Najbližšie podujatie zo série Stretnutie s históriou bude venované starej malackej štvrti Rádek. Je určené pre pamätníkov Rádčanov, ale vôbec pre všetkých záujemcov o minulosť Malaciek.

Stretnutie začne krátkym predstavením histórie Rádku a potom bude nasledovať beseda, do ktorej sa môže zapojiť každý účastník. V rámci besedy sa budú premietať historické aj aktuálne fotografie. Vítané sú aj fotografie z rodinných archívov, ktoré si prinesú návštevníci. Podujatie organizuje MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera, ktoré bude tento rok viaceré svoje aktivity zameriavať na stavebný vývoj Malaciek. Stretnutie bude vo štvrtok 7. februára 2013 o 17.00 h v galérii MCK na Záhoráckej ulici, na prvom poschodí.

MP-pRadek-plagat