Po stopách Maliny

Potok Malina bol po niekoľko storočí neoddeliteľnou súčasťou Malaciek a dotváral jeho celkový obraz; jedna z teórii hovorí, že Malacky vďaka nemu získali i svoje meno. Do nemilosti sa dostal až v druhej polovici 20. storočia, kedy jeho podstatná časť vedúca mestom bola odvedená do potrubia. Viete kadiaľ Malina mestom tiekla a kde sa nachádzali malacké mlyny? Prejdite sa s nami po stopách Maliny.


Tri duby

Miesto pri umelom kanáli Maliny, označované tiež ako splav. Nachádza sa priestore bývalej pálffyovskej bažantnice. V období medzi dvoma svetovými vojnami v 20. storočí tu bol…. Kúpať sa v tomto úseku Maliny dalo ešte okolo roku 1990.


Horný mlyn (dnes Tesco)

Prvý mlyn v meste na potoku Malina stál blízko dnešného supermarketu Tesco. Patril zemepánovi, ktorý ho prenajímal mlynárom. Posledná mlynárska rodina boli Ondrejkovci. Pri mlyne bola stavnica, ktorá v minulosti slúžila mládeži na kúpanie. Neďaleko mlyna  našli archeológovia praveké sídlisko.


Malina v zámockom parku

Jedno koryto Maliny v minulosti prechádzalo aj juhozápadným okrajom zámockého parku. V 70. rokoch 20. storočia bolo zavezené. Dodnes je v tých miestach viditeľné údolie, ktoré po potoku zostalo.


Mlyn pri zámockom parku

Jeden z troch mlynov postavených na Maline sa nachádzal na Zámockej ulici, neďaleko parku. Na začiatku 20. storočia bol premenený na strojovňu, ktorá riadila vodáreň a ďalšie zariadenia Pálffyovcov. V areáli mlyna sa v minulosti nachádzal pivovar.


Sútok dvoch korýt Maliny

Malina sa na území Malaciek na niektorých miestach, najmä pred mlynmi, rozbiehala do dvoch korýt, na iných miestach sa spájala. Najväčší sútok dvoch korýt, ktoré obopínali pálffyovský Malý kaštieľ, bol na mieste parku pred dnešnou športovou halou Malina.


Mlyn Dolný koniec

Dolný mlyn je jediný zachovaný malacký mlyn. Fungoval ešte v 20. storočí, poslednou mlynárskou rodinou boli Froncovci. Od tretej štvrtiny 20. storočia v ňom bolo Múzeum Michala Tillnera, dnes je budova mlyna v súkromných rukách.


View Po stopách Maliny in a larger map

EkoMalacky

Zaniknuté Malacky

Zaniknuté Malacky nie sú turistickým okruhom v pravom zmysle slova. Zavedú Vás totiž na miesta, ktoré len zťažka možno obdivovať. Tento okruh má za cieľ poukázať na to, ako nám hodnotné a zujímavé veci ľahko miznú pred očami a a ako ich jednoducho nahrádzame inými bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tým, čo pre nás, ale predovšetkým pre naše mesto, znamenali. Niektoré z pamiatok zanikli ešte počas komunizmu, avšak niektoré z nich stáli v Malackách ešte nedávno. O zaniknutých malackých pamiatkach sa dočítate viac v tomto odkaze, o židovskom cintoríne na tomto mieste.


Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Budova pochádzala zo 17. storočia a vlastnili ju zemepáni Pálffyovci. Na konci 19. storočia v nej zriadili kláštor sestier sv. Vincenta, slúžiaci zároveň ako dievčenská škola a internát. Kláštor zlikvidovali komunisti v roku 1950. neskôr tu  bola špeciálna škola a časť základnej umeleckej školy. V 70. rokoch 20. storočia rovno pred Malým kaštieľom postavili nadjazd. V 90. rokoch 20. storočia budova vyhorela, následne ju zbúrali.


Okresný súd

Budova okresného súdu, ktorú postavili v roku 1869  malackí stavitelia János Terebessy a August Kummer. Predtým súd sídlil v pálffyovskom zámku. Po zrušení  malackého okresu v roku 1960 sa budova uvoľnila a bol z nej ??? Neskôr Pioniersky dom, po páde komunizmu Centrum voľného času. Zbúrali ju v roku 2005 a na jej mieste postavili supermarket LIDL.


Bersón

Jedna z prvých poschodových budov v Malackách, pálffyovská budova prepriahacej stanice pre kone a hostinca pochádzajúca zo 17. storočia. Zaužívalo sa pomenovanie budovy Bersón, podľa posledného nájomcu v posledných desaťročiach  podľa posledného nájomcu Karola Bersóna. V druhej polovici 20. storočia mala táto budova viac funkcií,  bola tu divadelná sála, ambulancie lekárov, sobášna miestnosť, materská škola, obchod. Budovu zbúrali vojaci v rámci cvičenia začiatkom 80. rokov 20. storočia.


Rendunk

Baroková kúria, sídlo pálffyovskej správy z druhej polovice 18. storočia. Nachádzal sa na Záhoráckej ulici približne na mieste dnešného obvodného úradu. Sídlil tu správca pálffyovského majetku, ľudia tu odvádzali dávky pre zemepána.. Ľudové označenie budovy, ktoré sa zachovalo, bolo „rendunk“. V 20. storočí slúžila aj ako sídlo lesnej správy.

Zbúrali ju v roku 1986 vojaci v rámci cvičenia.


Stará fara

Baroková kúria z 18. storočia. Sídlo malackého farára, symbol cirkevnej moci minulosti. Stála neďaleko kostola na Záhoráckej ulici vedľa dnešnej budovy Mestského centra kultúry, oproti Rendunku. Tu bol farský úrad, tu sa vybavovali krsty, sobáše, pohreby a iné záležitosti, tu boli vedené všetky matriky. Sem poddaní odvádzali do polovice 19. storočia dávky pre cirkev. Po smrti posledného dekana Jozefa Kováča v roku 1925 prevzali správu farnosti františkáni a farský úrad presunuli do kláštora. V budove fary sa zriadili byty. Zbúrali ju začiatkom 80. rokov 20. storočia.


Židovský cintorín

Príslušníci židovskej náboženskej obce boli od začiatku 19. storočia pochovávaní na židovskom cintoríne. Tento ležal v časti lesa Marhéčku na ľavej strane Vinohradského kanála, v smere dnešnej Továrenskej cesty. Posledný pohreb sa tu konal v polovici 20. storočia. Odvtedy cintorín pustne. Dnes sa nachádza v areáli súkromnej firmy.

 


View Zaniknuté Malacky in a larger map

Malacky podrobne

Základný okruh Malackami vás zavedie k najdôležitejšim pamiatkam Malaciek. Začína uprostred mesta v Čiernom kláštore, pokračuje v neďalekej židovskej synagóge a končí pri Pálffyovskom zámku. Medzitým vás zavedie na Dolný koniec do farského kostola a do neďalekého múzea Michala Tillnera, kde si môžete prezrieť expozíciu o dejinách Záhoria, a taktiež na malacký starý cintorín.

 


Čierny kláštor s kryptami a kvadrumom

Sakrálny komplex tvorený kláštorom a kostolom a ohraničený múrom so štyrmi baštami. Pôvodná farba kostola bola tmavopopolavá, resp. čierna,  preto sa označuje aj ako Čierny kláštor. Na mieste dnešného kostola a kláštora stál kedysi vodný hrad patriaci rodu Balašovcov, v polovici 17. storočia prestavaný na lovecký kaštieľ novým zemepánom Pavol IV. Pálffym. Kláštor mal vlastnú školu – gymnázium, ktoré tu pôsobilo v prvej polovici 20. storočia, patrilo medzi najvýznamnejšie školy v bývalom Československu.

Podrobnejšie informácie o Čiernom kláštore nájdete v tomto odkaze.

 


Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1887 podľa plánov viedenského architekta Wilhelma Stiassneho. Pozemok a financie sa spájajú s bohatou rodinou Spitzerovcov, stavbu viedol miestny staviteľ Ján Terebessy. Synagóga je postavená v maurskom slohu, s dvoma orientálnymi kupolami. Bola prvá na slovenskom území postavená v orientálnom štýle. Koncom 19. storočia slúžila ako vzor pre synagógy menších židovských náboženských obcí.

Podrobnejšie informácie o synagóge nájdete v tomto odkaze.

 


Farský kostol

Farský kostol Najsvätejšej Trojice s okolím predstavoval v minulosti centrum Malaciek, keďže bol postavený pri dôležitej križovatke ciest. Prechádzala okolo neho cesta z Moravy do Bratislavy križujúca cestu od Malých Karpát do Rakúska. Kostol je najstaršou sakrálnou stavebnou pamiatkou v Malackách, pochádza z konca 16. storočia.

Podrobnejšie informácie o farskom kostole nájdete v tomto odkaze.

 


Múzeum Michala Tillnera

V Malackách od roku 1975 pôsobí múzeum, ktoré vzniklo z podnetu malackého maliara a zberateľa Michala Tillnera. Základ stálej expozície múzea tvoria zbierky umeleckých a úžitkových predmetov pochádzajúcich zo Záhoria a z iných častí Slovenska. Návštevníci si môžu pozrieť rozsiahle zbierky keramiky, petrolejových lámp, hodín a ďalších predmetov z domácnosti, ďalej poľnohospodárske predmety a zariadenú záhorácku izba minulosti.

Podrobnejšie informácie o múzeu nájdete v tomto odkaze.

 


Starý cintorín

Najstarší existujúci malacký cintorín, miesto posledného odpočinku mnohých významných Malačanov. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1755, založený však bol pravdepodobne skôr. Najstarší dochovaný pomník na cintoríne pochádza z prvej polovice 19. storočia. Najvýznamnejšie a najzaujímavejšie hroby sú z prelomu 19. a 20. storočia a patria členom pálffyovskej správy, štátnym úradníkom, obchodníkom a učiteľom.

Podrobnejšie informácie o malackom starom cintoríne nájdete v tomto odkaze.

 


Pálffyovský zámok s parkom

Zámok v Malackách, bývalé rodové sídlo Pálffyovcov, je najväčšie stavba svojho charakteru v širokom okolí. Stavba bola vybudovaná na podnet grófa Pavla IV. Pálffyho v prvej polovici 17. storočia. Budova bola niekoľkokrát prestavaná, naposledy začiatkom 19. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol zámok využívaný ako nemocnica, v súčasnosti je vo vlastníctve Mesta Malacky.

Podrobnejšie informácie o zámku a zámockom parku nájdete v tomto odkaze.

 


Zobraz Základný okruh Malackami na väčsej mape.

Obdobie rokov 1948 až 1998 zanechalo ako v mnohých iných mestách na Slovensku, tak v Malackách, nezmazateľnú stopu. Veľké časti Malaciek nenávratne zmizli a do popredia sa dostáva architektúra, ktorá mala z Malaciek vytvoriť „moderné“ mesto. Prejdite sa s nami po Malackách a zistite ako to dopadlo.


Červený obchoďák

Trojpodlažná betónová stavba z polovice 80. rokov 20. storočia. Tesne pred ňou stála renesančná budova nazývaná Bersón, zbúraná po dostavaní obchodného domu. Predajná plocha obchodného domu bola 1666 štvorcových metrov, po otvorení v ňom pracovalo 98 zamestnancov.


Hotel Záhoran (Atrium)

Štvorpodlažná budova so štvorcovým pôdorysom a vnútorným nádvorím. Postavená v prvej polovici 70. rokov 20. storočia na rohu niekdajšej Zámockej ulice a Novej ulice  na mieste starých prízemných domov. Hotel mal v tom čase kapacitu 140 postelí. Dodnes slúži svojmu účelu, časť ako hotel, časť ako ubytovňa. Takmer celá terasa na prízemí sa zmenila na obchodné priestory.


Mestský úrad

Šesťposchodová stavba, postavená začiatkom 80. rokov 20. storočia ako administratívna budova podniku Nafta. Od roku 2005 je jej vlastníkom mesto Malacky. Sídli tu mestský úrad a mestská polícia, časť priestorov je prenajímaná.


Nadjazd

V 60. rokoch 20. storočia sa začalo s budovaním diaľnice D2 Bratislava-Brno, ktorá viedla neďaleko Malaciek. Vznikol projekt nadjazdu, diaľničného privádzača ústiaceho vo svetelnej križovatke centra mesta. Projekt zásadne zmenil charakter mesta. Zničila sa najkrajšia štvrť mesta, viažuca sa na Pálffyovcov – budova starej pálffyovskej práčovne (neskôr detského domova), mlyna pri železničnej trati, ďalšie budovy pri zámockej bráne, hasičská zbrojnica, ako aj rybník a ďalšie domy. Nadjazd bol skolaudovaný v roku 1975, náklady dosahovali 45 miliónov korún.


Gymnázium

Komplex budov (pavilónov) postavený na začiatku 70. rokov 20. storočia pre gymnázium. Školu tvorí šesť pavilónov: pavilón A (odborné učebne, laboratóriá), pavilón B (triedy, knižnica), pavilón C (triedy, odborné učebne), pavilón D (administratívna budova, školská kuchyňa a jedáleň), pavilón E (telocvičňa), pavilón F  (posilňovňa, fitnescentrum, školský bufet).


Sídlisko JUH

Sídlisko Juh, ukážka typického socialistického sídliska, bolo vybudované koncom 70. rokov 20. storočia v záhradách domov na Stupavskej ulici, v južnej časti Malaciek. Pozostáva z osemposchodových panelových bytových domov, obchodu, detských jaslí a materskej školy. V uplynulých rokoch tu bola zriadená pobočka pošty a základná škola. V meste sa okrem tohto sídliska nachádzajú ďalšie sídliská z obdobia socialimu – Domky a Stred (Záhorácka ulica).


View Socialistické Malacky in a larger map