V okolí Malaciek v okruhu 10 km sa nachádza päť obcí. Najbližšou z nich je Kostolište. Vzdialenejšie sú Veľké Leváre a ďalšie tri sú od centra Malaciek vzdialené približne rovnako (9 km) – Gajary, Jakubov a Plavecký Štvrtok.

Kostolište

Najbližšia obec k Malackám (vzdialená 3 km od centra), osídlená minimálne od stredoveku. V tých časoch bola zrejme užšie spojená s Malackami, do 16. storočia bola sídlom farnosti a Malacky boli filiálkou. Obec má vyše 1600 obyvateľov a prebieha v nej nová výstavba. S Malackami ju spája cyklochodník.

Najznámejším rodákom z Kostolišťa (Kiripolca) bol maliar Martin Benka .

Pamiatky

Kostol sv. Martina

Pôvodne ranonovoveký farský kostol, dnes filiálny kostol, zasvätený sv. Martinovi z Tours. Hlavný oltár zo 17. storočia zdobí obraz sv. Martina od Martina Benku z roku 1930. Pravidelné bohoslužby sú v kostole v nedeľu o 9. h a vo štvrtok o 17.30 h. Parkovanie je možné v okolí kostola.

Kostol sv. Martina, Kostolište
Foto: Martin Macejka

Pamätná izba Martina Benku

Pamätná izba je umiestnená v budove bývalého mlyna, ktorého spodná čas slúži ako spoločenský dom. Expozícia je prístupná na požiadanie. Parkovanie je možné v okolí budovy.

Spoločenský dom, pamätná izba Martina Benku, Kostolište
Foto: Martin Macejka

Rodný dom Martina Benku

Dom z druhej polovice 19. storočia je viditeľný z hlavnej cesty. Je v súkromných rukách, nie je prístupný. Parkovanie je možné v okolí budovy.

Rodný dom Martina Benku, Kostolište
Foto: Martin Macejka

Kaplnka na Vŕšku

Kaplnka vysvätená v roku 1948, ktorú celú navrhol miestny rodák Martin Benka.

Kaplnka na Vŕšku, Kostolište
Foto: Martin Macejka

Iné zaujímavé miesta v Kostolišti

Detské ihrisko, vyhľadávané ľuďmi zo širokého okolia.

Detské ihrisko v Kostolišti
Foto: Martin Macejka

Veľké Leváre

Druhá najbližšia obec k Malackám (vzdialená 7,5 km od centra), bola kontinuálne osídlená od najstarších čias. Najstaršia známa zmienka o obci je zo 14. storočia. Obec bola v nasledujúcom období sídlom farnosti a panstva. V súčasnosti majú Veľké Leváre vyše 3600 obyvateľov.

Veľké Leváre
Foto: Martin Macejka

Najznámejším rodákom z Veľkých Levár bol politik a sociológ Anton Štefánek.

Pamiatky

Kostol Mena Panny Márie

Barokový kostol zasvätený Menu Panny Márie pochádza z prvej polovice 18. storočia. Je charakteristický dvoma vežami vysokými 46 metrov. Hlavný oltár pochádza z konca 18. storočia, okrem toho je v kostole šesť bočných oltárov.

Pod kostolom je krypta, menšia krypta je aj vedľa kostola. V oboch sú pochovaní niekdajší miestni zemepáni – Koloničovci a Wenckheimovci.

Pravidelné bohoslužby sú v kostole cez pracovné dni večer (počas letných prázdnin sú časy zmenené), v sobotu ráno a v nedeľu ráno aj večer. Presné informácie nájdete na stránke farnosti. Parkovanie je možné v okolí kostola.

Veľké Leváre kostol
Foto: Martin Macejka

Evanjelický kostol

V obci je komunita evanjelikov augsburského vyznania. Kostol pochádza z konca 18. storočia, v roku 1938 k nemu bola pristavená veža.

Kaštieľ

Barokový kaštieľ na kraji obce obklopený 14 hektárovým parkom dali v štvrtine 18. storočia postaviť zemepáni Koloničovci. Pôvodne na tom mieste stál starší objekt. V roku 1931 sa vlastníkom stal Rád sv. Uršuly, neskôr ministerstvo vnútra. Dlhé roky v objekte sídlil psychiatrický ústav. Aktuálnym vlastníkom je Univerzitná nemocnica Bratislava. Objekt je niekoľko rokov opustený a chátra. Pre verejnosť nie je prístupný.

Habánsky dvor a Habánske múzeum

V 16. storočí začali na naše územie prenikať zo západnej Európy členovia sekty novokrstencov-habánov. Vytvárali si vlastné komunity, mali vlastné pravidlá a spôsob života. Usadili sa aj na okraji Veľkých Levár, kde postupne vytvoril rozsiahly dvor.

Roh pôvodného habánskeho dvora vo Veľkých Levároch
Roh pôvodného habánskeho dvora vo Veľkých Levároch (Foto: Martin Macejka)

Venovali sa najmä remeselnej výrobe, predovšetkým typickej habánskej keramiky – označovali sa ako džbánkari. Svoju identitu si habáni uchovali až do 20. storočia, no už v priebehu predchádzajúcich storočí konvertovali na katolícku vieru. V 19. storočí sa habánska obec spojila s Veľkými Levármi.

Habánsky dvor Veľké Leváre
Foto: Martin Macejka

Komplex habánskeho dvora je pamiatkovo chránený. Exteriér je voľne prístupný celoročne. Súčasťou je aj habánska kaplnka. Habánske múzeum umiestnené v typickom dome zo začiatku 18. storočia je otvorené počas letnej sezóny v sobotu, v iných dňoch a mimo sezóny je otvorené na požiadanie. Parkovanie je možné na okraji Habánskeho dvora.

Habánska kaplnka Veľké Leváre
Habánska kaplnka Veľké Leváre (Foto: Martin Macejka)
Habánsky dom, v ktorom je umiestnená expozícia múzea (Foto: Martin Marek)

Gajary

Gajary – obec pri rieke Morave, vzdialená od centra Malaciek 9 km. Gajary boli osídlené od nepamäti, v katastri obce sú bohaté archeologické náleziská. Najstaršia zmienka o Gajaroch je v listine z konca 14. storočia. Význam obce bol ovplyvnený polohou pri hraniciach s Rakúskom, s ktorým ju spájala cesta a most cez rieku Moravu. V 17. storočí získala obec trhové právo a to jej pozíciu posilnilo. Pomery sa začali meniť v 19. storočí a najmä v polovici 20. storočia, keď vznikla železná opona a spojenie s Rakúskom sa prerušilo.

Gajary
Foto: Martin Macejka

V súčasnosti má obec vyše 3000 obyvateľov. Najvýznamnejším rodákom bol maliar Dominik Skutecký.

Pamiatky

Kostol Zvestovania Pána

Kostol zasvätený Zvestovaniu Pána bol postavený v druhej polovici 17. storočia – v čase prvých pálffyovských zemepánov. Samotná výstavba trvala 28 rokov. V 18. storočí okolo kostola pribudli veže (bašty), ktoré uzatvárajú opevňujúci múr okolo kostola. Veža vysoká 60 metrov bola v priebehu existencie kostola dvakrát poškodená a následne opravená.

V kostole sú bohoslužby cez pracovné dni večer, cez víkend dopoludnia. Kontaktné údaje a informácie o úradných hodinách nájdete na stránke farnosti.

Gajary, kostol
Foto: Martin Macejka

Iné zaujímavé miesta v Gajaroch

Cez Gajary vedie Záhorská cyklomagistrála a krajom obce pri rieke Morava vedie ďalšia cyklotrasa – cesta železnej opony. Cesta je lemovaná betónovými bunkrami (řopíkmi), ktoré budovali pred viac ako 80 rokmi a ktoré mali zabrániť Hitlerovej expanzii do Československa.

Na rieke Morave je tiež prístavisko, využívané počas letnej sezóny na splav rieky.

Gajary, rieka Morava, lodenica
Prístavisko pri rieke Morava v Gajaroch (Foto: Martin Macejka)
Gajary
Ohnisko a cykloprístrešok pri rieke Morava v Gajaroch (Foto: Martin Macejka)

Jakubov

Obec Jakubov je od centra Malaciek vzdialená 9 km. Obec je písomne doložená od polovice 15. storočia, najstaršia zmienka je z roku 1460. V súčasnosti má obec vyše 1600 obyvateľov.

Najznámejším rodákom je básnik a spisovateľ Štefan Moravčík.

Jakubov
Okolie kostola v Jakubove po roku 1900

Pamiatky

Kostol sv. Filipa a Jakuba

Bohoslužby sú každý deň – cez pracovné dni okrem stredy večer, v stredu a cez víkend dopoludnia. Presné informácie o čase bohoslužieb, ako aj kontaktné údaje nájdete na stránke obce.

Kostol zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi pochádza z prvej polovice 17. storočia, v 18. storočí bol rozšírený. Veža pochádza zo začiatku 20. storočia.

Jakubov bol spočiatku filiálkou malackej farnosti, až v 18. storočí vznikla samostatná farnosť.

Iné zaujímavé miesta v Jakubove

Jakubovské jazero

Štrkovisko na okraji Jakubova je súčasťou rekreačnej chatovej oblasti. Jazero v súčasnosti slúži najmä na rybolov a vodné športy, v zime tiež na korčuľovanie.

Jakubovské jazero
Jakubovské jazero v zime (Foto: Martin Macejka)

Plavecký Štvrtok

Obec Plavecký Štvrtok sa nachádza južne od Malaciek, od centra je vzdialená 9 km. V stredoveku bol Plavecký Štvrtok obchodným centrom. V roku 1206 prešla vtedajšia osada donáciou z kráľovských rúk do rúk šľachticov zo Sv. Jura a Pezinka. Darovacia listina sa považuje za najstaršiu zmienku o Plaveckom Štvrtku. Postupne obec stratila svoje centrálne postavenie v regióne.

V súčasnosti má obec vyše 2400 obyvateľov.

Plavecký Štvrtok kostol
Foto: Martin Macejka

Pamiatky

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kostol mal pôvodne gotickú podobu, spomína sa už v 14. storočí. V neskoršom období prešiel kostol dvoma väčšími úpravami (v 17. a 19. storočí), takže z pôvodného stredovekého kostola zostala len hrubá stavba. V interiéri sú zachované barokové oltáre a krstiteľnica zo 17. storočia.

Bohoslužby sú každý deň, cez pracovné dni okrem utorka večer, v utorok a cez víkend ráno, resp. dopoludnia. Presné informácie o čase sv. omší, ako aj kontaktné údaje nájdete na stránke farnosti.

Môžete si prečítať aj článok o morovej kaplnke.

Plavecký Štvrtok
Foto: Vladimír Kormančík

Iné zaujímavé miesta v Plaveckom Štvrtku

Pieskovňa spolu s chatovou oblasťou uprostred borovicového lesa vytvárajú vyhľadávanú rekreačnú oblasť.

Plavecký Štvrtok
Foto: Martin Macejka
Plavecký Śtvrtok
Foto: Martin Macejka