Vchod do kláštornej pivnice

Pred časom sme písali o pivniciach pod časťou kláštora. Pri vstupe do časti pod krídlom rozdeľujúcim kláštor na dve nádvoria sa nachádza miesto, vyvolávajúce otázniky. Očividne kedysi otvorené, neskôr zamurované. Po lepšom oboznámení s priestorom je záhada vyriešená.

Aktuálny pohľad na chodbu vedúcu od kostola k dnešnej školskej jedálni. Zamurovaný vstup do pivnice je vpravo

Predchádzala tomu ďalšia otázka. Na východnej kláštornej chodbe na prízemí sa nachádza zamurovaný vstup do neznámeho priestoru. Je to chodba vedúca z kostola do dnešnej školskej jedálne, za komunizmu stavebne oddelená. Táto časť bola po roku 1950 využívaná ako sklad alebo ako dielne, istý čas ako klubovňa.

Kláštor na katastrálnej mape z roku 1914

Zdalo by sa, že uvedený zamurovaný vstup viedol do dnešného pastoračného centra, nachádzajúceho sa medzi oboma kvadrumami. V pastoračnom centre tomu nič nenasvedčuje, dvere v tom mieste by neboli praktické.

Pohľad z opačnej strany, smerom ku kostolu

Odpovede na obe otázky spolu súvisia. Keby sa otvoril zamurovaný priestor za vchodom z chodby, zišli by sme schodíkmi dole a po otvorení ďalšej zamurovanej steny by sme sa dostali do pivnice. Ide o zamurovaný otvor na oboch nasledujúcich obrázkoch.

Pohľad na zamurované otvory v pivnici. Vľavo je chodbička vedúca ku studni, v strede zamurované schody vedúce do pivnice z kláštornej chodby

Vráťme sa naspäť na prízemnú chodbu. Vchod do pivnice mal svoju logiku, hneď vedľa sa totiž nachádzala kláštorná jedáleň a kuchyňa, v pivnici boli jednak zásoby potravín, jednak chodbička vedúca ku studni. Zdá sa, že tento vstup do pivnice vznikol dodatočnými prestavbami a nie je pôvodný.

Pozrime sa na niekoľko detailov vstupu do pivnice, ktorý nebol v minulosti zakrytý, ale uzavretý drevenými dverami.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.