Genius loci (19) – Obecný dom v Malackách

Zaujímavou stavbou v Malackách, ktorá trošku uniká pozornosti ľudí, je bývalý obecný dom, radnica pri levárskej ceste. Pritom je to vyše storočná stavba, kde sa niekoľko desaťročí písali dejiny.

MP-obecdom02

Presný rok postavenia, ani údaje o architektovi a staviteľovi zatiaľ nepoznáme. Vieme, že do roku 1860 bola na tom mieste škola, predtým možno aj fara. Počet žiakov rástol a jedna učebňa, ktorá bola v tejto školskej budove nestačila. Preto v roku 1860 postavili pri farskom kostole novú školu, na rohu dnešnej Záhoráckej ulice (smer Kostolište) a Cesty mládeže (smer Vinohrádek).

MP-obecdom04

Stará budova bola opustená, no nevieme, kedy ju zbúrali a postavili novú. Pavol Hallon v článku Ožíva starodávne centrum Malaciek (Malacký hlas 3/2001, s. 4) píše, že v roku 1860 bola stará budova školy asanovaná a na jej mieste postavená malacká radnica s kanceláriami a bytom pre notára. Neskoršie označovaná ako obecný dom. Katastrálne mapy nám v tomto prípade nepomôžu, naznačujú niečo iné. Pritom z pohľadníc dokázateľne vieme, že stála minimálne od roku 1903. Predpokladáme, že ju postavili koncom 19. storočia. Viac určite napovie archívny výskum.

MP-obecdom09

MP-obecdom08

Zrejme od postavenia až do polovice 20. storočia slúžila ako miesto úradovania richtára, obecného zastupiteľstva a notára. Oficiálny zoznam hláv mesta v tomto období neexistuje. Uvedieme tu mená richtárov, ktorých sa nám podarilo nájsť v rôznych zdrojoch a ktorí pôsobili v tejto budove (začíname obdobím po roku 1860, zoznam zrejme nie je kompletný): František Bartalský, Ján Adamovič, Ján Polák, Štefan Gajdár, Ján Písečný, Anton Zúbek, Jozef Jursa, Štefan Blažíček, Jozef Obselka. V období 40. rokov 20. storočia sa ďalej spomínajú mená Spusta, Mládek, Tichý, Novota.

MP-obecdom05

V období po prevrate (1918) do roku 1933 tu bola tiež obecná knižnica, neskôr presťahovaná do novej budovy meštianskej a ľudovej školy, pomenovanej po Dr. Dérerovi.

MP-obecdom11

MP-obecdom03

V polovici 20. storočia samospráva prestala využívať túto budovu. Ako uvádza malacká kronikárka Brantalová, sídlil tu okresný sekretariát KSČ, neskôr poľnohospodárske učilište a riaditeľstvo Štátnych majetkov Malacky. Neskôr pribudli aj kancelárie Bytového družstva.

MP-obecdom01

Dnes je vlastníkom budovy Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku. Časť budovy prenajíma na komerčné účely.

2 komentárov
  1. Viera
    Viera hovorí:

    Pamätám sa na krásnu záhradu, v ktorej mladí ľudia hrávali volejbal, na malý zámoček ktorý urobil pred budovou domovník (bohužiaľ na meno si už nespomínam, ale viem že pochádzal z Gajar). Domovnícky byt bol hneď vedľa a hrávala som sa s ich vnučkou, ktorá sa volala Andrlová. Pamätám si aj zopár mien bývalých zamestnancov: Lopoš, Hašková, Tančiboková, Keď budovu prevzali Štátne majetky, pracovala tam pani Kociánová.

  2. Pavol
    Pavol hovorí:

    ja som tak počul, že aj táto budova je dielom staviteľa Jánosa Teebessyho, aspoň tak mi otec vravieval. Ale samozrejme môžem sa mýliť.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.