Morová kaplnka v Plaveckom Štvrtku

V Plaveckom Štvrtku je okrem cintorína v strede dediny ešte jeden menej známy cintorín, ktorý sa nachádza pri ceste k poľnohospodárskej firme FirstFarms a ďalej na Vinohrádek do Malaciek.

morová kaplnka Plavecký Štvrtok

Kaplnka na mape z roku 1914

Cintorín vznikol v roku 1831, keď v obci vypukol mor. Cintorín vznikol zvlášť za obcou, pretože podľa vtedajšieho nariadenia sa obete moru nemohli pochovávať na riadny cintorín, ale zvlášť za obcou. Pochovaných tu bolo 55 obetí moru. Na pamiatku obetí moru tu bola vystavaná morová kaplnka. Je zasvätená svätému Róchovi a svätej Rozálii.

morová kaplnka Plavecký Štvrtok

Kaplnka v polovici 20. storočia

V období, kedy sa cirkevným pamiatkam nevenovala patričná pozornosť, bola kaplnka zvonku aj z vnútra zničená a cintorín bol ponechaný napospas osudu.

V roku 1988 z iniciatívy vtedajšieho pána farára d. p. Henricha Račeka bola kaplnka opravená. Obnovená bola fasáda, vchod a strecha. Opravený bol aj interiér a postavil sa aj nový oltár. Z plochy cintorína boli odstránené náletové dreviny a odvezené tony odpadu, ktoré sa tam nahromadili za minulé roky. V auguste roku 1989 začala kaplnka znovu slúžiť k úcte jej patrónov sv. Róchovi a sv. Rozálii a k dôstojnej spomienke na zosnulých, ktorí v roku 1831 podľahli moru.

morová kaplnka Plavecký Štvrtok

Kaplnka v lete 2013

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.