V Malackách máte veľa možností, ako stráviť svoj voľný čas s deťmi. Pozrite si náš prehľad.

Detské ihriská

V Malackách nájdete viacero detských ihrísk, roztrúsených po celom meste. Všetky ich nájdete ich v našej mape. Určite vám odporúčame navštíviť aj výborné detské ihrisko v neďalekom Kostolišti.

Pre využivanie detských ihrísk platí v Malackách niekoľko pravidiel, určených všeobecne záväzným nariadením mesta. Vstup do priestoru ihriska je na vlastné riziko a prevádzkovateľ detského ihriska, ktorým je Mesto Malacky, nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. Dieťa do sedem rokov musí byť vždy v sprievode osoby staršej ako pätnásť rokov. A samozrejme, hracie zariadenia a pieskoviská môžu užívať len deti mladšie ako pätnásť rokov, aj keď nás dospelých to tiež občas pokúša.

Prevádzková doba mestských ihrísk začína 1.marca a končí 30. novembra kalendárneho roka. V čase od 1.decembra daného roka do konca februára nasledujúceho roka sú ihriská mimo prevádzky a v tomto čase je zakázané zdržiavať sa v priestoroch ihrísk.


View Detské ihriská v Malackách in a larger map

[one_half first]


Štúrova ul. 141


Skuteckého 2


Ľ. Fullu 2


Malovaného 3


M. Rázusa 25


1. mája 93


Záhorácka 93


Záhorácka 55


Bernolákova MŠ


Bernolákova 32

[/one_half]

[one_half]


Bernolákova potraviny


Veľkomoravská 15


Veľkomoravská 17


Jesenského


Radlinského-Partizánska


Malé námestie 2


Sasinkova – ŠH Malina


Zámocký park


Jánošíkova


Cesta mládeže

[/one_half]

 


Detské ihrisko v Kostolišti

Medzi Malačanmi je veľmi obľúbené aj novovybudované detské ihrisko v Kostolišti.

 


Detské centrum v Inkubátore

Na prízemí budovy podnikateľského inkubátora na Bernolákovej ulici (vedľa Turisticko-informačnej kancelárie) nájdete detské zábavné centrum Inkubík. Je to prvé interiérové ihrisko v Malackách a na Záhorí vôbec. Zaberá plochu väčšiu ako 100m2 . Je určené pre deti do šiestich rokov v sprievode dospelej osoby. K dispozícii majú celý rad atrakcií a hracích prvkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby rozvíjali ich motorické a fyzické zručnosti a zároveň prispeli k vzájomnej socializácií detí. Súčasťou Inkubíka je:

· veľký guličkový bazén

· malý guličkový bazén

· trampolína s ochrannou sieťou

· výlezná rampa s veľkou šmykľavkou

· domčeková zostava s 2 šmykľavkami

· malá detská šmykľavka

· veľké hracie kocky

· tunelová húsenica

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Kontakt“]

Inkubátor Malacky, n.o.
Bernolákova 1/A
901 01 Malacky

E-mail: info@inmalacky.sk

[/tab]

[tab title=“Vstupné“]Vstupný poplatok do detského hracieho centra je 1,5€/vstup za dieťa, prvá dospelá osoba zdarma, ďalšia dospelá osoba 0,5€/vstup. Permanentka na desať vstupov pre jedno dieťa a jedného dospelého je 13,50€. Je možnosť využiť tiež skupinové zľavy.[/tab]

[tab title=“Otváracie hodiny“] Otvorené je každý deň od 9.00 do 18.00 h.[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]Zaparkovať je možné na parkovisku na Mierovom námestí v tesnej blízkosti podnikateľského inkubátora alebo na parkovisku na Bernolákovej ulici. [/tab]

[/tab_container]

(zdroj: www.inmalacky.sk)

 


Materské centrum Vánok

Materské centrum Vánok je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť spočíva v dobrovoľných aktivitách venovaných deťom, matkám, tehotným ženám a rodinám. Niektorí považujú Vánok za predstupeň predškolského zariadenia a čiastočnú náhradu detských jaslí.Malí návštevníci Vánku majú možnosť využiť neformálne i organizované hry, učia sa základom komunikácie, napodobujú zručnosti, rozvíjajú si poznávacie schopnosti a slovnú zásobu, učia sa spolupracovať s inými deťmi. To všetko pod kontrolou a za aktívneho prispievania svojich matiek. Mamičky formou besied a diskusií s odborníkmi majú šancu dozvedieť sa potrebné informácie z rôznych oblastí života.

Najväčším podujatím MC Vánok, ktoré má celomestský charakter, je každoročne Míľa pre mamu, ktorý sa koná pravidelne v máji pri príležitosti Dňa matiek v zámockom parku. Podujatie sa začína sprievodom detí s rodičmi a pokračuje kultúrnym programom. Okrem toho v priestoroch MC Vánok na ulici M. Rázusa organizuje Valentínsky karneval, podujatie pri príležitostí Dňa detí, rozlúčku so škôlkarmi, Halloween párty a podobne. Medzi pravidelné aktivity pre deti patria tvorivé dielne, hry, divadielka, piesne, pohybové hry, cvičenie na fitloptách, výlety, atď. Čoraz väčšej pozornosti sa teší burza detského a tehotenského oblečenia, ktorá prebieha niekoľkokrát do roka.

[tab_container initial_open=“1″]

[tab title=“Kontakt“]
Materské centrum Vánok
Ul Martina Rázusa č. 30, 901 01 Malacky

E-mail: vanok@mcvanok.sk

Mob. +421 (0) 944 963 739

Mob. +421 (0) 948 500 918

www.mcvanok.sk
[/tab]

[tab title=“Otváracie hodiny“]
Herňa MC Vánok je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 h.
[/tab]

[tab title=“Parkovanie“]
Zaparkovať je možné na parkovisko priamo pred materským centrom.
[/tab]

[/tab_container]

(zdroj www.mcvanok.sk)