. storočia

Hrob Entnerovcov tvorí mohutný kamenný podstavec, na ktorom bol postavený malý kamenný kríž. Kvôli veku ho začiatkom 90. rokov 20. storočia zaradili medzi cenné hroby mesta Malacky. Náhrobok bol dlhé roky bez odbornej starostlivosti a pôsobením počasia sa jeho stav zhoršoval. Vyvrcholilo to počas víchrice v roku 2009, keď vietor zhodil zvetraný kríž.

MP-entner-05

Náhrobok po víchrici v roku 2008

MP-entner-09

Do tohto miesta sa zdá byť príbeh náhrobku všedný. Zaujímavým ho robí takmer totožný náhrobok, ktorý sa nachádza na cintoríne v neďalekom Zohore. Očividne prešiel nedávno rekonštrukciou.

MP-entner22

Fotky na porovnanie. Vľavo malacký náhrobok Entnerovcov, vpravo hrob Slobodovcov v Zohore

MP-entner19

Na fotkách môžeme porovnávať oba náhrobky a zistíme, že nepochybne pochádzali od toho istého autora. Tento fakt môže pomôcť pri prípadnej reštaurácii entnerovského náhrobku.

MP-entner21

MP-entner20

MP-entner23

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.