Vertikálna zeleň na pálffyovskom zámku v Malackách

Pred časom sme sa na Malackých pohľadoch venovali problematike vertikálnej zelene. Staré fotky nás inšpirovali k návratu k tejto téme. Popínavé rastliny na stenách budov nie sú totiž novým javom, nachádzali na na mnohých starých domoch. Dnes sa pozrieme na vertikálnu zeleň na budove pálffyovského zámku.

Najstaršie známe fotografie zámku pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia. Poznáme teda podobu exteriéru zámku v posledných 20 rokoch pálffyovskej éry, ako aj vývoj v nasledujúcom období.

MP-vzelen14

Fotografie zachytávajú zámok z predovšetkým z južnej strany (od fontány) a zo západnej strany (od mesta). Vidieť na nich, že v tej dobe bol zámok obklopený zeleňou. Nemyslíme park, ale bezprostredne pri budove boli zasadené rôzne dreviny. Vertikálnu zeleň, teda popínavé rastliny, ktoré sa ťahajú po budove, vidieť na balkóne a v priestore pod ním, v okolí hlavnej brány, v rozsahu celého ústredného rizalitu. Rovnako na juho-západnom rohu v okolí balkóna.

MP-vzelen18

Pri pohľade na južné krídlo zámku vidíme, že po celej dĺžke bolo obklopené zeleňou, až do výšky spodnej hranice okien prvého nadzemného podlažia. Z fotiek nie je zrejmé, do akej miery išlo o dreviny vysadené tesne pri budove, a aký podiel mala vertikálna zeleň. Každopádne v rámci tohto krídla pútal pozornosť balkón a terasy so schodiskami, ktoré boli celé obrastené zeleňou.

MP-vzelen08

MP-vzelen01

Severné krídlo bolo v pálffyovskej ére fotené zriedkavo. Zo zachovaného záberu vieme, že okolie severozápadného rohu budovy bolo obklopené hustou zeleňou, zasadenou tesne pri budove. Vertikálna zeleň tu nie je zreteľná. Fotka však nezachytáva celé krídlo. Na východnom krídle zeleň nebola.

Nádvorie, ako ho ukazujú fotografie, bolo pokryté súvislou vrstvou vertikálnej zelene od úrovne terénu po dolnú hranicu okien druhého nadzemného podlažia.

MP-vzelen07

MP-vzelen16

Môžeme len predpokladať, prečo toľko zelene. Jednak zeleň dotvárala romantickú podobu zámku, inšpirovanú západnou Európou. K estetickému hľadisku sa pridávajú aj ďalšie, ktoré sú dnes diskutované medzi odborníkmi: tepelno-izolačné vlastnosti, tlmenie prúdenia vzduchu lístím, ochrana steny pred mechanickým poškodením (pôsobením počasia), ochrana pred vlhkosťou (lístie zamedzuje prístupu vody na stenu, steká do pôdy) atď. Odborníci dnes uvádzajú aj ďalší psychologický vplyv vertikálnej zelene (a samozrejme zelene vo všeobecnosti) – zníženie stresu a a kriminality v takomto prostredí. Nevieme, ktoré z týchto faktorov poznali a brali do úvahy Pálffyovci.

Aký bol nasledujúci vývoj? Pálffyovci odišli z Malaciek v roku 1918. Zámok mali ešte viac ako desať rokov vo vlastníctve, ale úrdžba nebola taká ako predtým. Na fotkách z 20. rokov 20. storočia je vidieť, že zeleň zo stien južného aj západného krídla zmizla, zostali len niektoré stromčeky a kríky pri budove.

MP-vzelen17

Zaujímavé je však severné krídlo (smer k hlavnej ceste). Zachovala sa fotografia, zachytávajúca túto časť zámku okolo roku 1930. Okrem severozápadného rohu bolo celé až po strechu pokryté zeleňou. Zeleň čiastočne zasahovala aj na východné krídlo.

MP-vzelen12

Na nádvorí bola vertikálna zeleň zachovaná tiež ešte v 30. rokoch 20. storočia, hoci v obmedzenom rozsahu. Tento stav zrejme netrval dlhšie ako do polovice 20. storočia.

MP-vzelen15

MP-vzelen13

Odkazy na ďalšie články, týkajúce sa vertikálnej zelene:
http://www.greenlab.cz/cs/clanky/mur-vegetal-patrick-blanc/
http://www.florawall.eu/node/66?language=cs
http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/fasady/zelene-fasady-a-strechy-3267.html
http://file.mf.cz/222/3-25-32-E15-0103.pdf
http://lepsiebyvanie.centrum.sk/zahrada-a-zelen/780597/brectan-a-zima-

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.