Spomínanie na Rádek

Jednou z tém, ktoré aktuálne spracúva malacké Múzeum Michala Tillnera, je stavebný vývoj Malaciek. Na štvrtok 7. februára pripravili pracovníci múzea podujatie Stretnutie s históriou, týkajúce sa malackej štvrte Rádek. Účasť prekonala očakávania.

MP-radek14

V galérii MCK sa zišlo približne 60 ľudí, ktorí sa prišli dozvedieť niečo nové z histórie Rádku, ale aj zaspomínať si, ako vyzerala táto štvrť v minulosti. Stretnutie začalo krátkym zhrnutím histórie Rádku. Rádek bol v minulosti spätý s Pálffyovcami, ktorí tu mali časť hospodárskeho zázemia a ktorých mnohí zamestnanci bývali v okolí zámku. Vznik štvrte spadá zrejme do začiatkov pálffyovskej éry. Vylúčiť nemožno ani starší pôvod tejto štvrte, ktorá bola do konca 19. storočia oddelená od centra mestečka Malacky.

MP-radek02

Rádek – štvrť severne od zámockého parku. Na mape z konca 18. storočia

MP-radek03

Rádek, označený ako Hrádek, na mape z prvej polovici 19. storočia. V tom čase už stáli aj domy Nového Rádku

Pôvod názvu Rádek sme už rozoberali v inom článku. Zatiaľ najstaršia známa zmienka o názve Rádek je z roku 1724. V matrike je záznam o krste Juraja, syna Juraja a Márie Stupjanovcov. V rámci na konci tohto záznamu je uvedené „ex Radek“ (z Rádku). V tejto podobe sa názov štvrte vyskytuje aj neskôr v 18. storočí, ale aj 19. a na začiatku 20. storočia. Na niektorých mapách je uvedený v podobe Hrádek. Až niekedy po prvej svetovej vojne sa názov štvrte poslovenčil na Riadok. Obyvatelia (Rádčané, resp. Ráčané) sa však s touto verziou celkom nestotožnili.

MP-radek01

Záznam v malackej matrike z roku 1724

Pôvodný Rádek siahal od dnešnej reštaurácie Parnas smerom do Rohožníka. Neskôr sa začali stavať domy aj opačným smerom. Hranicu Rádku stanovila koncom 19. storočia železnica. Pôvodná horná časť Rádku sa už v polovici 19. storočia označovala ako Starý Rádek, nové domy boli súčasťou Nového Rádku. Neskôr v priebehu 20. storočia vznikla rovnobežne s hlavnou cestou Hurbanova ulica, potom ďalšie tri ulice, ktoré z nej vychádzajú, rovnako aj Hlboká ulica a Písniky. Čo sa týka pôdorysu týchto nových ulíc, všetky cesty v nich kopírujú pôvodné poľné cesty z minulosti.

MP-radek05

Pohľad z Nového Rádku na niekdajšiu pálffyovskú budovu (dnešnú reštauráciu Parnas), ktorou začínal Starý Rádek

MP-radek04

Nový Rádek na katastrálnej mape z roku 1914

Na Rádku je dodnes zachovaných mnoho starých domov, niektoré boli postavené ešte koncom 19. storočia z nepálených tehál. Dôvod objasnili účastníci stretnutia. V 60. rokoch 20. storočia bolo v pláne postaviť na mieste Rádku nové sídlisko s názvom Sever. Zakázala sa preto výstavba nových domov. Tento plán sa nezrealizoval, vďaka čomu zostali staré domy zachované. V posledných rokoch sa však nahrádzajú nové domy, ďalšie sa stavajú v záhradách niekdajších domov neďaleko zámku.

MP-radek11

Rádek v dnešnom rozsahu na mape z roku 1914

MP-radek08

Bývalá pálffyovská budova, označovaná ako Hrádek

Stretnutie pokračovalo prehliadkou Rádkom dom za domom a spomínaním, kto v daných domoch býval. Spomínala sa tiež stará studňa, šenk u Mutinky a ďalšie zaujímavé miesta. Týmto stretnutím nebola téma uzavretá, pracovníci múzea privítajú akékoľvek informácie, dokumenty a fotografie, týkajúce sa Rádku.

MP-radek09

Domy na Rádku pri severovýchodnom okraji zámockého parku. Vľavo na mape je označená obecná studňa

MP-radek12


Úspešné podujatie ukázalo, že sa oplatí v podobných stretnutiach pokračovať. V priebehu roka naň nadviažu besedy, týkajúce sa iných častí Malaciek. A 9. mája bude prebiehať historický seminár, venovaný téme stavebného vývoja Malaciek. Podrobnejšie informácie budeme prinášať priebežne.

MP-radek07

Jeden z najstarších domov na Džbankárni

MP-radek10

V roku 1914 už existoval začiatok dnešnej Rakárenskej ulice

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.