Hrob Pölzmannovcov na starom cintoríne v Malackách

Starý cintorín v Malackách v minulosti siahal od vstupu po hlavný kríž. Rozšírenie severným smerom nastalo v druhej polovici 19. storočia. Táto časť sa zapĺňala postupne a ľudí z “lepších” rodín pochovávali pri hlavných cestičkách, ktoré vychádzali od hlavného kríža. Dodnes je zachovaných veľa pôvodných náhrobkov, jedným z nich je hrob niekdajšieho malackého hostinského a staviteľa dnešného Hotela Tatra Jozefa Pölzmanna. 

Jozef Pölzmann v Malackách

Jozef Pölzman nepochádzal z Malaciek, do nášho mesta sa priženil. Narodil sa 8. marca 1870 (v matrike uvedený ako Pelczmann) v Jarovciach (dnes časť Bratislavy) v rodine tamojšieho hostinského. V roku 1898 sa v Malackách oženil s dcérou miestneho mäsiarskeho majstra Antona Roszkopfa Annou. O rok neskôr sa im narodila dcéra Izabela a v nasledujúcom roku syn Jozef. 

Jozef Pölzmann, krst 1870
Záznam o krste Jozefa Pölzmanna (Pelczmanna) v matrike Jaroviec

Podnikanie v hostinskej oblasti nebolo v rodine novinkou, Jozef pokračoval v šľapajach svojho otca Jozefa, ktorý je ako hostinský v Jarovciach uvedený pri narodení všetkých svojich detí v období 1864-1875. Meno Jána Pölzmanna zase nájdeme v Bratislave na Špitálskej ulici, pri tomto nevieme zatiaľ preukázať príbuzenský vzťah.

Jozef Pölzmnann získal v Malackách licenciu na hostinské podnikanie v roku 1898. Pôvodne prevádzkoval živnosť v dome číslo 68, ktorý sa nachádzal na dnešnej Bernolákovej ulici oproti bašte, v ktorej má dnes ateliér pani Čtveráková. Objekt mal v nájme, rovnako ako jeho predchodca na tom mieste hostinský Wetzenkircher. Po postavení novej modernej budovy presťahoval Pölzmann svoju živnosť tam.

Pölzmannovci
Pölzmannovci – Jozef v obleku s vestou stojí vedľa dcéry, manželka Anna je v okne
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Nová budova – Národný hotel

Nevieme, kedy presne prebiehala stavba novej budovy hostinca. Predpokladáme, že začiatok bol najskôr v roku 1898. Z novembra 1906 máme zachovanú pohľadnicu, ktorá zachytáva už postavenú budovu. Dokončená teda bola najneskôr pred týmto dátumom. Budova mala dve podlažia, podkrovie a pivnicu. Súčasťou priestorov bola kaviareň, reštaurácia, klubové priestory a ubytovacie priestory, predpokladáme, že aj výčap.

Na fotografii zo začiatku 20. storočia je nad vstupom uvedené Pölzmannovo meno, v ľavej časti je maďarský nápis “Národný hotel” a v pravej časti “Národná kaviareň”. V dobovej tlači (Pressburger Zeitung) sa vyskytujú označenia “Hotel Pölzmann” a “Hotel National“. Pomenovanie národný hotel sa po slovensky  používalo aj krátko po roku 1918, už po Pölzmannovej smrti. Názov hotel Tatra sa začal používať neskôr.

Hotel Tatra, hostinec Jozefa Pölzmanna v Malackách
Hotel Jozefa Pölzmanna v Malackách na začiatku 20. storočia
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera v Malackách)

Úmrtie Jozefa Pölzmanna a ďalší vývoj

Jozef Pölzmann zomrel 19. júna 1918, ešte pred prevratovými udalosťami. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách, hrob je zachovaný dodnes. 

Zachovala sa informácia, že v tom čase prevratu na konci vojny, keď boli udalosti búrlivé, sa viacerí malackí maďarskí úradníci schovávali práve na povale hostinca. Ten zrejme niekoľko mesiacov prevádzkovala vdova Anna Pölzmannová.

Na konci roka 1918 prevzal hostinec Ján Maxian. V dobových novinách Sloboda z 19. decembra 1918 sa uvádza, že “všetci, ktorí majú nejaké požiadavky u bývalého majiteľa, nech sa ohlásia u Jána Maxiana, terajšieho hostinského.“ Zaujímavosťou je, že v iných novinách Osveta z roku 1919 sa dočítame, že v Národnom hoteli u Jána Maxiana sa premietali filmy. Je to zatiaľ najstaršia známa zmienka o kine v Malackách. 

Hrob Pölzmannovcov v Malackách
Hrob Pölzmannovcov na starom cintoríne v Malackách
(Foto Martin Macejka)

Vdova Anna Pölzmannová zomrela o 28 rokov neskôr v roku 1946 a pochovali ju vedľa manžela. Ich dcéra Izabela sa v roku vydala za Jána Lužicu (Luzsiczu) a mali spolu dve deti – Zoltána a Izabelu. Za zmienku stojí, že Zoltán, ktorý študoval právo, počas druhej svetovej vojny ako príslušník nemeckej tajnej polície zachránil život guvernérovi Slovenskej národnej banky Imrichovi Karvašovi. Zmienka o tom je v dokumente Financoval som SNP.

Lužicovci neboli pochovaní v Malackách, rovnako pravdepodobne ani syn Jozef Pölzmann, o ktorého živote nemáme žiadne informácie. Neskôr v hrobe Pölzmannovcov v Malackách pochovali neter Pölzmannovcov Máriu Swanovú a jej manžela učiteľa Artura Swana.

Zdroje: 

  • ŠABA, pobočka Modra, OU Malacky, Evidenčné knihy, inv.č. 96, Výčapné a hostinské koncesie a licencie
  • Pozemková kniha Malaciek 1909
  • Matrika Malaciek
  • Pressburger Zeitung 20.2.1909 a 6.1.1914
  • Osveta 18.1.1919
  • Sloboda 19.12.1918
  • Informácie od p. Evy Mrázovej a Sone Pölzmannovej
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.