Venujte 2% z dane pre Malacké pohľady

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok.

Občianske združenie Malacké pohľady

Združenie vzniklo v roku 1999, od roku 2007 prevádzkuje webstránku o Malackách www.malackepohlady.sk.

Zameriavame sa predovšetkým na odborný výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Už od svojho založenia pôsobí Malacké pohľady o.z. predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí.

Čo sa nám podarilo

Aj vďaka vašim príspevkom sme v predchádzajúcich rokoch dokázali zrealizovať viaceré zaujímavé projekty:

Malacké pohľady

Okrem toho sa naše združenie podieľa na:

Ako môžete venovať 2% z daní pre Malacké pohľady?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Stiahnite vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi: Malacké pohľady, Kukučínova 57, 901 01 Malacky, IČO 31800963.
  4. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú posledný termín 31. 3. 2021.
  5. V roku 2021 zamestnanci môžu podať (treba obe tlačivá – potvrdenie a vyhlásenie) do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie poštou alebo osobne daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  6. Viac informácií aj o iných formách financovania.
2 percentá z daní z príjmov pre Malacké pohľady

Na čo bude váš príspevok použitý?

Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou – áno – je to možné aj v Malackách. S pomocou dobrovoľníckeho úsilia členov OZ Malacké pohľady plánujeme:

  • Vydanie knihy Malacké pohľady. Výber z článkov 2017-2021
  • Mikroprojekty pre zachovanie a zveľadenie historického dedičstva.
  • Projekty pre rozvoj občianskej spoločnosti na úrovni mesta Malacky.
  • Podporu originálnej kultúry a rozvoja identity Malaciek.

Ďalšie informácie

Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com. Ďakujeme.

Malacké pohľady dve percentá
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.