Spojená nemocnica kniežaťa Pálffyho v Malackách

Už v čase príprav na 1. svetovú vojnu sa pálffyovské panstvo v Malackách zaviazalo, že bude vydržiavať malú nemocnicu pre 30 ranených v priestoroch Malého kaštieľa. Pre tieto účely bolo vybrané prízemie pravého krídla Malého kaštieľa v Malackách, ktoré pôvodne slúžilo ako internát pre žiačky školy rádu Sv. Vincenta.

Prví ranení dorazili 7.9. 1914. Kapacita pacientov bola zakrátko rozšírená na 50 duší. O pacientov sa starali dve odborné ošetrovateľky z Budapešti, sestričky rádu sv. Vincenta ako i sama manželka Mikuláša Pálffyho Margita Zichyová so služobníctvom.

Nemocnica Pálffyho Malacky

Nemocnica v Malom kaštieli v Malackách

Pacienti dostávali počas sviatkov milodary nielen od panstva a príbuzných (sprostredkovane cez Červený kríž), ale aj od miestnych obyvateľov. Čas strávený v špitáli spríjemňovali raneným kultúrnymi vložkami aj miestni školáci. Nemocnica nebola nijako špecializovaná, liečili sa tu rovnako strelné zranenia ako aj choroby. Lekárom nemocnice (civilným) bol Dr. Antonín Polakovič. Ako opisuje jedna zo sestier z Malého kaštieľa, významné návštevy a inšpekcie boli prekvapené vysokou úrovňou služieb a priestorov špitálu.

Podľa nájdených osôb, ktoré sa v špitáli zotavovali, išlo predovšetkým o vojakov z Uhorska. Zoznamy mŕtvych, ranených a chorých uverejňovala tlač zo zdrojov Ministerstva vojny. Priestory poskytnuté na nemocničné účely boli už od začiatku chápané ako provizórne. V roku 1917 boli všetci chorí a ranení s konečnou platnosťou prevezení do väčšieho špitálu Červeného kríža.

Nemocnica Pálffyho Malacky

Ilustračná dobová fotografia

Na základe dostupných materiálov sme zostavili zoznam osôb, ktoré sa liečili v malackom špitáli. Zoznam nie je úplný.

Androni Gabriel (* 1891 Rung.(?), asi Rumunsko) – Pešiak 4. roty 1. práporu pešieho pluku č. 63. Strelený do pravého stehna. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Artner Ferencz – Pešiak 3. roty 1. práporu pešieho pluku č. 76. Strelený do palca na ľavej ruke. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Avram Peter (* 1893 Tășad, Rumunsko) – Pešiak 1. roty honvédskeho pešieho pluku č. 4. Vedený v špitáli ako chorý podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Bánki Gábor (* 1879 Pákozd, Maďarsko) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 17. Strelený do pravej nohy. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Bártfai Dezsö (* 1884 Orosháza, Maďarsko) – Slobodník 9. roty honvédskeho pešieho pluku č. 4. Strelený do ľavého lakťa. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Bittner Fridrich Gustáv, Dr. (* 22.7. či 23.7. 1888 Malacky) – Narodil sa Adolfovi Gustavovi Bittnerovi a Charlotte Rabatsch. Rímsko-katolícke vierovyznanie. Pôvodné bydlisko v dome č. 296. Nadporučík 1. batérie ťažkých húfnic divízie č. 7. Vedený v špitáli ako chorý podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Borzsos János – Pešiak 7. roty 2. práporu pešieho pluku č. 19. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Botlik František (* 1883 Veľký Kýr) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 31. Strelený do ukazováčka pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Bödizs Lajos (* 1885 Balatonendréd, Maďarsko) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 17. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Brestenský Ján (* 1893 Divina) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do pravého stehna. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Brkša Lepjar Ján (* 1894 Turany) – Pešiak 9. roty honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do pravého ramena. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Brunner Eduard – Slobodník 4. roty 1. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 18. Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Cicko Adam (* 1887 Vrbany) – Pešiak 9. roty honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Dobeš Ferenc (* 1883 Veliko Središte, Srbsko) – Pešiak 5. roty pešieho pluku č. 61. Vedený v špitáli ako chorý podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Fehérvári János  (* 1891 Somogyegres, Maďarsko) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 17. Strelený do pravého predkolenia. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Fendek Ján (* september 1881 Lokca) – Pokrstený 8.9. 1881. Rodičia Jozef Fendek a Mária Kušnieriková. Pešiak 9. roty 3. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do ľavého predkolenia. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Finta János (* 1879 Kánya, Maďarsko) – Pešiak 7.roty honvédskeho pešieho pluku č. 17. Vedený v špitáli ako chorý podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Gerebeneš Peter (* 1884 Drienové) – Pešiak 5.roty pešieho pluku č. 63. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Illetits Emil – Pešiak 2.roty 1.práporu pešieho pluku č. 76. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Kertész József – Pešiak 13. roty 4. práporu pešieho pluku č. 19. Strelený do hlavy. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Kiefer Ferencz (* 1893 Paks, Maďarsko) – Pešiak 3. roty 1. práporu pešieho pluku č. 69. Strelený do pravého ramena. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Klandini Michal (* 1894 Mošovce) – Pešiak 3.roty 1.práporu honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do pŕs. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Klein Lipót – Slobodník 9. roty 3. práporu pešieho pluku č. 19. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Körtös Dömötör (* 1890 Ibăneşti, Rumunsko) – Pešiak 8. roty pešieho pluku č. 62. Strelený do pravého pleca. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Kučera Jozef (* 1893 Malacky) – Pešiak 11. roty honvédskeho pešieho pluku č. 13. Strelený do hlavy. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Lejtavec Juraj (* 1888 Frivald) – Pešiak 8.roty honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do hlavy. Vedený v špitáli  podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Marko Ján – Pešiak 1. roty 1. práporu pešieho pluku č. 71. Strelený do ľavého predlaktia. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Matlovič Tomáš – Pešiak 1. roty 1. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 13. Strelený do hrude na ľavej strane. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Moser Ján – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 13. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Musán János (* 1893 Mag) – Pešiak 4.roty pešieho pluku č. 31. Strelený do pravého ukazováčka. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Németh Imre – Pešiak 3. roty 1. práporu pešieho pluku č. 83. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Nika Aurel (* 1892 Riđica, Srbsko) – Pešiak 8. roty 2. práporu pešieho pluku č. 82. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Nižňanský Gejza (* 1877 Kuchyňa) – Jednoročný dobrovoľník titulárny kaprál 4. roty honvédskeho pešieho pluku č. 13. Vedený v špitáli ako chorý podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Osztényi Gyula (* 2.6. 1891 Horné Saliby) – Nemanželský syn Erzsébet Osztényiovej. Pôvodné bydlisko v dome č. 442. Pešiak 16. roty pešieho pluku č. 72. Strelený do ľavého nadlaktia. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Papp Illés. – Pešiak 15. roty 4. práporu pešieho pluku č. 51. Strelený do tváre. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Payer František – Pešiak 4. roty 1. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 13. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Petrar Ferdinand (* 1882 Dăbâca, Rumunsko) – Pešiak 7. roty 2. práporu pešieho pluku č. 63.  Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Pintye János (* 1885 Csernefalva, Rumunsko) – Pešiak 8. roty 2. práporu pešieho pluku č. 63. Strelený do pravého ramena. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Podhradski Ján – Pešiak 12. roty 3. práporu pešieho pluku č. 71. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Pópa Cyril (* 1892 Nižná Kaloša(?)) – Pešiak 10.roty pešieho pluku č. 50. Vedený ako chorý v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Rekéš Pavol (* 1884 Nitra) – Čatár 10 .roty honvédskeho pešieho pluku č. 15. Strelený do ľavej nohy. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Rozboril Matej (* 6.2. 1881 Gbely) – Narodil sa roľníkovi Pavlovi Rozborilovi a Márii Kocichovej. Pôvodné bydlisko v dome č. 22b. Rímsko-katolícke vierovyznanie. Strelený do ľavého prostredníka. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Sándor Béla – Pešiak 5. roty 2. práporu pešieho pluku č.19. Strelený do ľavého stehna. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Slaninka Tomáš (* 27.12. 1893 Kolárovice) – Narodil sa Františkovi Slaninkovi a Magdaléne Fulnekovej. Rímsko-katolícke vierovyznanie. Pešiak 9. roty 3. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 14. Strelený do prstenníka na ľavej ruke. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Strkáč Benedikt – Pešiak 14. roty 4. práporu pešieho pluku č. 71. Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Sulyok Antal – Pešiak 14. roty 4. práporu pešieho pluku č. 19. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Számel Pál (* 1884 Horné Plachtince) – Pešiak 2.roty honvédskeho pešieho pluku č. 14. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Sziráki János (* 1885 Uri(?)) – Pešiak 9. roty honvédskeho pešieho pluku č. 9. Strelený do pravého bedra. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Teke Lajos – Pešiak 3. roty pešieho pluku č. 83. Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Tomaškin Martin (* 1878 Príbelce) – Pešiak 2. roty 1. práporu honvédskeho pešieho pluku č. 14. Strelený do prostredníčka na ľavej ruke. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Tomavicsek Theodor – Delostrelec pluku poľného delostrelectva č. 31. Popálený v tvári. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915.

Tomo Ján (* 24.7. 1891 Vlachy) – Narodil sa Matejovi Tomovi a Anne Plankovej. Pešiak 16. roty 4. práporu pešieho pluku č. 67. Strelený do ľavej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Toth Josef (* 1881 Sárosd) – Pešiak 1. roty 1. práporu pešieho pluku č. 69. Strelený do pravého stehna. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Valent Pavol Pešiak 1. roty 1. práporu pešieho pluku č. 72. Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 27.1. 1915. 

Vilém Ján (* 1897 Malacky) – Príslušný do rodiska. Pešiak domobranec 3. náhradnej roty pešieho pluku č. 72. Zomrel 16.7. 1916 v špitáli Červeného kríža v Malackách na chronické ochorenie pečene. Pochovaný o dva dni neskôr na katolíckom cintoríne v Malackách za prítomnosti farára Jozefa Kováča. Svedkom smrti bol civilný lekár Dr. Antonín Polakovič.

Virányi Imre (* 1893 Törökkopány, Maďarsko) – Pešiak 8. roty honvédskeho pešieho pluku č. 17. Strelený do ľavého stehna. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Zsebö János (* 1890 Madocsa, Maďarsko) – Šikovateľ 14. roty 4. práporu pešieho pluku č. 69. Strelený do pravej ruky. Vedený v špitáli podľa Správ o ranených a chorých vydaných 20.2. 1915.

Zdroj: VHA, Matriky, ktoré vznikli na území SR v rokoch 1918-1939, C 165; kramerius.nkp.cz; familysearch.org .

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.