Malacké pohľady ponúkajú tričká a knihy

Počas uplynulého desaťročia vydalo občianske združenie Malacké pohľady štyri knižné publikácie a niekoľko tričiek s motívom Malaciek. Okrem toho sériu pohľadníc a osem magnetiek. Tieto naše diela boli k dispozícii na Malackej šošovici. Keďže tento rok sa Malacká šošovica nekonala a nebude konať, ponúkame vám možnosť objednať si naše knihy a dva druhy tričiek, ktoré máme na sklade.

Objednávky prijímame na e-mailovej adrese mpohlady@gmail.com alebo cez facebook. Niektoré knihy, tričká a magnetky si môžete kúpiť aj v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici 1919 v Malackách.


Knihy

Malacké pohľady. Výber z článkov 2006-2009. Druhé vydanie.

Výber z článkov 2006-2009

Našou prvou väčšou publikáciou je kniha Malacké pohľady – Výber z článkov 2006 – 2009, ktorá vyšla v roku 2009 a predstavuje knižný výber tých najzaujímavejšich článkov, ktoré boli na Malackých pohľadoch uverejnené. V roku 2015 sme pripravili druhé vydanie knihy, keďže prvé vydanie sa vypredalo a záujem o knihu trval. Kniha je formátu A5, má 183 strán a je vyhotovená v mäkkej väzbe.

Obsah:

Malacky očami “encyklopedistov” (Martin Macejka)
Dom na Záhoráckej (Martin Marek)
Jursov rybník (Milan Dobrovodský)
Budova bývalého okresného súdu (Martin Marek)
Severínek (Martin Macejka)
Korzo (Martin Macejka)
Malina (Martin Macejka)
Keď ešte Malačania Malinu radi mali (Martin Macejka)
Socha Milana Rastislava Štefánika (Martin Macejka)
Božie muky v Malackách (Martin Marek)
Prenoszilovci a ich dom v spomienkach (Martin Macejka)
Bersón (Martin Macejka)
Malý kaštieľ (Martin Macejka)
Odpust na porciunkulu (Martin Macejka)
Ako vyzeral kostol kedysi (Martin Macejka)
Školská budova na Kláštornom námestí (Martin Macejka)
Čo sa nachádza v pivniciach pod kláštorom? (Martin Macejka)
Kvadrum v novej podobe (Martin Marek, Daniel Košťál)
Pálffyovský kaštieľ pochádza zo 17. storočia (Martin Macejka)
Kam siahal zámocký park v minulosti? (Martin Macejka)
Kam zmizli schody (Martin Macejka)
Podzemné chodby v Malackách (Martin Macejka)
Aký bol osud zámockej kaplnky (Martin Macejka)
Malacký Tritón (Martin Macejka)
Stopy po Pálffyovcoch (Martin Macejka)
Prvé dopravné nehody v Malackách (Martin Macejka)
Najstaršie čerpacie stanice (Martin Macejka)
Územia európskeho významu (Michal Valachovič)
Rakáreň (Michal Valachovič)
Bezedné (Michal Valachovič)
Orlovské vŕšky (Michal Valachovič)
Široké (Michal Valachovič)


Výber z článkov 2010-2012

Našou druhou publikáciou je kniha Malacké pohľady – Výber z článkov 2010 – 2012, ktorá vyšla v roku 2013 a opäť predstavuje knižný výber tých najzaujímavejšich článkov, ktoré boli na Malackých pohľadoch v tomto období uverejnené. Kniha je formátu A5, má 256 strán a je vyhotovená v pevnej väzbe.

Obsah:

Odkiaľ sa vzal názov mesta Malacky? (Martin Macejka)
List do Trnavy (Martin Macejka)
Kráľovská návšteva v Malackách (Martin Macejka)
Rekonštrukcie zámockej kaplnky v 19. storočí (Martin Macejka)
Pálffyovské izby ako gymnaziálny internát (Martin Macejka)
Terasa južného krídla zámku (Martin Macejka)
Príbeh pálffyovského jeleňa v zámku (Martin Macejka)
Dávne objekty v zámockom parku (Martin Macejka)
Tri a pol storočia Čierneho kláštora (Martin Macejka)
Čo bolo napísané na stene kostola? (Martin Macejka)
Likvidácia kláštora (Martin Macejka)
Františkánska knižnica v Malackách (Martin Macejka)
Čierny kláštor – bašty a múr (Martin Macejka)
Brána, ktorá vedie do školy (Martin Macejka)
Farský kostol (Martin Macejka)
V 17. storočí sa v Malackách písalo aj po záhorácky (Martin Macejka)
Synagóga v Malackách (Martin Macejka)
Sporiteľňa (Martin Macejka)
Park na Kláštornom námestí (Martin Macejka)
Námestie padlých (Martin Macejka)
Okresňák (Martin Macejka)
Sokolovňa (Martin Macejka)
Mäsiarstvo na Záhoráckej ulici (Martin Macejka)
Stará fara (Martin Macejka)
Rendunk (Martin Macejka)
Paloňák (Martin Macejka)
Neznámy pamätník (Martin Macejka)
Súsošie Najsvätejšej Trojice (Martin Macejka)
Miesta, ktorých názvy sa časom vytratili (Milan Valachovič)
Čo prezrádzajú staré mapy (Martin Macejka)
Katastrálne názvy malackých lokalít (Martin Macejka)
Tehelne v Malackách (Martin Macejka)
Rakárňa (Martin Macejka)
Železnica v Malackách (Martin Macejka)
Štrečka (Martin Macejka)
Rádek (Martin Macejka)
Diaľnica do Malaciek (Martin Macejka)
Príbeh malackého kina (Martin Macejka)
Fotografi v Malackách (Martin Macejka)
Lucia (Vlado Handl)
Obchodíky minulosti (Vlado Handl)
Pekárne u Gschilla a Studeníka (Vlado Handl)


Malacké pohľady. Výber z článkov 2013-2016

Výber z článkov 2013-2016

Treťou publikáciou uzatvárajúcou desaťročné vydávanie článkov je kniha Malacké pohľady – Výber z článkov 2013 – 2016, ktorá vyšla koncom roka 2016. Kniha pozostáva z 37 článkov od šiestich autorov. Má rozsah 160 strán vrátane množstva súčasných aj historických obrázkov Malaciek. Formát je rovnaký ako pri predchádzajúcich knihách, väzba je pevná.

Obsah:

440 rokov trhového práva pre Malacky (Martin Macejka)
Habáni v Malackách (Martin Macejka)
Manévre v Malackách (Andrej Wsól)
Cyklisti v Malackách v roku 1898 (Martin Macejka)
Veľká ľudová slávnosť v Malackách (Martin Macejka)
Najstaršie verejné kúpalisko (Martin Macejka)
Západné krídlo zámku (Martin Macejka)
Vertikálna zeleň na budove zámku (Martin Macejka)
Neznámy vstup do zámockej kaplnky (Martin Macejka)
Svadby v zámockej kaplnke (Andrej Wsól)
Sväté schody prešli rekonštrukciou (Martin Macejka)
Obnova veže kostola Najsvätejšej Trojice (Martin Macejka)
Námestie (Martin Macejka)
Obchod vedľa Bersóna (Martin Macejka)
Tri malacké mlyny (Martin Macejka)
Z histórie malackého pivovaru (Martin Macejka)
Pálffyovský majer pri zámockom parku (Martin Macejka)
Obecný dom (Martin Macejka)
Dom Jávorovcov (Martin Macejka)
Kde boli v minulosti verejné studne? (Martin Macejka)
Z histórie malackej elektrárne (Martin Macejka)
Budova školy na Záhoráckej ulici (Martin Macejka)
Čo vieme o najstarších malackých krčmách (Martin Macejka)
Hostinec Gajdár (Martin Macejka)
Dom Štefana Mereša (Martin Macejka)
Okolnosti postavenia sochy Štefánika (Martin Macejka)
Pálffyovský zámok Vývrat (Martin Macejka)
Pálffyovský zámoček Mon Repos (Martin Macejka)
Kaplnka na Vŕšku (Martin Macejka)
Mosty, ktoré spájali dva svety (Denisa Bogdalíková)
Keď sme sa mali ešte radi (Denisa Bogdalíková)
Jeden deň Juliany (Mária Hušková)
Móda bohatších dám v posledných rokoch rakúsko-uhorskej monarchie (Mária Mareková)
Klobúky a účesy bohatších dám v posledných rokoch rakúsko-uhorskej monarchie (Mária Mareková)
Móda zámožných pánov v posledných rokoch rakúsko-uhorskej monarchie (Mária Mareková)
Predvianočné zabíjačky na Rádku (Vlado Handl)
Ráčanské humná (Vlado Handl)


Medzinárodňí konferencija o Mackovi. Malacki 2016-2018

Sbírňík príspjevkú alebo Jak to začalo, pokračovalo a ešťe neskončilo

Macek

Štvrtá knižná publikácia vyšla v roku 2019. Je to zborník zostavený z odborných textov vychádzajúcich z výskumu o Mackovi – postave zo známej ľudovej piesne Išeu Macek do Mauacek. Macek bol témou troch medzinárodných konferencií a nová kniha obsahuje zozbierané texty prednášok, ktoré odzneli na konferenciách. Texty ilustrujú farebné obrázky. Kniha má rozsah 176 strán. Formát je rovnaký ako pri predchádzajúcich knihách, väzba je pevná.

Obsah:

Predviprávjaňí k prvňímu sbírňíku príspjevkú Medzinárodňí konferencije o Mackovi
1. medzinárodňí konferencia o Mackovi (2016)
STANO BELLAN: Fenomén Macka v konteksce svjetovej kultúre
MARTIN MACEJKA: Historický kontext Mackovho príbehu
MAGDALÉNA DRAHOŠOVÁ: psychologický profil Macka
ANDREA OLŠOVSKÁ: Macek – jeho život a dielo
PETER SLAVKOVSKÝ: Mohol byť Macejko respondentom pre agrárneho etnografa?
KAROL HORVÁTH: Pieseň Išeu Macek v kontexte svetovej hermetickej tradície
IVANA KOVÁROVÁ: Pestovanie a význam šošovice
2. medzinárodňí konferencia o Mackovi (2017)
STANO BELLAN: Otevrící konferencie, alebo kam sme došli
ANDREJ ZÁVODNÝ: Jak viprávjau Macek
ZUZANA HEKEL: Vplyv Macka na vývoj svetového divadla
MICHAELA LÁTKOVÁ: Lens culinaris v archeobotanických nálezoch z Malaciek
KAROL HORVÁTH: Kto vlastne išiel do Malaciek? (skromný pokus o jazykovedný thriller)
MARTIN MACEJKA: Zhrnutie nových poznatkov o Mackovi
3. medzinárodňí konferencia o Mackovi (2018)
STANO BELLAN: Otevrící konferencie alebo abi sme hned na začátku nezapomjeli
MAREK HLAVÁČ, DOROTA BALÚCHOVÁ, JURAJ ČERVIENKA: Nové poznatky k vývoju záhoráčtiny
MARTIN MACEJKA: Macek a jeho pedagogický odkaz
MILOSLAV KHUN: Macek a Jazz
PETER HEGYI: Čemer – endemická rarita alebo genetický populačný marker?
KAROL HORVÁTH: Mýtická cesta šošovice
VIKTOR SUCHÝ: Pomalý chodec Macek (lentologický príspevok)
GABRIELA ALEXOVÁ: Macek a televízna tvorba
Ďalšie príspevky na konferencii
Konferencia o Mackovi v médiách

Išeu Macek do Mauacek - zborník

Tričká

Malacky - kaštieľ - tričko

Tričko s motívom pálffyovského kaštieľa

Tmavé tričko s bielym obrázkom znázorňujúcim zámok. Tričká máme v pánskych, dámskych i detských veľkostiach. Autorkou obrázku je Barbora Macejková.

Barbora Macejková

Tričko s nápisom SuperMalačan, SuperMalačanka

Tmavomodré tričko s žlto-červeným obrázkom vychádzajúcim zo supermanovskej inšpirácie a zároveň z ornamentov nachádzajúcich sa v malackom kroji. Autorkou obrázku je Barbora Macejková.

Tričko SuperMalačan, SuperMalačanka
Barbora Macejková
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.