Občianske združenie Malacké pohľady pôsobí v Malackách od roku 1999. Svoje aktivity zameriava na najmä na oblasť kultúry, histórie a občianskej participácie.

Cyklojazda MALACKY na KOLO 8.6.2024

V sobotu 8.6.2024 sa bude konať opäť Malacká šošovica a po niekoľkých rokoch opäť aj cyklojazda na podporu bezpečnej cyklodopravy v meste Malacky. Podujatie organizuje OZ Malacké pohľady a MALACKY na KOLO – iniciatíva pre rozvoj cyklodopravy v meste.

Spoločnú jazdu sme naposledy organizovali ešte v roku 2017, kedy sa zúčastnilo viac ako 100 cyklistov. Iste si pamätáte cinkanie zvončekov a výbornú priateľskú a komunitnú náladu, ktorá podujatie sprevádzala. Nás ako organizátorov čakalo ešte predvolanie na políciu, kde sa sťažoval netrpezlivý motorista, ktorého sme spoločnou jazdou niekde obmedzili. Preto sme tentoraz zhromaždenie a trasu jazdy riadne ohlásili.

3. cyklojazda v roku 2017

Za uplynulé roky sa Malacky významne posunuli z hľadiska budovania infraštruktúry pre cyklistov a vďaka aktívnemu prístupu mestského úradu a financiám z Európskej únie a tiež mestského rozpočtu boli vybudované ťažiskové cyklotrasy na Radlinského, Pezinskej, Záhoráckej, Veľkomoravskej, Nám. SNP, Partizánskej a Mierovom námestí. Rozsah zrelizovaných stavieb je v slovenskom prostredí skutočne unikátny!

Iniciatíva Malacky na Kolo nebola účastníkom týchto projektov, aj keď sme ich ideovo podporovali. Spôsob realizácie, technické riešenia, ale aj dohľad na stavbami boli zodpovednosťou investora, čiže Mesta Malacky. Výstavba cyklotrás a rekonštrukcie ulíc so sebou priniesli aj obmedzenia, nevyhnutné zúženia chodníkov, ciest, alebo úpravy zelene.

Nové prostredie znamená aj nové dopravné situácie, ktoré účastníci nie vždy riešia správne, preto je v prvom rade potrebná opatrnosť, ohľaduplnosť a slušnosť.

Pri neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy sa s potenciálnymi konfliktami budeme zrejme naďalej stretávať a to nielen na kríženiach s chodcami, alebo s autami, ale aj na cyklotrasách samotných. Znalosť pravidiel cestnej premávky pomôže týmto kolíziám predchádzať, je preto v záujme všetkých sa o nich dozvedieť viac.

Ciele MALACKY NA KOLO od roku 2024

Verejný priestor nie je nafukovací, musíme sa oň podeliť a zvoliť taký spôsob dopravy, ktorý je najefektívnejší. Cyklodoprava je v mnohých prípadoch práve takouto ideálnou alternatívou. Veríme, že stále existuje viacero možností, ako spraviť naše mesto bezpečnejším pre cyklistov a podporovať nemotorovú dopravu namiesto áut. Preto organizujeme opäť jazdu na podporu našich aktualizovaných cieľov:

1) Zvýšiť bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v meste Malacky

 • Pokračovať v budovaní cyklociest – ponúkame poradný hlas pri riešení detailov ako aj priorít pri dobudovaní najdôležitejších úsekov.
 • Za ďalšie priority pre rozvoj cyklo-dopravy v Malackách považujeme:
  • bezpečné cyklo-dopravné napojenie sídliska Juh na centrum mesta;
  • budovať stojiská na bicykle – prioritne na vlakovej stanici, priebežne pozdĺž cyklotrás, pri školách a úradoch;
  • bezpečný prístup na voľnočasové cyklotrasy v okolí Malaciek;
  • spojenie s okolitými obcami, ktoré umožní dochádzanie do Malaciek na bicykli.
 • Vyzývame MsZ na prijatie VZN / regulatívu, aby každý verejný projekt bol vo fáze prípravy odborne posúdený aj z pohľadu vplyvu na cyklodopravu.
 • Ponúkame spoluprácu na osvetových a výchovných aktivitách pre verejnosť a skupiny so záujmom o cyklodopravu (deti, mládež, začínajúci cyklisti, seniori).

2) Popularizovať cyklo-dopravu v Malackách ako:

 • Rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta svoje miesto.
 • Odľahčenie a pomoc pre dopravu v meste pri neustálom náraste pohybu áut.
 • Zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta.

3) Uskutočnňovať rýchle a viditeľné kroky pre rozvoj cyklo-dopravy

 • Alokovaním stálej položky rozpočtu v kapitole doprava s dohodnutou dotáciou (minimálne 20 000 € od roku 2025). Participáciu verejnosti sa môže rozhodnúť o konkrétnych aktivitách a využití tohto rozpočtu na konkrétne ciele realizovateľné v každom roku.

Organizačné pokyny podujatia

Jazda sa začne 8. 6. 2024 o 9:00 na Námestí u Severínka. Po vybavení účastníkov zvončekmi a predstavení organizačných pokynov bude pokračovať na trase:

Námestie u Severínka – Zahorácka – Cesta Mládeže – Veľkomoravská – Jánošíkova – L. Novomeského – Štúrova – sídlisko Juh pri potravinách (prestávka) – F. Malovaného – Ľ. Fullu – Stupavská – Gen. M. R. Štefánika – Nám. SNP – Radlinského – Kláštorné nám.

Predpokladaný čas ukončenia verejného zhromaždenia je o 10:00.

Trasa jazdy 8.6.2024

Venujte 2 % Malackým pohľadom

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok.

Čítať ďalej

Venujte 2 % pre Malacké pohľady

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok.

Čítať ďalej

Výsledky fotosúťaže zámocký park 2021

Jarná fotosúťaž Malackých pohľadov pozvala na jarné prechádzky v zámockom parku, aj na dokumentovanie jeho genia loci. Do súťaže bolo zaslaných takmer 100 fotografií, čo nás ako organizátorov veľmi potešilo. O víťazoch v troch kategóriách rozhodla porota zložená z fotografky, výtvarníčky, grafika a kreatívca. O jednej cene potom rozhodovalo hlasovanie verejnosti na Facebooku, ktoré dosiahlo neuveriteľný „dosah“ 50 000 zobrazení! Výsledky súťaže boli vyhlásené a ceny odovzdané 21.6.2021 na nádvorí Pálffyovského zámku v Malackách.

Čítať ďalej

Vyhlásenie výsledkov jarnej fotosúťaže 2021

Pozývame vás na vyhlásenie výsledkov jarnej fotosúťaže 2021, ktoré sa bude konať v pondelok 21.6.2021 o 18:00 na nádvorí zámku v malackom zámockom parku.

Súťažiaci sa mohli zapojiť so svojimi novými fotografiami do troch súťažných kategórií:

A. Príroda v zámockom parku

B. Architektúra v zámockom parku

C. Aktivity v zámockom parku

Budú odprezentované fotografie vybrané odbornou porotou a tiež cena verejnosti (hlasovanie na Facebooku). Víťazi si prevezmú ceny, ktoré láskavo venovali členovia poroty a Malacké pohľady.

Já bich bil poťešení, kebi sa objavil ňejakí mladí neokukaní talent, praje si Stano Bellan

Predstavujeme porotcov jarnej fotosúťaže Malackých pohľadov. Porotcovia budú hodnotiť súťažné fotky zámockého parku v troch kategóriách: architektúra, príroda a aktivity. Štvrtým porotcom je kreatívec Stano Bellan, ktorý odpovedal na pár otázok.

Čítať ďalej

Najradšej mám veľký spadnutý strom, ktorý je aj preliezkou pre moje deti. Petronela Biksadská

Treťou porotkyňou jarnej fotosúťaže Malackých pohľadov 2021 je portrétna a rodinná fotografka PETRONELA BIKSADSKÁ. Porotcovia budú začiatkom júna hodnotiť súťažné fotky zámockého parku v troch kategóriách: architektúra, príroda a aktivity.

Čítať ďalej

V každej časti zámockého parku sa dá tráviť čas inak, čo podčiarkuje jeho jedinečnosť. Peter Holenka

Porotcovia jarnej fotosúťaže Malackých pohľadov budú hodnotiť súťažné fotky zámockého parku v troch kategóriách: architektúra, príroda a aktivity. Druhým porotcom, ktorého predstavujeme, je grafik, tlačiar a malacký podnikateľ Peter Holenka.

Čítať ďalej

Jarná fotosúťaž 2021: Zámocký park Malacky

Zámocký park je nepochybne klenot nášho mesta. Je to živý organizmus, miesto, kde je stále čo objavovať, alebo len tak príjemne stráviť čas a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pri jednej z mnohých prechádzok vznikol nápad usporiadať súťaž fotografií. Mohla by pozvať na jarné prechádzky v parku, aj na dokumentovanie jeho genia loci.

Čítať ďalej

Malacké pohľady ponúkajú tričká a knihy

Počas uplynulého desaťročia vydalo občianske združenie Malacké pohľady štyri knižné publikácie a niekoľko tričiek s motívom Malaciek. Okrem toho sériu pohľadníc a osem magnetiek. Tieto naše diela boli k dispozícii na Malackej šošovici. Keďže tento rok sa Malacká šošovica nekonala a nebude konať, ponúkame vám možnosť objednať si naše knihy a dva druhy tričiek, ktoré máme na sklade.

Čítať ďalej