Stroj času – Čierny kláštor

Dnes porovnáme dva netradičné zábery zachytávajúce františkánsky Čierny kláštor, historický komplex minimálne zo začiatku 17. storočia. Obe fotky od seba delí takmer 90 rokov.

Čítať ďalej

Stroj času – Červená brána zámockého parku v Malackách

Červená brána. Takto sa medzi ľuďmi údajne označovala jedna z troch brán, ktorými sa dalo dostať do zámockého parku v Malackách. Dve brány, ktoré sú dodnes funkčné, sú veľké a boli určené najmä pre Pálffyovcov a ich návštevy. Táto brána je menšia. Zachovala sa, ale už cez ňu neprejdete.

Čítať ďalej

Stroj času – nádvorie kaštieľa v Malackách

Dnes sme porovnali dve fotografie, ktoré zobrazujú nádvorie kaštieľa v Malackách, ktorý pôvodne patril Pálffyovcom. V čase vzniku prvej fotky bol nemocnicou a dnes je vo vlastníctve mesta Malacky. Prvá fotka vznikla v roku 1979, druhá je aktuálna – vznikla teda o viac ako 40 rokov neskôr.

Čítať ďalej

Stroj času – Križovatka a okolie

V rámci obľúbenej rubriky dnes porovnáme pohľady na časť Záhoráckej ulice v okolí hlavnej križovatky, v pozadí je vidieť aj kúsok Radlinského ulice. Obe fotky delí od seba približne 40 rokov.

Čítať ďalej

Stroj času – Pálffyovský zámok v Malackách

Pálffyovský zámok. Presnejšie kniežací pálffyovský zámok (Fürstl. Pálffysches Schloss) alebo kaštieľ kniežaťa Pálffyho (Pálffy herczeg kastélya). Porovnali sme dve jeho fotky – jeden záber spred roku 1918, druhý súčasný. Oba zábery teda delí od seba viac ako sto rokov.

Čítať ďalej

Stroj času – Nadjazd

Pred 45 rokmi prebiehala v Malackách výstavba diaľničného privádzača do mesta – nadjazdu nad železnicou. Už vtedy jeho budovanie spolu s okolitými cestami zmenilo charakter mesta. Pozreli sme sa na dôsledky. Ako sa zmenilo okolie nadjazdu?

Čítať ďalej

Stroj času – Predajňa Textilný tovar

Malacky na začiatku leta 1976. Na agentúrnej fotografii (ČSTK, dnes TASR) je zachytená nová predajňa OTEX postavená v Akcii Z na ulici Ľuda Zúbka.

Pri fotografii je tento popis: „Činnosť volených orgánov národného výboru spojená s iniciatívou obyvateľov sú hlavným zdrojom premien, ktorými prešli Malacky, známe mestečko na Záhorí, v tomto volebnom období. Len v akcii Z odpracovali občania dva milióny dvestotisíc hodín, čo predstavuje viac ako 53 miliónov korún. Na zlepšenie životného prostredia vybudovali devätnást kilometrov ciest, tridsať kilometrov chodníkov a vysadili množstvo zelene. Meradlom životnej úrovne je aj kvalita obchodnej siete. K jej rastu prispejú nové predajne obuvi a textilu, vybudované s nákladom štyroch miliónov korún.“ Čítať ďalej

Malacky zmenené strojom času – 20 unikátnych záberov

Pri príležitosti výstavy fotografií Malacké pohľady v galérii MCK sme zhrnuli prelínačky historických a aktuálnych záberov z rubriky Stroj času za posledné roky. V jednom článku tak máte možnosť pozrieť si zmeny na dvadsiatich miestach v Malackách. Čítať ďalej

Stroj času – Hotel Atrium

Dnes sme do rubriky Stroj času zaradili fotografie zachytávajúce hotel, ktorý sa dnes nazýva Atrium. Prvá fotka vznikla krátko po postavení a otvorení hotela. Fotky vznikli s odstupom viac ako 40 rokov.

Čítať ďalej

Stroj času – Areál a okolie Čierneho kláštora

Na historickom zábere vidíme severovýchodnú baštu Čierneho kláštora zachytenú zrejme v 20. rokoch 20. storočia. Vtedy už bola zastavaná aj časť Malaciek pri železničnej stanici, v diaľke stál liehovar s vysokým komínom. Bezprostredné okolie kláštora bolo zatiaľ voľné, Dérerova škola ešte nestála. Kláštorné záhrady slúžili svojmu účelu a boli tiež miestom oddychu františkánov. Čítať ďalej