Na Záhorí sa nachádza 42 lokalít európskeho významu. Niektoré z nich sa nachádzajú v blízkom okolí Malaciek. Chceme ich podrobnejšie predstaviť a vyzdvihnúť ich ekologický význam pre naše mesto. Postupovať pritom budeme podľa nepopulárneho kľúča – podľa stavu ich aktuálneho ohrozenia.