Náhrobok mlynárskej rodiny Lukáčovcov na starom cintoríne v Malackách

Jedným zo zaujímavých náhrobkov na starom cintoríne je náhrobok Lukáčovcov, nachádzajúci sa tesne vedľa entnerovského náhrobku. Má viac ako sto rokov a ľudia, ktorí v ňom spočinuli, zažili kus histórie v Malackách a v Rohožníku. Hrob je zaradený do zoznamu hrobov cenných pre mesto Malacky z kultúrno – historickej stránky.

Podľa nápisu na náhrobku v hrobe ležia pozostatky manželov Jána (Johana) a Karolíny (Karoline) Lukáčovcov (Lukácsovcov). O koho ide? Informácie poskytujú najmä matriky.

Ján sa narodil 22. decembra 1830 v Rohožníku do mlynárskej rodiny. Jeho otec Damián Lukáč bol synom rohožníckeho mlynára, mama bola Alžbeta Kožuchová. Bol predpoklad, že aj Ján sa vyučí rovnakému remeslu, v duchu rodinnej tradície. Čo sa aj potvrdilo. A nie len on, ale aj jeho brat Anton sa stal mlynárom. Anton pôsobil v rodnom Rohožníku, kým Ján mlynárčil v Malackách.

Jánova neskoršia manželka Karolína Belošičová (Belositsová) sa narodila 11. decembra 1841 v Malackách. Jej rodičia boli malacký notár Valentín Belošič (Belosits) a Anna, rodená Zimková.

Sobáš Jána Lukáča s Karolínou Belošičovou zaznamenaný v sobášnej matrike Malaciek

Sobáš Jána Lukáča s Karolínou Belošičovou zaznamenaný v sobášnej matrike Malaciek

Ján s Karolínou sa stali manželmi v Malackách 23. novembra 1863. Vo farskom kostole ich zosobášil vtedajší farár Anton Nuszer. Svedkami boli malacký obchodník Jozef Zabrecký a rohožnícky notár Ľudovít Zimka. Lukáčovcom sa v nasledujúcom období (1864-1877) narodilo šesť detí – dcéra Mária, synovia Jozef, Pavol, Štefan, dcéra Leopoldína a syn Karol, ktorý bol neskôr známym malackým obchodníkom.

Počas celého obdobia bol Ján Lukáč mlynárom na malackom hornom mlyne (neskôr známom ako Ondrejkov mlyn), ktorý sa nachádzal pri perneckej ceste, neďaleko dnešného obchodu Tesco. Dokedy trval jeho nájom pálffyovského mlyna – to v tejto chvíli nevieme.

Náhrobok Lukáčovcov na starom cintoríne v Malackách. Stav v roku 2007

Náhrobok Lukáčovcov na starom cintoríne v Malackách. Stav v roku 2007

Karolína zomrela 2. januára 1904 vo veku 62 rokov. Ján zomrel o rok neskôr ako 74-ročný – 22. februára 1905. Oboch pochovali na starom cintoríne, kde ich pozostatky ležia dodnes.

Meno Lukáč sa viaže aj k mlynu v Kostolišti. Na konci 19. storočia a v prvých desaťročiach 20. storočia tam bol mlynárom Anton Lukáč. Mohlo by ísť o príbuzného – syna Jánovho brata Antona.

Lukáčovský náhrobok chátra. Vzhľadom na jeho význam by stálo za to, keby sa našli peniaze na jeho rekonštrukciu.

Detail ozdobnej kovovej ohrady obkolesujúcej hrob Lukáčovcov

Detail ozdobnej kovovej ohrady obkolesujúcej hrob Lukáčovcov

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.