Pálffyovské izby ako gymnaziálny internát

Pokračujeme v detailnom prezeraní kvalitných starých fotiek. Z 30. rokov 20. storočia sa zachovala fotografia zachytávajúca až tri izby pálffyovského zámku. V tom čase slúžiaceho ako internát františkánskeho gymnázia.

V súčasnosti nemáme k dispozícii žiadne fotky z interiéru zámku z pálffyovských čias. Väčšina súčasníkov si zámok pamätá ako nemocnicu, prípadne z obdobia tesne pred umiestnením nemocnice do zámku. Preto sú aj fotky z čias františkánskeho internátu, keď ešte zámok niesol stopy pálffyovskej éry, zaujímavé.

Detailný pohľad na pôvodnú zámockú podlahu.

Železné postele boli umiestnené vo veľkých miestnostiach aj v troch radoch za sebou. Prikryté boli typickými dekami, zachytenými na mnohých gymnaziálnych fotografiách.

Vnútorné okenice a drevené obloženie stien bolo tiež pôvodné.

Detailný záber ukazuje inú časť dreveného obloženia steny, ale aj vešiak zavesený na konštrukcii postele.

Nasledujú dva zábery na piecku v rohu izby.

Pohľad do susednej izby. Podľa dopadajúceho svetla predpokladáme, že išlo o miestnosti v západnom, prípadne južnom krídle zámku, nachádzajúce sa zrejme na poschodí.

Kvalitná fotografia umožňuje nazrieť aj do tretej miestnosti. Všetky slúžili ako ubytovacie priestory. Podľa Pavla Hallona boli tieto miestnosti počas existencie internátu vymaľované ešte z čias Pálffyovcov. Autorom fotografie bol skalický fotograf Šimeček.

Internát fungoval v zámku od roku 1930 až do prvej polovice 40. rokov. Neskôr ho prevzala armáda.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.