Stroj času – Zámocké nádvorie v Malackách

V roku 1928 sa časť priestorov malackého zámku začala využívať ako stredoškolský internát v správe františkánov. Približne v tej dobe vznikla séria fotografií budovy zámku i zámockého parku od skalického fotografa Šimečka. Medzi nimi je aj fotka nádvoria, ktorému z neznámych dôvodov už nedominovala socha jeleňa. Vtedajšiu fotku sme porovnali so súčasnou.

Na obrázku je časť nádvoria a zámku viac-menej v podobe z pálffyovských čias. Vrátane vertikálnej zelene siahajúcej k oknám druhého nadzemného podlažia. Podobné popínavé rastliny, ktoré predtým rástli okolo celého zámku, už v tej dobe z vonkajšej strany budovy (zo strany parku) neboli.

Na fotke je vidieť pumpu, ktorá slúžila na vyťahovanie vody z cisterny (studne). Na starších fotkách ju nevidno. Buď tam nebola alebo ju len zakrýval podstavec s jeleňom, ktorý mohol stáť tesne pred ňou.

Nádvorie zámku Pálffyovcov Malacky, cca 1930

Umiestnenie dverí a podoba okien sa zmenili minimálne. Vikiere už dnes na streche nie sú, okrem čelného (západného) krídla z vonkajšej strany. Zmizli zrejme počas rekonštrukcie v 60. rokoch 20. storočia. Naopak približne s príchodom nemocnice pribudli na nádvorí čerešne, z ktorých dve sú dodnes zachované a jednu vidieť v ľavej časti fotky. Pribudli aj ďalšie stromy a kríky, ktoré v pôvodnej úprave nemali miesto.

A opäť je na nádvorí jeleň. Síce nie na podstavci ako predtým, ale na mreži umiestnenej na nadmurovanej časti cisterny. Lavičky pochádzajú z čias nemocnice.

Pre lepšiu predstavu o podobe nádvoria v čase existencie nemocnice v zámku, si môžete pozrieť iný článok.

Nádvorie zámku Pálffyovcov Malacky, 2021

Nádvorie pálffyovského kaštieľa v Malackách (Pohybom myšou nad obrázkom dole môžete porovnávať starý a nový záber.)
po
pred
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.