Články

Lodné mlyny na rieke Morave

Na Záhorí sa okrem klasických vodných mlynov postavených na brehoch riek nachádzali aj veterné mlyny a tiež lodné mlyny. Práve tým posledným sa vo svojej prednáške venovala Mgr. Mária Zacharová.

Čítať ďalej

Genius loci (14) – Sokolovňa

Sokolovňu poznajú generácie Malačanov ako telocvičňu pri Maline, neskôr pri Malom námestí, kde trénujú rôzne oddiely TJ Strojár. V dnešnej rýchlej dobe pri pohľade na hranatú budovu len málokomu napadne, že ide o osemdesiatročnú budovu Čítať ďalej

Ako Malačania diaľnicu do mesta priviedli

1900. Podľa starých obrázkov Malaciek môžeme usudzovať, že jednou z najkrajších častí mestečka bolo okolie potoka Malina v blízkosti Malého kaštieľa, neďaleko okresného súdu.
2010. Začína rekonštrukcia nadjazdu medzi Billou a Lidlom. Čítať ďalej

Keď už Malačania prestali mať radi Malinu

Vlani sme písali o potoku Malina, kde tiekla a aký bol jej význam pre mesto a jeho obyvateľov. Dnes už deti nevedia, že Malackami tiekla Malina. Poznajú športovú halu Malina Čítať ďalej

Stroj času – Ulica Na brehu

Dnes už nie každý Malačan vie, že ulica Na brehu sa takto volá kvôli tomu, že tu potok Malina kedysi pretekal mimo potrubia. Autor obrázku zo začiatku 20. storočia stál práve pri Maline Čítať ďalej

Malacky by sa mali „odkanalizovať“

Mestské zastupiteľstvo schválilo začiatkom mája návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odvádzaní odpadových vôd v Malackách verejnou kanalizačnou sieťou. Čítať ďalej

K prameňom Maliny

Wikipédia nás naviguje v tom, že Malina pramení v Malých Karpatoch pod vrchom Tri kopce (661,8 m) v nadmorskej výške okolo 610 m n.m. a tečie severozápadným smerom cez Modranskú dolinu. Čítať ďalej

Malina – veselý eko-foto-report

Príroda v okolí Malaciek je inšpiratívna v každom ročnom období. Keď ale aspoň trochu nasneží, získavajú okolité lesy a rybníky tajomnejší ráz. Čítať ďalej

Keď ešte Malačania Malinu radi mali…

Maliscapotoca. Potok Malina. Raz uvedený ako miesto, raz ako vodný tok. Slová z listiny z roku 1206 sa považujú za najstaršiu zmienku o Malackách. Čítať ďalej

Stránky

Príbeh Maliny

Malina je ľavostranným prítokom Moravy, podľa encyklopédie má dĺžku 47 km a je tokom III. rádu. Pramení v Malých Karpatoch. Cez Malacky pretekala Malina od nepamäti. Najstaršie známe pomenovanie z roku 1206 znie Maliscapotoca. Malina dala zrejme meno mestu. Čítať ďalej

Po stopách Maliny

Potok Malina bol po niekoľko storočí neoddeliteľnou súčasťou Malaciek a dotváral jeho celkový obraz; jedna z teórii hovorí, že Malacky vďaka nemu získali i svoje meno. Do nemilosti sa dostal až v druhej polovici 20. storočia, kedy jeho podstatná časť vedúca mestom bola odvedená do potrubia. Viete kadiaľ Malina mestom tiekla a kde sa nachádzali malacké mlyny? Prejdite sa s nami po stopách Maliny.


Tri duby

Miesto pri umelom kanáli Maliny, označované tiež ako splav. Nachádza sa priestore bývalej pálffyovskej bažantnice. V období medzi dvoma svetovými vojnami v 20. storočí tu bol…. Kúpať sa v tomto úseku Maliny dalo ešte okolo roku 1990.


Horný mlyn (dnes Tesco)

Prvý mlyn v meste na potoku Malina stál blízko dnešného supermarketu Tesco. Patril zemepánovi, ktorý ho prenajímal mlynárom. Posledná mlynárska rodina boli Ondrejkovci. Pri mlyne bola stavnica, ktorá v minulosti slúžila mládeži na kúpanie. Neďaleko mlyna  našli archeológovia praveké sídlisko.


Malina v zámockom parku

Jedno koryto Maliny v minulosti prechádzalo aj juhozápadným okrajom zámockého parku. V 70. rokoch 20. storočia bolo zavezené. Dodnes je v tých miestach viditeľné údolie, ktoré po potoku zostalo.


Mlyn pri zámockom parku

Jeden z troch mlynov postavených na Maline sa nachádzal na Zámockej ulici, neďaleko parku. Na začiatku 20. storočia bol premenený na strojovňu, ktorá riadila vodáreň a ďalšie zariadenia Pálffyovcov. V areáli mlyna sa v minulosti nachádzal pivovar.


Sútok dvoch korýt Maliny

Malina sa na území Malaciek na niektorých miestach, najmä pred mlynmi, rozbiehala do dvoch korýt, na iných miestach sa spájala. Najväčší sútok dvoch korýt, ktoré obopínali pálffyovský Malý kaštieľ, bol na mieste parku pred dnešnou športovou halou Malina.


Mlyn Dolný koniec

Dolný mlyn je jediný zachovaný malacký mlyn. Fungoval ešte v 20. storočí, poslednou mlynárskou rodinou boli Froncovci. Od tretej štvrtiny 20. storočia v ňom bolo Múzeum Michala Tillnera, dnes je budova mlyna v súkromných rukách.


View Po stopách Maliny in a larger map