Lipa slobody v Malackách, 2018

365 dní v aktivitách Malackých pohľadov


Začína sa rok 2019, ale kým sa pustíme do jeho plánov, dovoľte nám stručné obzretie za vybranými aktivitami Malackých pohľadov. Prinášame prehľad aktivít Malackých pohľadov (a spriazených inštitúcií, v ktorých sme priložili ruku k dielu) v uplynulom roku. Všetky aktivity spája oblasť kultúry, verejnej angažovanosti a viažu sa na Malacky.

Čítať ďalej

Aký bol Chill Out v roku 2018?

„Chill Out je pohoda, je debatka, besiedka s kamošmi, priestor pre otvorenosť a uvoľnenie, pre vzájomnú akceptáciu, je to diskusná platforma, ktorú si vymyslelo a za ktorou stojí Štúdio mladých Divadla na Hambálku (ŠM DNH). Jeho ambíciou je priblížiť divákom inšpiratívne a silné osobnosti z divadla, filmu, literatúry, hudby, športu – z kultúrno-spoločenského prostredia. Práve s nimi chceme debatovať o témach, ktoré nás zaujímajú a ktoré sa nás bytostne dotýkajú,“ predstavil moderátor Denis Farkaš v máji 2017 v rozhovore pre Malacké pohľady projekt CHILL OUT.  Čítať ďalej

3. medzinárodňí konferencia o Mackovi v Malackách

Výskum „mackológie“ pokročil a po roku sa v Malackách opäť prezentovali výsledky na 3. medzinárodňí konferencii o Mackovi, ktorá prebiehala 20. októbra. Čítať ďalej

Pamätná lipa v Malackách

V Malackách rastie pamätný strom – lipa slobody. Ako pamiatka stého výročia získania slobody pre národy aj jednotlivcov. Ako pamiatka vzniku demokratickej republiky. A tiež ako symbol týchto hodnôt do budúcnosti. Prinášame fotoreportaž a text príhovoru, ktorý odznel na slávnosti sadenia lipy slobody. Čítať ďalej

Nová lipa v centre Malaciek bude pripomínať významné výročie

V októbri 2018 oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa, spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov. Radi by sme preto pripojili aj naše mesto Malacky k iniciatíve vysadiť „Stromy republiky“ na pamiatku tohto výročia. Prijmite prosím pozvanie na slávnosť Výsadby pamätnej lipy pri príležitosti 100 rokov republiky v piatok 19.10.2018 o 16:30.

Lipa bude vysadená v Malackách na Kláštornom námestí pred OD Stred na mieste bývalého hostinca Bersón (článok Genius Loci Bersón).

Lipa malolistá (Tilia Cordata) je národným stromom Slovákov, Čechov a aj niektorých ďalších slovanských národov. „Lipy slobody“, alebo „Lipy republiky“ sú stromy, ktoré sa sadili na oslavu vzniku Československej republiky bezprostredne po jej vzniku v roku 2018, alebo v termínoch významných výročí tohto míľnika našich národov. O slávnosti z roku 1919 v našom meste písal pred časom Martin Macejka a bola to veru veľká paráda.

Republika má jeden rok. Slávnosť v 1919 na mieste, kde sa nachádza budova okresného súdu.

Podujatie organizuje OZ Malacké pohľady s materiálnou podporou záhradného centra APRO Malacky, ktoré bezplatne poskytlo strom a záhradnícke práce, za čo im patrí naša vďaka. Taktiež ďakujeme Mestu Malacky za poskytnutie verejného priestranstva a Zuzke Chrústovej za inšpiratívnu myšlienku.

Zámocká alej v Malackách, Pálffyovská lipa

Posledná pálffyovská lipa na Zámockej ulici dostane mladšieho súrodenca. (Foto: Martin Macejka)

Výber z výstavy Malackých pohľadov v kryptách

Výstava skončila, nech žije výstava! Ak ste nestihli navštíviť výstavu fotografií Malackých pohľadov, ktorá sa konala v lete v MCK, tak už počas jesennej Malackej šošovice budete mať príležitosť vidieť jej časť v priestoroch krýpt čierneho kláštora. Len túto sobotu v čase od 10:00 do 15:00. Ste srdečne vítaní!

Náš projekt v participatívnom rozpočte BSK

Projekt ROZVOJ OBČIANSKYCH POSTOJOV spája dve aktivity pre naše mesto, ktoré robí OZ Malacké pohľady:
(1) Prácu s mládežou a (2) Podporu verejnej diskusie na dôležité témy v Malackách.

  • Dáva priestor mladým ľuďom spoznať a spolu-formulovať dôležité komunálne témy v kampani 2018.
  • Študenti stredných škôl sa budú aktívne podieľať na organizácii verejnej debaty s kandidátmi na primátora.
  • Pomocou video a foto dokumentácie volebnej kampane a obsahovej analýzy spoznajú svet politického marketingu.

= mladí tak budú rozvíjať vlastné kritické myslenie a občianske zručnosti.

Hlasujte prosím tu.

Od svojho založenia sa naše OZ venuje práci s mládežou, organizuje mládežnícke podujatia, zapája ju do svojich aktivít. Okrem toho pred komunálnymi voľbami 2014 organizovalo OZ Malacké pohľady vo vlastnej réžii niekoľko týždňov trvajúcu anketu s kandidátmi na primátora mesta Malacky a verejnú diskusiu kandidátov, ktorej sa zúčastnili takmer všetci kandidáti na primátora. Teraz vidíme ideálnu príležitosť tieto dve aktivity prepojiť a posunúť na vyššiu úroveň.

Výchova k aktívnemu občianstvu je jedným z cieľov vzdelávania študentov stredných škôl. Jeho prejavom sú okrem iného záujem o verejné veci, kritické myslenie, účasť na voľbách, vrátane volieb kmunálnych. Cieľom projektu OZ Malacké pohľady je preniesť teóriu do praxe a zapojiť študentov do verejnej diskusie ku komunálnym voľbám 2018. Študentom tiež prinesie praktické zručnosti v oblasti komunikácie, spolupráce, projektového riadenia a dokumentácie. Projekt sa nespája s podporou ani kampaňou žiadneho konkrétneho kandidáta na primátora mesta.

Bratislavský samosprávny kraj spustil hlasovanie o najlepšie projekty, ktoré budú v každom okrese financované z participatívneho rozpočtu. Podporiť môžte aj náš projekt s názvom: Rozvoj občianskych postojov mládeže v Malackách – komunálne voľby 2018.

V sobotu 19.9. MALACKY na KOLO

V sobotu 19.9. sa bude v Malackách konať hneď niekoľko podujatí, na ktoré môžte prísť na bicykli. Okrem Divadelného Jarmoku a Malackej Šošovice vás pozývame aj na aktivity MALACKY na KOLO – iniciatívy pre rozvoj cyklodopravy v Malackách. Veríme, že existuje veľa možností (doteraz nevyužitých), ako spraviť mesto bezpečnejším pre cyklistov a podporovať bicykle namiesto áut. Čítať ďalej

2% z daní pre Malacké pohľady

 

Prečo by ste mohli venovať vaše 2% Malackým pohľadom?

Ako môžete venovať 2% z daní Malackým pohľadom?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Zo stránky www.rozhodni.sk si stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme:

  • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva;
  • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky.

Ďalšie informácie

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com

Ďakujeme (viac ako štát za 98% vašich daní)!   

Kvadrum Čierneho kláštora

Areál Čierneho kláštora patrí k najvýznamnejším pamiatkam v Malackách, podrobnejšie sa o ňom dočítate vo viacerých príspevkoch na tejto stránke. Niektorí z vás možno viete, že uprostred tohto komplexu sa nachádzajú dve nádvoria so štvorcovým pôdorysom, tzv. kvadrumy. A práve revitalizácii jedného z nich sa venoval náš projekt.
Čítať ďalej