Potok Malina bol po niekoľko storočí neoddeliteľnou súčasťou Malaciek a dotváral jeho celkový obraz; jedna z teórii hovorí, že Malacky vďaka nemu získali i svoje meno. Do nemilosti sa dostal až v druhej polovici 20. storočia, kedy jeho podstatná časť vedúca mestom bola odvedená do potrubia. Viete kadiaľ Malina mestom tiekla a kde sa nachádzali malacké mlyny? Prejdite sa s nami po stopách Maliny.


Tri duby

Miesto pri umelom kanáli Maliny, označované tiež ako splav. Nachádza sa priestore bývalej pálffyovskej bažantnice. V období medzi dvoma svetovými vojnami v 20. storočí tu bol…. Kúpať sa v tomto úseku Maliny dalo ešte okolo roku 1990.


Horný mlyn (dnes Tesco)

Prvý mlyn v meste na potoku Malina stál blízko dnešného supermarketu Tesco. Patril zemepánovi, ktorý ho prenajímal mlynárom. Posledná mlynárska rodina boli Ondrejkovci. Pri mlyne bola stavnica, ktorá v minulosti slúžila mládeži na kúpanie. Neďaleko mlyna  našli archeológovia praveké sídlisko.


Malina v zámockom parku

Jedno koryto Maliny v minulosti prechádzalo aj juhozápadným okrajom zámockého parku. V 70. rokoch 20. storočia bolo zavezené. Dodnes je v tých miestach viditeľné údolie, ktoré po potoku zostalo.


Mlyn pri zámockom parku

Jeden z troch mlynov postavených na Maline sa nachádzal na Zámockej ulici, neďaleko parku. Na začiatku 20. storočia bol premenený na strojovňu, ktorá riadila vodáreň a ďalšie zariadenia Pálffyovcov. V areáli mlyna sa v minulosti nachádzal pivovar.


Sútok dvoch korýt Maliny

Malina sa na území Malaciek na niektorých miestach, najmä pred mlynmi, rozbiehala do dvoch korýt, na iných miestach sa spájala. Najväčší sútok dvoch korýt, ktoré obopínali pálffyovský Malý kaštieľ, bol na mieste parku pred dnešnou športovou halou Malina.


Mlyn Dolný koniec

Dolný mlyn je jediný zachovaný malacký mlyn. Fungoval ešte v 20. storočí, poslednou mlynárskou rodinou boli Froncovci. Od tretej štvrtiny 20. storočia v ňom bolo Múzeum Michala Tillnera, dnes je budova mlyna v súkromných rukách.


View Po stopách Maliny in a larger map