Ako Malačania diaľnicu do mesta priviedli

1900. Podľa starých obrázkov Malaciek môžeme usudzovať, že jednou z najkrajších častí mestečka bolo okolie potoka Malina v blízkosti Malého kaštieľa, neďaleko okresného súdu.
2010. Začína rekonštrukcia nadjazdu medzi Billou a Lidlom. Skúsme sa pozrieť, čo sa dialo v tejto lokalite v priebehu storočia.

Malebné miesto pri Malom kaštieli na začiatku 20. storočia

Cez Malacky prechádzali v minulosti obchodné cesty, známe minimálne od čias stredoveku. Ako sa píše v inom článku, začiatkom 20. storočia začali v meste jazdiť prvé automobily. Bolo ich málo a staré cesty bohato stačili. Postupne áut pribúdalo a 60. rokoch minulého storočia sa začalo s budovaním diaľnice D2 Bratislava-Brno, ktorá viedla neďaleko Malaciek. Vynorila sa otázka, kde sa by sa cesta z Malaciek mala napojiť na diaľnicu. Možností bolo viac, nakoniec sa kompetentní rozhodli pre riešenie, ktoré nazvali Odstránenie úrovňového križovania štátnej cesty II/503 so železnicou Bratislava – Břeclav v Malackách.


O niekoľko desaťročí sa toto miesto podstatne zmenilo

Tak vznikol projekt nadjazdu, alebo diaľničného privádzača. Obrovský projekt ktorý zásadne zmenil charakter mesta. Na jednej strane tým, že priviedol diaľnicu priamo do centra mesta. A tiež tým, že toto rozhodnutie (spolu s rozhodnutím o odvedení Maliny do potrubia) zničilo snáď najkrajšiu štvrť mesta – Zámockú ulicu a okolie.

Záver Zámockej ulice pred zámockou bránou. Niekomu napadlo postaviť pred ňu most…

Pohľad z opačnej strany – okrem železničnej trate ulicu presekáva cesta nadjazd a cesta vedúca z neho

Za obeť padla budova starej pálffyovskej práčovne (neskôr detského domova), mlyna pri železničnej trati, ďalšie budovy pri zámockej bráne, hasičská zbrojnica, ako aj Jursov rybník a niektoré domy, ktoré „padli“ pri rozšírovaní križovatky.

Most postavený tesne pred historickou budovou

Hasičská zbrojnica ustúpila novej výstavbe, v pozadí je okresný súd

O niečo neskôr boli zbúrané skvosty ako Bersón, Malý kaštieľ či okresný súd. Samozrejme za iných okolností a po iných rozhodnutiach, ale nebyť nadjazdu, možno by stáli dodnes.

Letecký záber Malaciek, ktorý vznikol približne pred desaťročím, zachytáva nadjazd a hlavnú svetelnú križovatku

Časť nadjazdu pri centre voľného času (bývalom okresnom súde) v roku 2005, krátko pred zbúraním budovy

Počul som teóriu, že nadjazd bol práve do týchto miest situovaný úmyselne, ako nejaká pomsta buržoáznym živlom, s ktorými sa uvedené budovy spájali. Ťažko dnes zistíme, ako to bolo. Každopádne v 70. rokoch minulého storočia bol projekt nadjazdu veľkou vecou. Model nadjazdu bol vystavený v obchode.

Nadjazd zakreslený do katastrálnej mapy z konca 19. storočia

V päťročnom pláne na obdobie 1971-1975 sa píše: „Po získaní potrebného počtu bytov v nových sídliskách (Juh a Domky, pozn. autora), zaháji sa výstavba nadjazdu a spojky na diaľnicu nákladom 52 miliónov Kčs. Výstavba bytov a nadjazdu sa takto stáva ťažiskovou úlohou mesta pre 5. päťročnicu…“

Aký význam mali pre vtedajších mocipánov budovy zbúrané pri výstavbe nadjazdu, ilustruje jeden príklad: „V súvislosti s budovaním nadjazdu bude asanovaná práčovňa a čistiareň a Komunálne služby zaháj výstavbu novej čistiarne a práčovne začiatkom budúceho roku s nákladom 9 miliónov Kčs… Toto znamená na prechodnú dobu v rokoch 1972-75 zníženie kapacity prania a čistenia…“ Budovy boli zbúrané, rybník zavezený, nadjazd postavený. V roku 1975 bol kolaudovaný. Plán bol splnený. Náklady dosahovali 45 miliónov korún.

V priebehu nasledujúcich rokov sa počet áut zvyšoval, najmä v poslednom desaťročí. Záťaž na most sa primerane zvyšovala tiež. Pomohlo tomu tiež umiestnenie dvoch nákupných centier v tesnom susedstve.

Materiál je opotrebovaný, na jednom mieste sa vlani vo februári objavila diera väčšia ako tanier. Stav mosta odborníci ohodnotili ako veľmi zlý.

Nadjazd v januári 2009, krátko pred vytvorením diery v moste

Na stránke www.malacky.sk je citovaná odborníčka, ktorá hovorí, že „ na moste je nutná výmena zvršku s možnosťou zachovania ríms a zábradlia, obnova a výmena poškodeného betónu zo stykových škár priečnikov a opôr, výmena mostných záverov, odvodňovačov a úprava ríms priložením kamenných obrubníkov s izoláciou. Musia sa zhotoviť prechodové dosky a svahy za oporami čaká injektáž.“

Piaty pilier sa zdá byť najviac poškodený

Časť mosta bola dočasne uzatvorená, neskôr dieru prekryli oceľovou platňou a jazdí sa ďalej. Pomalšie, pretože rýchlosť v danom úseku bola obmedzená na 30 km/h. Táto situácia trvá takmer rok a pol, no zakrátko začne rozsiahla rekonštrukcia, ktorá potrvá zrejme počas zvyšku leta a časti jesene.


Súčasný stav nadjazdu. Dopravná značka upozorňuje vodičov, že niečo nie je v poriadku

Nadjazd bude niekoľko mesiacov uzavretý, trasu obchádzky nájdete na stránke mesta. Pôvodne sa uvažovalo aj o dočasnom sprístupnení železničných priechodov na Kollárovej ulici a na Vajanského ulici, ale z finančných dôvodov zostanú tieto priechody pre automobily uzavreté.

A niečo na odľahčenie. Aby sme nehovorili len o negatívach diaľničného privádzača. Umelci pred časom vyzdobili piliere mosta, ako sa len dalo.

8 komentárov
 1. Vojto
  Vojto hovorí:

  Projektant a autor? Tí iba, projektovali a skúšali, či im niekto, kto má rozhodujúce slovo ich nápady schváli (napokon bola to ich práca, za ktorú poberali mzdu). Niekto musel ich návrch schváliť. Bez schvalovacieho procesu by to nešlo. Čo tak brať na zodpovednosť tých, čo tento do neba volajúci nezmysel schválili?

 2. MR
  MR hovorí:

  Mesto je tak ci tak rozdelene zeleznicou, ktora pretala cestu z centra do parku.
  No a novodobe porevolucne architektonicke skvosty v centre, to by sme museli vsetko zburat.

 3. Jana
  Jana hovorí:

  A prečo nie? Ja viem, že do pôvodného stavu by sme to už nedali, ale keď sa mohli voľakedy bez mihutia oka zbúrať mnohé cenné budovy a časti Malaciek, tak taký „paškvil“ ako je nadjazd v centre by som oželela….Malacky, ktoré boli kedysi malebné a milé…dnes ?Pri prechádzke mestom mi je veľmi,veľmi smutno….

 4. Hubert
  Hubert hovorí:

  Ja sa len čudujem na čo sa rieši rekonštrukcia MA nadjazdu !!! Sú to síce hrubé slová ale navrhoval by som ho jednoznačne zbúrať !!! Dopravná situácia v meste je už teraz jednoznačne neúnosná a podľa všetkého za to môžu len tranzitné autá. Tak potom sa čudujem na čo sa otvára projekt na záchranu diaľničného privádzača do centra mesta (ktoré to už teraz nezvláda !!! ) lebo je to lacnejší projekt ale aj tak to nerieši dlhodobý problém MA na vybudovanie obchvatu. Takto sa síce teraz minie menej € ,ale v konečnom dôsledku sa ten obchvat zaplatí aj tak… Ja viem že je to detská predstava teraz zbúrať nadjazd ale je hlúpe investovať do niečoho čo MA vôbec ničomu nepomôže 🙁

 5. Hubert Kaffka
  Hubert Kaffka hovorí:

  Podobných „zhovadilostí“ ako tento nadjazd bude v meste len pribúdať. Železnice budú chcieť perspektívne určite zrýchliť premávku vlakov na tejto trati a tak sa uzavrú všetky úrovňové križovania a namiesto nich pribudnú podchody a podjazdy a nadchody a nadjazdy a oplotenie železnice v celom úseku, v ktorom prechádza mestom. A nás a budúce generácie čaká život v dobrom mieste pre život rozdelenom na dve nezmyselné časti. Preto tvrdím, že jediným normálnym riešením je zakopať železnicu pod zem v úseku, kde prechádza mestom. V meste by mohol začať pulzovať normálny život, bez umelých bariér, ktorú práve železnica vytvára – síce na regionálnej a medzinárodnej úrovni ľudí spája, na úrovni mesta však ľudí rozdeľuje a ešte len bude. A koľko zaujímavých pozemkov by nad železnicou vzniklo (takmer v centre mesta), ktoré by šikovní investori určite vedeli výhodne speňažiť. Tak takto nejako by som videl perspektívu mesta, ktorá sa žiaľ nikdy nezrealizuje. Teda jej druhá časť. Prvá časť pravdepodobne áno a zrejme to už nebude ani tak dlho trvať.

 6. ianus
  ianus hovorí:

  Keď už sa ten most konečne opravuje, čo takto urobiť niečo aj s priestorom pod ním a aspoň čiastočne odškodniť súčasné generácie Malačanov a zlikvidovanie časti mesta, ktorá pri jej zachovaní a rozvoji mohla byť ozdobou mesta?

  A dotlačiť konečne Billu do splnenia jej záväzku na dopravné napojenie na Partizánsku ulicu. Zvlášť keď jej prevádzka v Malackách patrí medzi jej najvýnosnejšie…

 7. Milan Ondrovic
  Milan Ondrovic hovorí:

  Vidím Hubert, že ti to páli, pretože aj pán prof. H. Knoflacher (AT) hovorí, že múdri je ten čo cesty búra a nie ten kto ich stavia – ale to je troška vytrhnuté z kontextu, aj keď nie až tak moc, existuje krásny príklad toho, ako zbúrali mestskú diaľnicu v Singapure a spravili z toho jednu z najlukratívnejších oblastí mesta, ale Malacky nie sú Singapur – aspoň zatiaľ nie…
  Nemyslím si, že doprava v meste je neúnosná, subjektívne sa ti to tak môže javiť, ale keď sa pozrieš na iné mestá, i tu na okolí, tak to také zlé nie je, a to je pokiaľ viem aj názor tých, ktorí by mohli zainvestovať obchvat mesta, tí ale k tomu nemajú objektívny dôvod pretože kapacitne zatiaľ všetky komunikácie vyhovujú normovým požiadavkám a podiel tranzitu z prieskumov vyšiel dokonca menší ako 20% (ostatne je zdrojová a cieľová doprava)….nehovorím, že netreba riešiť dopravu v meste, treba pretože to, čo je teraz v územnom pláne skôr nebude ako bude…
  Zakopať železnicu pod zem?! Tak to jedine, že Malacky stúpnu na rebríčku strategickej významnosti 🙂 to sa predajom pozemkov nad železnicou nezaplatí, aspoň v Malackách nie…asi ešte budeme radi ak postavia tie mimoúrovňové prechody, ktoré sú v územnom pláne a len to nepozatvárajú :D….
  Nemyslím si, že zbúranie nadjazdu a zakopanie železnice sú scestné myšlienky, ale za súčasných okolností sú podľa mňa nerealizovateľné, viem si však predstaviť, za akých okolností by to možné bolo…ale to je podľa mňa hlavný problém Malaciek, že toto mesto nemá, žiadnu predstavu, ako by chcelo vyzerať o 10-20 rokov a nemá ani nikoho, kto by na to dohliadal, má len územný plán z ktorého si spravilo trhací kalendár….

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.