Uhorský palatín a kráľovský miestodržiteľ gróf Pavol IV. Pálffy z Erdödu v roku 1622 prevzal Plavecký hrad i jeho panstvo v prvej polovici 17. storočia. Plavecký hrad v tej dobe už stratil svoje opodstatnenie ako administratívne centrum panstva. Zrejme Pavol IV. Pálffy presunul centrum moci do Malaciek, do novo postaveného zámku.

Malacky tak získali základný predpoklad, aby sa z poddanskej osady stala metropola Záhoria.

Zámok v Malackách

Rodovým sídlom Pálffyovcov sa stal zámok v Malackách, najväčšie šľachtické sídlo v okolí. Stavba bola vybudovaná na podnet grófa Pavla IV. Pálffyho v prvej polovici 17. storočia. Budova bola niekoľkokrát prestavaná, naposledy začiatkom 19. storočia.

Zámok má štvorcový pôdorys s vonkajšími rozmermi 65 x 65 metrov, dve nadzemné podlažia, podzemné podlažie a pod ním ďalšie rozsiahle priestory, v minulosti využívané aj ako konská jazdiareň. Taktiež sa predpokladá existencia rozsiahleho systému tajných chodieb vychádzajúcich zo zámku.

Pálffyovský zámok v Malackách
Pálffyovský zámok v Malackách

Za povšimnutie stoja slnečné hodiny nachádzajúce sa na nádvorí. Nádvoriu v minulosti dominovala socha bronzového jeleňa, dnes je na studni umiestnená kópia.

Pôvodný interiér bol vyzdobený množstvom poľovníckych trofejí, vzácnym nábytkom a rozsiahlou zbierkou zbraní. V rohu východného a severného krídla zámku sa nachádzala kaplnka Sv. kríža, ktorej údajne v minulosti dominoval obraz od známeho nemeckého maliara Albrechta Dürera. V kaplnke sa zachoval pôvodný oltár.

Hlavná prístupová cesta ku kaštieľu je lemovaná stromovou alejou. Priamo smeruje k františkánskemu Čiernemu kláštoru. Uzatvára ju tzv. Čierna brána. Druhá prístupová cesta vedie z časti mesta zvanej „Rádek“, uzatvárala ju tzv. Biela brána, pôvodne drevená. Tretia, tzv. Červená brána otvárala cestu na hospodárske zázemie zámku.

Posledným obyvateľom zámku bol Mikuláš XIII. Pálffy, ktorý zámok aj so svojou manželkou obýval do roku 1918. Potom sa presťahoval do Marcheggu. Podľa dohody o prevzatí získal zámok Rád sv. Františka z Assisi. Františkáni tu zriadili internát pre žiakov svojho gymnázia. V polovici 20. storočia tu bola armáda, neskôr v zámku zriadili nemocnicu, ktorá tu fungovala až do začiatku 21. storočia. Od roku 2007 je vlastníkom zámku mesto Malacky, ktoré ho po častiach rekonštruuje.

Kaštieľ je kultúrno-historická pamiatka celoslovenského významu zaevidovaná v súpise pamiatok. V súčasnosti sa môžete stretnúť s viacerými pomenovaniami tejto pamiatky – okrem nami použivaného názvu Pálffyovský zámok je to i Pálffyovský, resp. Malacký kaštieľ.

Zámocký park

Zámok je obklopený rozsiahlym parkom, ktorý vznikol súčasne s budovou zámku. Pôvodný francúzsky park bol na prelome 18. a 19. storočia prevedený do podoby anglického.

Okrem zámku sa v parku zachovali len dve budovy – domček záhradníka nad tréningovým ihriskom a domček vrátnika pri Čiernej bráne. Strážny domček bol aj pri Bielej bráne, bol zbúraný v priebehu 20. storočia.

Pri domčeku záhradníka bol do polovice 20. storočia objekt záhradníctva, ktorý tvorili tri menšie skleníky, veľký palmový skleník s vodometmi a záhrady. Na mieste dnešného futbalového štadióna sa nachádzali stajne a lúka – jazdiareň. Do súčasnosti sa zachovala jediná socha z parku – plastika zobrazujúca Tritóna z gréckej mytológie. Pôvodne bola vo fontáne južne od budovy zámku. Fontána je v súčasnosti zrekonštruovaná, ale pôvodná socha sa v nej nenachádza. Je umiestnená vo fontáne pred kláštorom. V strede zámockého nádvoria sa nachádzala bronzová socha jeleňa, dnes je tam kópia. Františkáni nechali v roku 1934 vybudovať imitáciu lurdskej jaskyne. Dnes je zachovaná a zrekonštruovaná.

Po odchode Pálffyovcov sa v parku vytvorili športoviská, ktoré v zmenenej podobe existujú dodnes. Park je rovnako ako zámok pamiatkovo chránený.

Zámocký park v Malackách

Prístupnosť:

Zámok: zrekonštruovaná časť zámku je sprístupnená verejnosti, počas letnej sezóny (máj-september) je zámok otvorený nasledovne:

  • v stredu, štvrtok a piatok v čase 10-12 h a 14-17 h,
  • v sobotu a v nedeľu v čase 14-18 h.

Mimo sezóny je zámok sprístupnený na požiadanie.

Vstupné je 3€/2€ (dôchodcovia, študenti, ŤZP)

Kontakt: 034/772 20 55 alebo 034/772 21 10, tik@malacky.sk.

Park: prístupný verejnosti nepretržite, bez časového obmedzenia.

Umiestnenie:

Pešo 10 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie:

Najviac parkovacích miest je k dispozícii na parkovisku na Legionárskej ul. oproti Hasičskej zbrojnici. Zaparkovať možno tiež na menšom parkovisku pri Bielej bráne na Ulici Duklianskych hrdinov alebo na Jesenského ulici vedľa reštaurácie Plzeňský dvor. Všetky parkoviská sú vyznačené na mape.

Zaujímavosti v blízkom okolí:

V blízkom okolí zámockého areálu si môžete prejsť časť z našich spoznávacích okruhov Po stopách Maliny a Zaniknuté Malacky.


Zobraziť Pálffyovský zámok na väčšej mape.