Prvá známa zmienka o židoch v Malackách je z roku 1735. Náboženskú obec vytvorili v roku 1823. Od polovice 19. storočia tu bol rabinát.

Synagóga bola postavená v roku 1887. Bola miestom na spoločné modlenie, stretávanie, radenie. Poskytovala útočisko cestujúcim. Pred synagógou bol malý dvor s oplotením. V okolí synagógy mali židia rituálny kúpeľ, byt učiteľa a školu.

Dala ju postaviť náboženská židovská obec podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho. Pozemok a financie sa spájajú s bohatou rodinou Spitzerovcov. Stavbu viedol miestny staviteľ Ján Terebessy. Rovnako viedol aj jej opravu v roku 1899 po poškodení požiarom. Kapacita synagógy v roku 1900 predstavovala 400 miest na sedenie.

Synagóga v Malackách

Synagóga je postavená v maurskom slohu, s dvoma orientálnymi kupolami. Bola medzi prvými na slovenskom území, ktorá bola postavená v orientálnom štýle. Koncom 19. storočia slúžila ako vzor pre synagógy menších židovských náboženských obcí.

Mala tri vstupy. Stredný pre mužov vedúci do predsiene a odtiaľ do mužskej modlitebne, oba bočné pre ženy vedúce na schodiská do galérie. V súčasnosti je ústredná sieň rozdelená na dve uzatvorené podlažia.

Synagóga má v interiéri v pôvodnom stave zachovanú bohato dekorovanú archu na uloženie zvitkov tóry vo východnej stene. Výklenok pre uloženie zvitkov tóry je v pôvodnom stave, aj s detailami, vrátane zdobenej drevenej brány. Pozornosť púta aj bohato zdobený drevený kazetový strop.

Po druhej svetovej vojne bola synagóga využívaná na svetské účely. Židia ju predali štátu. V súčasnosti synagógu využíva základná umelecká škola. Prvé nadzemné podlažie je využívané ako ateliér a poschodie ako koncertná sála.

Synagóga v Malackách
Synagóga v Malackách

Synagóga je osamotená, bez pôvodného urbanistického kontextu a objektov, ktoré súviseli so životom židovskej komunity. Je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Národná kultúrna pamiatka. Je tiež zaradená do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2005

Návštevníci sa do synagógy môžu dostať počas školského roka (september – jún) v popoludňajších hodinách, kedy tu prebieha vyučovanie základnej umeleckej školy.

Umiestnenie

Ulica Na brehu, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

V okolí synagógy je množstvo parkovacích miest. Zaparkovať môžete v okolí hotela Atrium, na parkovisku za „červeným“ obchodným domom alebo pred nákupným centrom LIDL. Miesta na parkovanie sú vyznačené na mape. 

Zaujímavosti v okolí

Neďaleko od synagógy nájdete Čierny kláštor, za pár minút sa dostanete i k pálffyovskému zámku.


Pozri, kde je Synagóga, na väčšej mape