Svadby v zámockej kaplnke

V zámockej kaplnke v Malackách sa konali svadby sestier posledného malackého kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho. Zo života malackej línie Pálffyovcov sa čo-to dozvedáme aj vďaka viedenským novinám Wiener Salonblatt, ktoré v rokoch 1870 – 1938 prinášali čitateľom dlhšie či kratšie správy o vtedajšej aristokracii. Noviny informovali o narodeniach, sobášoch, úmrtiach, podujatiach alebo hoci len o aktuálnych pobytoch šľachticov.

Vo vydaní z nedele 24. júla 1881 sa spomína svadba kontesy Geraldíny Pálffyovej a grófa Júlia Károlyiho. „V Malackách sa konal sobáš 16. tohto mesiaca (sobota 16.7. 1881) o 11. hodine predpoludním medzi kontesou Geraldinou Pálffyovou a grófom Júliom Károlyim v kniežacej pálffyovskej zámockej kaplnke. Toho sa zúčastnili jeho Excelencia minister barón Orczy a grófi Alexander, Viktor a Štefan z rodu Károlyiovcov, gróf Rudolf Wenckheim, gróf Anton Zichy, gróf Wolkenstein, grófka Károlyiová, grófka Kollonitsová, grófka Rossyová, grófka Pálffyová a gróf Schaaffgotsche.“

Malacká rodáčka Geraldína (Maria Geraldine Theresia Gabriele Erdödi, kontesa Pálffyová) sa narodila 5.9. 1859 a mala o 22 rokov a dva mesiace menej ako jej ženích Július (Gyula) Károlyi , ktorý bol vtedy už tri roky vdovcom. Geraldína porodila tri dcéry a jedného syna v rozpätí rokov 1882 – 1886. Manželstvo skončilo smrťou Júliusa 23.11. 1890. Samotná Geraldína zomrela v švajčiarskom Berne 20.3. 1928.

O svadbe z roku 1892, ktorá tiež prebehla v zámockej kaplnke v Malackách, už dopredu informoval rakúsky denník Neuigkeits Welt-Blatt v stredu 13.4. 1892, ale zrejme najobšírnejšie sa o celej udalosti píše práve v týždenníku Wiener Salonblatt č. 18 z 1. mája 1892.

„V stredu predpoludním (27.4. 1892) sa v zámockej kaplnke v Malackách pri Prešporku konal slávnostný sobáš grófa Rudolfa Kinského, najstaršieho syna jeho Excelencie grófa Kristiána a grófky Terézie Kinských, s kontesou Paulou Pálffyovou, najmladšou sestrou kniežaťa Pálffyho z Erdödu. Oslavy sobáša, ktorý sa slávil v úzkom rodinnom kruhu, boli svedkami okrem rodičov ženícha a matky nevesty, grófky Geraldíny Pálffyovej: grófi Kristián mladší, Ernst a Karol z rodu Kinských, knieža Mikuláš Pálffy s manželkou Zichyovou, kontesa Anna a grófi Alexander a Ladislav z rodu Pálffy, gróf Pavol Festetics s manželkou, grófka Károlyiová manželka Gyulu Károlyiho, gróf Štefan Wenckheim s manželkou, gróf a grófka z rodu Batthyany s kontesou a mnohí ďalší.

Prišlo nám nasledujúce svadobné oznámenie: Geraldína grófka Pálffyová z Erdödu rodená grófka Károlyiová z Nagy-Károly, nositeľka Rádu hviezdového kríža a dvorná dáma jej majestátu cisárovnej a kráľovnej dáva na známosť o blížiacom sa sobáši dcéry jej a zosnulého grófa Pavla Pálffyho z Erdödu, cisárskeho a kráľovského komorníka, grófky Pauly Pálffyovej z Erdödu, s Rudolfom grófom Kinským z Vchynic a Tetova, cisárskym a kráľovským komorníkom a nadporučíkom v domobraneckom dragúnskom pluku č. 1, synom jeho urodzeného grófa Kristiána Kinského z Vchynic a Tetova, cisárskeho a kráľovského komorníka a tajného radcu, zemského maršala Dolného Rakúska a jej urodzenej grófky Terézie Kinskej z Vchynic a Tetova, rodenej grófky z Vrbna a Freudenthalu. Sobáš sa koná 27. apríla 1892 v zámockej kaplnke v Malackách.“

Rudolf Kinský sa narodil vo Viedni 2.5. 1855. Jeho o jedenásť rokov mladšia novomanželka sa celým menom za slobodna volala Paulina Maria Klara Barthelmi Erdödi, kontesa Pálffyová a svetlo sveta uzrela v Malackách 24.8. 1866. Manželom sa v Angerne narodil 1.8. 1893 syn Maria Paul Nicholaus Rudolf (gróf Pavol) a o necelých deväť rokov neskôr v Matzene (21.6. 1902) dcéra Maria Alexandrine Anna Aloysia Johanna (grófka Alexandra). Gróf Rudolf Kinský zomrel v Matzene v Dolnom Rakúsku 5.11. 1919 a jeho žena skonala 2.8. 1945 v Budapešti. Dcéra Alexandra bola vydatá za Jána Františka, grófa Coroniniho z Cronbergu, s ktorým mala štyri deti.

Je pravdepodobné, že i ďalšie sestry kniežaťa Mikuláša XIII. boli oddané priamo v zámockej kaplnke. Najstaršia Mária Franciska Ramona Leopoldine Henriette (* 9.7. 1856 Malacky) si vzala 20.10. 1883 v Malackách za muža grófa Pavla Festetiča (Festetics) z Tolny (* 25.4. 1841 Buda-Pešť † 6.5. 1924 Budapešť) a Mária Margita Terézia Gabriela (* 10.7. 1863 Malacky † 7.8. 1954 Mór) sa 22.8. 1887 vydala v Malackách za grófa Štefana Wenckheima (* 20.7. 1858 Ischl † 26.2. 1923 Veľké Leváre).

Zdroj: anno.onb.ac.at/anno suche, genealogy.euweb.cz.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.