Stroj času – Zámocký park v Malackách

Zámocký park v Malackách pochádza pravdepodobne zo 17. storočia. Medzitým prešiel rôznymi úpravami a najviac bol zanedbaný v druhej polovici 20. storočia. V štúdii obnovy parku od Ing. Přemysla Krejčiříka, PhD. (2012) sa spomínajú v minulých časoch vytvorené pôsobivé priehľady, ktoré vznikli priesekmi lesného porastu obohatením o samostatne stojace stromy a skupiny stromov. Jeden z najzaujímavejších pohľadov na zámok sa ukazuje cez dodnes zachovaný priehľad vedúci juhovýchodne od budovy zámku. Tento pohľad bol obľúbený u fotografov v minulosti.

Zámocký park v Malackách
Zámocký park v Malackách, okolo roku 1940
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Čierno-biely záber vznikol okolo roku 1940 a jeho autorom bol pravdepodobne učiteľ a historik Július V. Trebišovský. Nová fotografia vznikla približne o osemdesiat rokov neskôr. Odvtedy sa veľa zmenilo v parku i v samotnom zámku. Zatiaľ posledným veľkým zásahom v parku bola víchrica v roku 2009. Priehľad je však stále zreteľný, na rozdiel od iných, ktoré zarástli a zmenili svoju podobu.

Zámocký park a zámok, Malacky
Zámocký park v Malackách, august 2022
(Foto Martin Macejka)


Zámocký park v Malackách (Pohybom myšou nad obrázkom dole môžete porovnávať starý a nový záber.)
po
pred
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.