Hrobka súrodencov Mayerovcov na starom cintoríne

Jeden z najzaujímavejších náhrobkov na starom cintoríne je hrob príbuzenstva rodiny Mayerovcov, potomkov niekdajšieho obchodníka Jozefa Mayera a jeho manželky Františky. Pri pohľade na umiestnenie hrobky, na jej architektonickú podobu, ako aj na mená pochovaných, je zrejmé, že išlo o najvyššiu vrstvu malackej spoločnosti. Podľa rodinnej tradície Mayerovci radi hrávali karty a nechali si vybudovať spoločnú hrobku, aby mohli v hre pokračovať aj na druhom svete.

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Prvá osoba pochovaná v tomto hrobe zomrela v roku 1905, bol to Ferdinand Táborský. Predpokladáme, že práve to bol rok vzniku náhrobku. Podľa tabuliek s menami na náhrobku bolo v tejto hrobke doteraz pochovaných 20 osôb. Z nich boli tri dcéry Mayerovcov s manželmi a jeden syn Mayerovcov s manželkou. Ostatní boli ich potomkovia a ďalší blízki príbuzní. Niektorí z nich boli spopolnení a tabuľky majú symbolický charakter.

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Hlavný nápis na náhrobku je v maďarčine, je to citát z biblickej knihy Jób 1,21: Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! Texty na tabuľkách, informujúce o prvých pochovaných osobách sú v maďarčine, niektoré sú v nemčine, najnovšie sú v slovenčine.

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Z rodiny Táborských sú v hrobke pochovaní úradník Ferdinand Táborský (zomrel 1905) a jeho manželka Františka, rodená Mayerová (zomrela 1916). A tiež ich syn Eduard (1876-1955), ktorý bol obchodníkom, spolu s manželkou Štefániou (1883-1966).

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Druhou rodinou boli Szupperovci – Karol Szupper bol tiež úradníkom (zomrel 1909) a jeho manželka Leopoldína, rodená Mayerová (zomrela 1926). Szupperovci z Malaciek odišli, žiaden z ich potomkov nebol pochovaný v rodinnej hrobke. V neďalekom hrobe, pri cestičke vedúcej k hrobke opisovanej v tomto článku, je pochovaný Jenö Szupper, snáď syn Karola a Leopoldíny Szupperovcov.

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Tretia dcéra Mayerovcov Terézia (zomrela 1944) bola vydatá za notára Jána Jávora (zomrel 1910). Vedľa nich sú v hrobke pochované aj ich deti – dcéra Irena (1890-1979), syn Aladár (1892-1981) s manželkou Jolanou (1898-1993), dcéra Jolana (1894-1964) a Jánov syn z prvého manželstva Eugen (Jenö; 1882-1929), ktorý bol istý čas obecným notárom v Malackách, s manželkou Annou (1891-1919). V rodinnej hrobke odpočívajú aj ich deti Arpád (1912-1974) a Emöke (vydatá Kováriková; 1916-1943). Je tu aj tabuľka s údajmi o zaťovi Aladára Jávora architektovi Jaromírovi Pokornom (1927-2010).

Ďalším zo súrodencov Mayerovcov bol syn Jozef Mayer ml. (zomrel 1919) s manželkou Máriou (zomrela 1932). S nimi je pochovaný aj syn Karol (1905-1973).

Hrobka rodín Táborský, Szupper, Jávor, Mayer na starom cintoríne v Malackách

Rodičia Jozef Mayer s manželkou Františkou zomreli koncom 19. storočia. Sú pochovaní v inom hrobe, dosiaľ zachovanom na starom cintoríne. Ich hrobu sa budeme venovať inokedy.

2 komentárov
  1. Gabriela Reháková
    Gabriela Reháková hovorí:

    S potešením som si prečítala Váš článok o hrobke, kde sú pochovaní moji prastarí rodičia (Eduard Táborský a manželka Štefánia rodená Matulayová. Rodičia mojej prastarenky sú pochovaní od hrobky smerom ku krížu na pravej strane. Táborský mali jedinú dcéru Margitu, ktorá si zobrala za manžela Petra Straku a mali jedinú dcéru Martu, ktorá si zobrala za manžela MUDr. Freda Lazarčíka. Rodina Pokorná (teda manželka Jaromíra Pokorného) a dcéra Aladára a Jolany Jávorovcov žije v Bratislave. Patril im dom hneď za dolným kostolom. Peter Straka bol bratom MUDr. Jozefa Straku, týmto patril dom vedľa kina a žije v ňom jeho rodina. To len pre Vašu informáciu a doplnenie, možno sa to niekedy zíde.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.