Prvá známa zmienka o židoch v Malackách je z roku 1735. Náboženskú obec vytvorili v roku 1823. Od polovice 19. storočia tu bol rabinát.

Synagóga bola postavená v roku 1887. Bola miestom na spoločné modlenie, stretávanie, radenie. Poskytovala útočisko cestujúcim. Pred synagógou bol malý dvor s oplotením. V okolí synagógy mali židia rituálny kúpeľ, byt učiteľa a školu.

Dala ju postaviť náboženská židovská obec podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho. Pozemok a financie sa spájajú s bohatou rodinou Spitzerovcov. Stavbu viedol miestny staviteľ Ján Terebessy. Rovnako viedol aj jej opravu v roku 1899 po poškodení požiarom. Kapacita synagógy v roku 1900 predstavovala 400 miest na sedenie.

Synagóga je postavená v maurskom slohu, s dvoma orientálnymi kupolami. Bola prvá na slovenskom území, ktorá bola postavená v orientálnom štýle. Koncom 19. storočia slúžila ako vzor pre synagógy menších židovských náboženských obcí.

Mala tri vstupy. Stredný pre mužov vedúci do predsiene a odtiaľ do mužskej modlitebne, oba bočné pre ženy vedúce na schodiská do galérie. V súčasnosti je ústredná sieň rozdelená na dve uzatvorené podlažia.

[slideshow 5]

[slide title=“Synagóga tesne po postavení v roku 1887″][/slide]

[slide title=“Okolie synagógy pred rokom 1918″][/slide]

[slide title=“Budova aj interiér synagógy v roku 1899″][/slide]

[slide title=“Búranie okolia synagógy v tretej štvrtine 20. storočia“][/slide]

[slide title=“Synagóga v súčasnosti“][/slide]

[slide title=“Synagóga v súčasnosti“][/slide]

[slide title=“Interiér synagógy“][/slide]

[slide title=“Detailný pohľad na synagógu“][/slide]

[slide title=“Detailný pohľad na synagógu“][/slide]

[slide title=“Detailný pohľad na synagógu“][/slide]

[slide title=“Detailný pohľad na synagógu“][/slide]

[slide title=“Synagóga s okolím“][/slide]

[/slideshow]

 

Synagóga má v interiéri v pôvodnom stave zachovanú bohato dekorovanú archu na uloženie zvitkov tóry vo východnej stene. Výklenok pre uloženie zvitkov tóry je v pôvodnom stave, aj s detailami, vrátane zdobenej drevenej brány. Pozornosť púta aj bohato zdobený drevený kazetový strop.

Po druhej svetovej vojne bola synagóga využívaná na svetské účely. Židia ju predali štátu. V súčasnosti synagógu využíva základná umelecká škola. Prvé nadzemné podlažie je využívané ako ateliér a poschodie ako koncertná sála.

Synagóga je osamotená, bez pôvodného urbanistického kontextu a objektov, ktoré súviseli so životom židovskej komunity. Je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Národná kultúrna pamiatka. Je tiež zaradená do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2005

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Prístupnosť“]Návštevníci sa do synagógy môžu dostať počas školského roka (september – jún) v popoludňajších hodinách, kedy tu prebieha vyučovanie základnej umeleckej školy.[/tab]

[tab title=“Umiestnenie“]Ulica Na brehu, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]V okolí synagógy je množstvo parkovacích miest. Zaparkovať môžete v okolí hotela Atrium, na parkovisku za „červeným“ obchodným domom alebo pred nákupným centrom LIDL. Miesta na parkovanie sú vyznačené na mape. [/tab]

[tab title=“Zaujímavosti v okolí“]Neďaleko od synagógy nájdete Čierny kláštor, za pár minút sa dostanete i k Pálfyovskému zámku.[/tab]

[/tab_container]


View Synagóga in a larger map