Náhrobok Jána Terebessyho na starom cintoríne v Malackách

Nedávno uplynulo 110 rokov od úmrtia malackého architekta a staviteľa Jána Terebessyho. Keďže patril medzi najváženejších ľudí mesta a v kryptách sa už nepochovávalo, uložili ho na starom cintoríne. Niekedy v nasledujúcom období vznikol náhrobok, jeden z tých najvzácnejších v Malackách. Kto bol Ján Terebessy?

Pochádzal zo šľachtickej rodiny z územia dnešného Rumunska. Mesto sa volalo Túr Terebes (dnes Turulung) a prídomok “túrterebesi” používala rodina od 17. storočia až do zrušenia šľachtických titulov po vzniku Československa.  Nájdeme ho na odtlačku pečiatky zo začiatku 20. storočia, ale aj na rodinnom náhrobku.

Reliéf na náhrobku Jána Terebessyho od sochára Karácsónyiho. Vandali ho ukradli v roku 2012. (Foto: Martin Macejka)

Údaje o mieste narodenia Jána sa rôznia. Vychádzame z autentických dokumentov zachovaných v rodine a tam sa uvádza, že sa narodil  i 20. septembra 1839 v Bátorových Kosihách rodičom Jozefovi a Juliane Terebessyovcom. Neboli katolíci, ale reformovaní kresťania.

Staviteľskému remeslu sa Terebessy učil u jedného z najvplyvnejších maďarských architektov 19. storočia Miklósa Ybla, podieľal sa na budovaní najvýznamnejších stavieb v Budapešti. Funkcia staviteľa v sebe zahŕňala oprávnenie projektovať a realizovať aj rozsiahlejšie ako prízemné stavby. V Malackách mal v 19. storočí staviteľ monopolné postavenie.

Ján Terebessy

Ján Terebessy (druhý zľava) so synom Júliusom (vľavo) a cérou Filoménou (vpravo) na začiatku 20. storočia. (Foto: archív J. Trebišovského)

Do Malaciek prišiel Terebessy prebudovať kaplnku Sv. Anny v Čiernom kláštore na pálffyovskú pohrebnú kaplnku – išlo o vrchnú časť krýpt. Kaplnka bola  vysvätená v roku 1867. V meste sa už usadil a postavil tu viaceré budovy – budovu okresného úradu pri potoku Malina (1869, dnes tam stojí Lidl), synagógu (1887), dnešnú základnú umeleckú školu (1894), obecný dom (1898) a zrejme aj ďalšie budovy. Terebessy staval tiež synagógu v Bratislave v roku 1893 (podľa projektu Dionýza Milcha) a podľa informácií z rodiny tiež ďalšie budovy v Bratislave. V roku 1900 opravoval malackú synagógu zničenú požiarom.V Skalici postavil v roku 1897 kaplnku na katolíckom cintoríne, zasvätenú sv. Krížu. Je zrejmé, že budov, ktoré boli jeho dielom, je oveľa viac. Staval zrejme aj so svojím svokrom Augustom Kummerom, ktorý zomrel v roku 1892 a po ktorom prevzal stavebnú firmu.

Terebessy sa krátko po príchode do Malaciek oženil s dcérou spomenutého miestneho staviteľa Augusta Kummera Filomenou. Zakrátko zomrela a neskôr sa oženil s jej sestrou Paulinou, ktorá bola od neho takmer o 20 rokov mladšia. Bolo to v roku 1876, sobášil ich malacký farár Anton Nuszer (ktorý je mimochodom pochovaný na starom cintoríne neďaleko Terebessyho). Bývali v dome na dnešnej Sasinkovej ulici neďaleko Maliny, vedľa neskôr postavili sokolovňu. Dnes stojí už len časť pôvodného domu.

Dodnes stojaca časť domu Terebessyovcov (vpravo) na Sasinkovej ulici. (Foto: Martin Macejka)

Ján s Paulinou mali spolu sedemnásť detí, z toho trinásť sa dožilo dospelosti. Bol medzi nimi veľký vekový rozdiel, medzi najstaršou a najmladšou dcérou až 21 rokov. Väčšina detí v dospelosti z Malaciek odišla, niektoré deti žili na Slovensku, iné v Maďarsku či v USA. Staršie generácie Malačanov dobre poznali najmä dcéru Gizelu (učiteľka), dcéru Irenu (manželka advokáta Prenoszila) a syna Júliusa (pálffyovský úradník). Syn Ján sa stal v Bratislave tabulárnym sudcom. Spomedzi vnukov najviac vynikli významný hlbinný psychológ Karol Terebessy, pedagóg Július Trebišovský (Terebessy) a stavebný inžinier Tibor Jávor. V súčasnosti žijú dvaja vnuci – v Bratislave pani Klára Pokorná a v Šali pán Július Morávek

Terebessy patril medzi malackú honoráciu. V období 1885-1897 máme doložené jeho pôsobenie v prestížnom spolku Kasíno, rovnako bol členom obecného zastupiteľstva.

Ján Terebessy

Náhrobok Jána Terebessyho a jeho rodiny v pôvodnej podobe. (Foto: Peter Blažíček)

Ján Terebessy zomrel 14. júla 1907. Príčinou smrti boli údajne následky zranenia, ktoré utrpel pri práci na stavbe. Uložili ho do novovzniknutej rodinnej hrobky na starom cintoríne v Malackách neďaleko hlavného kríža. Kryptu uzatvára kameň s kovovými rukadlami. Celá hrobka je ohradená nízkou kovovou ohradou, lemovanou živým plotom. Na náhrobku bol umiestnený portrét Jána Terebessyho vo forme reliéfu. Autorom diela bol Terebessyho zať sochár Karácsónyi. V lete 2012 vandali reliéf ukradli. Okrem Jána Terebessyho je v krypte pochovaná aj jeho manželka Paulina, ktorá zomrela v roku 1931, dcéry Juliska, Margit, Gizela a syn Ján. Na jar 2015 bola v hrobke uložená urna s popolom Karola Terebessyho, ktorý zomrel v roku 1985.

Náhrobok Jána Terebessyho a jeho rodiny v súčasnom stave. (Foto: Martin Macejka)

 

Zdroje:

Štátny archív Bratislava, Zbierka cirkevných matrík
Súkromné archívy potomkov Jána Terebessyho
Spomienky Júliusa Morávka a Kláry Pokornej, 2014 a 2015
Šíp, V. – Trebišovský, J. V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta, I. časť. Malacky 1990

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.