Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III., z milosti božej zvoleného rímskeho cisára, kráľa uhorského, českého, atď., arcikniežaťa rakúskeho, kniežaťa burgundského, atď. a miestodržiteľ uhorský.” Takto začína text listiny, ktorou Pavol IV. Pálffy v roku 1653 založil františkánsky Čierny kláštor v Malackách. Pred pár dňami uplynulo výročie jeho úmrtia. Povedzme si niečo o ňom a o jeho vzťahu k Malackám.

Pavol IV. Pálffy sa narodil koncom 16. storočia. Roky sa rôznia: 1580, 1589/1590, 1592. Narodil sa do dobrej rodiny. Jeho otec bol významný protiturecký bojovník barón Mikuláš II. Pálffy. Mama Mária Magdaléna Fuggerová pochádzala z ekonomicky silného rodu. Bol až šiestym dieťaťom v poradí (štvrtým synom), ale napriek tomu vybudoval veľkolepú kariéru.

MP-palffyp

Okrem rodinného zázemia a dobrého vzdelania k tomu pomohli aj sobáše jeho súrodencov, ale aj Pavlov sobáš (1629) s bohatou príbuznou grófkou Máriou Františkou z rodu Khuen von Belasy. Mali tri deti – syna Jána III. Antona (1642-1694), ďalšieho syna Jána IV. Karola (1645-1694) a dcéru Máriu Magdalénu.

Upriamime pozornosť na Malacky, resp. Plavecké panstvo, do ktorého patrili. Začiatkom roka 1621 sa Pavol IV. stal držiteľom Plaveckého panstva, v roku 1634 sa stal jeho vlastníkom.

Zo septembra 1623 sa zachovali dva listy, ktoré napísal v Stupave a ktorými žiadal mesto Bratislava o poslanie majstra Urbana Zimmermanna na stavbu pivovaru v Malackách. Je to prvá známa zmienka týkajúca sa Pavla IV. v súvislosti s Malackami. Ďalšie informácie z toho obdobia o pivovare nemáme.

Súvislosti Pavla IV. so samotnými Malackami nachádzame ťažko. Je zrejmé,  že aj jeho zásluhou sa Malacky začali významom líšiť od okolitých obcí. Bol stavebníkom. Vieme, že nechal prestavať pôvodný zámok na kláštor a že nechal postaviť nový zámok severovýchodne od pôvodného. Podľa výsledkov pamiatkového výskumu to bolo v období 1634-1648.

f_MP-zamok

Hovorí sa, že z Malaciek nenapísal žiaden list. Historik Pavol Jedlička však spomína tri dátumy, kedy napísal Pavol IV. listy v Malackách: 29. máj 1638, 13. december 1641 a 9. január 1644. Vzhľadom na fakt, že Jedlička, hoci pôvodom Slovák, písal po maďarsky, obsah listov zatiaľ nepoznáme.

V novembri 1653 napísal Pavol IV. testament, ktorým zriadil z Plaveckého panstva a ďalších dvoch panstiev (Devín a Bátorove Kosihy) tzv. fideikomis. Išlo o právny inštitút, rodové zverenstvo, ktoré malo zabezpečiť nedeliteľnosť majetku. V tomto fideikomise určil následnícku postupnosť. Dedičom uvedených panstiev (držiteľom, správcom fideikomisného majetku) bol ustanovný prvorodený syn Ján III. Anton. V prípade jeho smrti mladší syn Ján IV. Karol. V prípade úmrtia oboch a rovnako ich potomkov bolo presne uvedené, ktorá línia rodu prevezme do správy tento majetok. Fideikomis existoval až do roku 1924, keď bol na základe zákona zrušený.

Pavol IV. Pálffy zomrel 26. novembra 1653. Pochovali ho v krypte v Dóme sv. Martina v Bratislave. Jeho srdce bolo uložené v krypte Čierneho kláštora v Malackách.

2 komentárov
  1. Tomas R
    Tomas R hovorí:

    Opravte si chybu v článku, máte tam uvedené, že Pavol IV. poslal list z Malaciek v roku 1938. Správne asi malo byť 1638.

  2. Dano
    Dano hovorí:

    Opravte, prosim, ze sa Pavol eventualne roky Pavlovho narodenia, ktore zacinaju „16XX“. Spravne je o storocie skor.. A skutocne spravny rok je 1592.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.