V rubrike história sú zaradené články týkajúce sa minulosti Malaciek a regiónu Záhoria. Prípadne aj súčasnosti s väzbou na minulosť (historické objekty, osobnosti a podobne). Súčasťou tejto rubriky sú podkategórie Genius loci, Osobnosti, Pálffyovci, Pamiatky, Stroj času a iné.

Záhorácka ulica v medzivojnovom období

Témou, ktorou sa vraciame k rubrike Fotky pod lupou, je Záhorácka ulica v Malackách. Fotografia pochádza z 30. rokov 20. storočia a zachytáva hlavnú ulicu z veže farského kostola Najsvätejšej Trojice.

Záhorácka ulica v Malackách, cesta

Hlavnú cestu lemovala alej, vysadená pomerne nedávno. Po ceste idú autá vľavo, ako dnes napríklad v Anglicku. Taký bol zvyk aj u nás, kým neprišli v polovici marca 1939 Nemci. Pod stromami vpravo oddychuje konský záprah a za ním je vidieť časť beznínovej čerpacej stanice.

Stará fara, Malacky

Vpravo je časť budovy starej fary, ktorá však v tých časoch už slúžila len na nájomné bývanie. Nižší dom vľavo bol známy ako šenk u Gašpara. Neskôr na tom mieste postavili reštauráciu Športka, označovanú ako Nová Športka. Dnes je tam sídlo Mestského centra kultúry (MCK).

Záhorácka ulica v Malackách, domčeky

Úzke domčeky, spravidla obsahujúce obchodíky, ťahajúce sa ďaleko do dvorov. Stáli na mieste dnešného parkoviska medzi MCK a budovou daňového úradu.

Nad ostatnými domami vyčnievala dvojpodlažná školská budova z konca 19. storočia, slúžiaca v tej dobe ako sídlo úradu. Dnes je sídlom základnej umeleckej školy.

Čierny kláštor v Malackách

Ponad strechy je vidieť Čierny kláštor s novostavbou južného krídla. Telocvičňa bola postavená v roku 1930.

Za kláštorom je vidieť aj budova školy Dr. Jozefa Dérera. A v pozadí komín a jeden z objektov liehovaru.

Záhorácka ulica v Malackách

Alej hlavnej ulice viedla až po námestie pred kláštorom, z ktorého o štyri desaťročia vznikla hlavná križovatka. V strede sa črtá známy hostinec Bersón, zbúraný v roku 1982. Vpravo budova sporiteľne zbúraná pred rokom 2000. V pozadí za sporiteľňou je vidieť budovu niekdajšieho horného mlyna, tzv. Ondrejkovho.

Záhorácka ulica v Malackách, domčeky

Rad domov, ktorý dával ulici šošovkový tvar. Stojí už len poschodová budova úplne vzadu, v ktorej dnes sídli banka.

Záhorácka ulica v Malackách, Rendunk

Vyšší prízemný dom, ktorý mal okrem okien pozdĺž dlhej časti domu aj jedno bočné okienko do ulice, bol tzv. rendunk. Bol sídlom pálffyovského správcu panstva, resp. veľkostatku. Túto architektonicky zaujímavú kúriu zbúrali v roku 1986.

Záhorácka ulica v Malackách

Na záver prinášame celkový pohľad na dnešnú Záhorácku ulicu a jej okolie, podstatnú časť starých Malaciek.

Ak sa chcete pozrieť na opačnú stranu hlavnej ulice, tzv. Dolňí konec, prečítajte si o tom článok.

Šenk U koňa

V Malackách máme kláštor s kostolom, ale aj samostatný kostol. Kláštor s kostolom stojí v centre, nuž a kostol je na Dolném konci, lepšie povedané na jeho začiatku. Všetko za kostolom je už Dolný konec.  Ale pozor! Nie vždy tomu bolo tak.  

Čítať ďalej

Pálffyovské tehly v Malackách

Prinášame prehľad značiek používaných na pálffyovských tehlách v Malackách. Zároveň článok ukázuje príklady objektov, kde sa dané tehly našli. Využili sme aj informácie z galérie tehál Laterárius a stránky Tehlárium, obrázky sú z našich zdrojov. Keďže archívny výskum nedospel do takého štádia, aby sme mohli značky jednoznačne zaradiť, zostáva nám interpretácia podľa iniciálok – a teda ide väčšinou len o dohady. Čas ukáže, či a nakoľko sme predpokladali správne.

Čítať ďalej

Grófka Terézia Rossi-Pálffyová

Grófka Terézia Pálffyová, dnes úplne zabudnutá, prežila pozoruhodný život. Narodila v rodine sardínskeho diplomata, v príbuzenstve mala aj Napoleona Bonaparteho. V 17 rokoch sa vydala, ako 25-ročná sa stala vdovou. Mala päť detí. Podstatnú časť života, takmer 70 rokov, strávila v Malackách v pálffyovskom zámku. Prežila všetky svoje deti. Bola starou mamou posledných pálffyovských kniežat Mikuláša XIII. i Ladislava.

Čítať ďalej
Alfred Wiesner Malaczka, firemný štítok

Podniky Wiesnerovcov v Malackách

Vlani sme sa už venovali rodine Wiesnerovcov. Teraz upriamime pozornosť na podnikateľské aktivity členov tejto rodiny v Malackách počas takmer 60 rokov v období 1883-1941. V celom tomto období pôsobila wiesnerovská kníhtlačiareň, ktorú postupne prevádzkovali viacerí členovia rodiny. Popri tom fungovali aj ďalšie podniky spojené s rodinou Wiesnerovcov – papiernictvo, kníhkupectvo a krátky čas aj obchod s koloniálnym tovarom.

Čítať ďalej

Anton Helmar, rodák z Malaciek

Na samom závere 17. storočia sa v Malackách v pôvodom nemeckej rodine pálffyovského úradníka narodil neskorší rehoľník, učiteľ a básnik Ján Anton Helmar, ktorý pôsobil na univerzitách vo Viedni a Trnave. Bol súčasníkom grófa Mikuláša V. Pálffyho, ale aj Márie Terézie. 

Čítať ďalej

Gróf Alexander Pálffy

Gróf Alexander Pálffy bol mladším bratom malackého kniežaťa Mikuláša Pálffyho a malackým rodákom. Vyštudoval právo a na konci 19. storočia pôsobil ako rakúsko-uhorský diplomat v západnej Európe. Veľa cestoval. Zomrel ako 56-ročný vo viedenskom sanatóriu.

Čítať ďalej

Najstaršie hodiny v Malackách

Meranie času má svoje korene hlboko v staroveku. Hodiny dnešného typu, ktoré odrátavajú dvanásť, resp. 24 hodín, sa využívajú od stredoveku. Takéto hodiny boli väčšinou v exteriéri na vežiach kostolov alebo verejných budov. V Malackách boli takéto verejné hodiny minimálne od začiatku 18. storočia.

Čítať ďalej

Samuel Kadisch – príbeh pálffyovského lekára v Malackách

V 19. storočí pôsobil ako osobný lekár u kniežaťa Antona Karola Pálffyho (1793-1879) moravský rodák Samuel Kadisch. Jeho príchod do Malaciek zrejme súvisel s manželkou kniežaťa. Sledovali sme osudy jeho potomkov – jeden z jeho vnukov bol vo Viedni spolupracovníkom slávneho psychoanalytika Sigmunda Freuda.

Čítať ďalej

Rudolf Dilong a jeho čas v Malackách

Keď raz nebu smutno bolo za zemou
zvestovanie anjel niesol za ženou
deti slnca choré boli na ústa
teplo bolo na prvého augusta

úryvok z básne Haluz na pokolení (zo zbierky Rudolfa Dilonga Helena nosí ľaliu, 1935)

Prvého augusta uplynie 115 rokov od narodenia slovenského básnika Rudolfa Dilonga. Keďže jeho osud ostane navždy spojený aj s Malackami, dovolím si pri príležitosti jeho nedožitého jubilea spomenúť niekoľko zaujímavých momentov z jeho malackého obdobia. Hádam mi čitatelia odpustia, že si ako vnučka tohto literáta dovolím byť aj trochu osobnejšia.

Čítať ďalej