Hasičská slávnosť pod lupou

Hasičstvo v Malackách má dlhú históriu. Požiare boli od nepamäti a svojpomocné hasenie bolo úlohou obyvateľov a cechov. Keď boli cechy v roku 1872 zrušené, hasenie nebolo inštitucionálne podložené. Bolo potrebné nájsť náhradu. Tak sa začali rozširovať spolky dobrovoľných hasičov. Spolky so všetkým, čo k tomu patrí – okrem samotnej hasičskej činnosti bolo vecou prestíže byť súčasťou spolku. Spolok sa zvyčajne podieľal na organizovaní rôznych podujatí v meste, viedol zápisnice. Podľa encyklopédie “súčasťou činnosti hasičov boli pravidelné cvičenia, strážne služby, účasť na hasičských súťažiach. K zdrojom ich príjmov patrilo organizovanie tanečných zábav, divadelných predstavení a verejnoprospešných akcií.” Pomáhali tiež pri povodniach a iných živelných pohromách.

Ako organizovaný spolok vznikol Dobrovoľný hasičský zbor v Malackách v roku 1875. O jeho začiatkoch máme len málo informácií. Spolok sa rozvíjal a funguje nepretržite dodnes. 

5. júla 1925 sa v Malackách konala veľká slávnosť 50. výročia spolku a pri tej príležitosti vzniklo niekoľko fotiek. Z nich jednu dáme teraz pod lupu.

Na fotke je zachytený dav ľudí na námestí pred Čiernym kláštorom. Na veľkom priestranstve v susedstve vtedajšieho hasičského skladiska. V prednom rade stáli hasiči v uniformách a typických prilbách, za nimi mládež v krojoch, ďalší hasiči a za nimi malacké obecenstvo.

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Vďaka kvalitnej a ostrej fotografii sa vieme pozrieť na detaily, všímať si uniformy a iné oblečenie, tváre. Žiaľ, napriek známemu menoslovu funkcionárov spolku nevieme identifikovať jednotlivcov.

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Okrem ľudí si môžeme všimnúť pôvodné súsošie sv. Anny s Máriou (oproti vstupu na nádvorie kostola). Dnes je na jeho mieste novšia socha, otočená smerom ku kostolu. V pozadí je začiatok Hviezdoslavovej ulice. V rohovom dome vpravo je dnes cukráreň.

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

Napriek tomu, že týmto pánom vidíme do tváre a vieme, že niektorí z nich boli funkcionármi spolku, nevieme ich mená. Budeme vďační čitateľom, ktorí spoznajú niekoho zo svojich príbuzných a pomôžu nám s identifikáciou.

Dobrovoľný hasičský zbor Malacky

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.