Rekonštrukcie zámockej kaplnky v 19. storočí

O histórii objektu bývalého pálffyovského zámku v Malackách toho vieme pomerne málo. Zistili sme niekoľko informácií, ktoré dopĺňajú článok o zámockej kaplnke.

Je známe, že z kaplnky sa zachoval len oltár, pred ktorým bola postavená stena. Tá zabránila jeho zničeniu. O vzniku oltára nemáme informácie. Pamiatkarské zdroje uvádzajú, že je neskorobarokový a pochádza z polovice 18. storočia. Podľa tohto predpokladu teda nebol oltár nainštalovaný hneď po postavení samotnej stavby zámku. Zamurované okenné otvory na východnej stene zámku, teda tam, kde je oltár, naznačujú, že kaplnka pôvodne vyzerala inak.

Drevené hlavice pilastrov, ktoré sú súčasťou hornej časti oltára, majú na vrchnej časti nápisy, svedčiace o rekonštrukcii.

Nápisy sú napísané ceruzkou a zanechali ich podľa všetkého majstri, ktorí v 19. storočí vykonávali rekonštrukcie.

Nápis z roku 1831. Vľavo dole je zreteľne napísané meno majstra Antona Veselého

Podľa týchto záznamov boli rekonštrukcie v uvedenom období dve. Prvá prebiehala v roku 1831, keď bol kniežaťom Anton Karol Pálffy. Vykonával ju malacký majster Anton Veselý, ktorý namaľoval oltárny obraz farského kostola.

Záznam z roku 1882. Vľavo hore je uvedené meno Emanuela Emmlera a názov jeho funkcie – správca zámku (Scholssverwalter)

Ďalšia rekonštrukcia prišla o polstoročie neskôr, presne v roku 1882, za kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho. Jej realizátorom bol Alojz Veselý.  Tento maliar sa podieľal na rekonštrukcii obrazov a oltárov františkánskeho kostola.

Podpis Alojza Veselého z roku 1882

Nepochybujeme, že pri štúdiu dokumentov v archívoch natrafíme na presnejšie a podrobnejšie informácie o kaplnke a vôbec o pálffyovskom zámku. Zatiaľ nás poteší aj maličkosť opísaná v tomto článku.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.