Články

Škôlka v Malom kaštieli pod lupou

Malý kaštieľ bol v prvej polovici 20. storočia sídlom ženského kláštora vincentiek. Kláštor plnil aj vzdelávaciu funkciu – rehoľníčky viedli dievčenskú školu, ale aj materskú školu. dodnes žije v Malackách niekoľko desiatok odchovancov legendárnej óvody. Čítať ďalej

Genius loci (24) – Budova školy na Záhoráckej ulici

Na ľavej strane Záhoráckej ulice (v smere od hlavnej križovatky k farskému kostolu) stoja viac ako sto rokov dve dvojpodlažné budovy. Storočný hotel Tatra a budova dnešnej základnej umeleckej školy, ktorá stojí už 120 rokov. Práve nej je venovaný tento článok. Čítať ďalej

Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi. Čítať ďalej

Genius loci (22) – Hostinec Gajdár

Názov hostinca poznajú snáď všetky generácie Malačanov. Pôvodný účel tejto budovy, postavenej koncom 19. storočia na Novom Rádku, je vzdialený od toho súčasného. Čítať ďalej

Ručné práce v Malom kaštieli

V rubrike Fotky pod lupou pokračujeme už v minulosti publikovanou fotografiou z vyučovania z kláštora vincentiek, sídliaceho v minulosti v Malom kaštieli. Pozrieme sa na túto fotku bližšie. Čítať ďalej

Pálffyovské izby ako gymnaziálny internát

Pokračujeme v detailnom prezeraní kvalitných starých fotiek. Z 30. rokov 20. storočia sa zachovala fotografia zachytávajúca až tri izby pálffyovského zámku. V tom čase slúžiaceho ako internát františkánskeho gymnázia. Čítať ďalej

Pred 85. rokmi vzniklo františkánske gymnázium

Františkáni v Malackách pôsobili viac ako 300 rokov. Počas existencie kláštora bola jednou z jeho hlavných úloh výchova a vzdelávanie rehoľníkov. Situácia sa zmenila za provinciála P. Mansvéta Olšovského, ktorý dosiahol, aby škola pôsobiaca v malackom kláštore mala právo verejnosti. Teda aby v nej mohli študovať aj žiaci, ktorí neboli členmi rehole. Od slávnostného otvorenia tejto školy uplynulo 85. rokov. Čítať ďalej

Dérerova škola má osemdesiat rokov

Požiadavka novej školskej budovy v Malackách sa objavila už po vzniku Československa v roku 1918. K realizácii prišlo o viac ako desaťročie neskôr. Nemalú zásluhu na tom mal aj politik a malacký rodák Ivan Dérer. Vyučovanie v novej škole, pomenovanej po jeho otcovi Dr. Jozefovi Dérerovi, začalo pred 80 rokmi. Čítať ďalej

Vchod do kláštornej pivnice

Pred časom sme písali o pivniciach pod časťou kláštora. Pri vstupe do časti pod krídlom rozdeľujúcim kláštor na dve nádvoria sa nachádza miesto, vyvolávajúce otázniky. Očividne kedysi otvorené, neskôr zamurované. Po lepšom oboznámení s priestorom je záhada vyriešená. Čítať ďalej

Malacký advokát dr. Jozef Dérer

Pred pár dňami uplynulo 125. výročie narodenia lekára Jozefa Dérera (syna malackého advokáta Jozefa Dérera). Tento rok bude ďalšie výročie, týkajúce sa Dérerovcov a súvisiace s Malackami – 80. výročie otvorenia školy, pomenovanej po Jozefovi Dérerovi. Čítať ďalej