Venujte 2 % Malackým pohľadom

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok.

Občianske združenie Malacké pohľady

Združenie vzniklo v roku 1999, od roku 2007 prevádzkuje webstránku o Malackách www.malackepohlady.sk.

Zameriava sa predovšetkým na výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Čo sa nám podarilo

Aj vďaka vašim príspevkom sme v predchádzajúcich rokoch dokázali zrealizovať viaceré zaujímavé projekty:

Okrem toho sa naše združenie podieľa na:

Venujte 2 % Malackým pohľadom
Vyhodnotenie fotosúťaže Zámocký park v roku 2021

Ako môžete venovať 2 % z daní pre Malacké pohľady?

  1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, IČO 31800963.
  4. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú posledný termín 31. 3. 2023.
  5. V roku 2022 zamestnanci môžu podať (treba obe tlačivá – potvrdenie a vyhlásenie) do 30. 4. 2023 poštou alebo osobne daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  6. Viac informácií aj o iných formách financovania.

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme na rok 2023 tieto aktivity:

  • nové informačné tabule o malackých pamiatkach (synagóga, Čierny kláštor)
  • 4. medzinárodná konferencia o Mackovi
  • obnova ďalšieho historického náhrobku na starom cintoríne v Malackách
  • séria výtvarných výstav test_strip
2 percentá z daní z príjmov pre Malacké pohľady

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com. Ďakujeme.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.