Čo prezrádzajú staré mapy

Pripravili sme novú rubriku s názvom Zo starých máp. Budeme v nej publikovať články, obsahujúce informácie, ktoré nám poskytujú novoveké mapy Záhoria a Malaciek, časovo ohraničené do polovice 20. storočia. Tieto mapy okrem toho, že sú zaujímavé z informačného hľadiska, sú zároveň umeleckými dielami.

Detail mapy z roku 1789 od Franza Johanna Josepha von Reillyho s názvom Koenigreichs Ungarn nordwestlicher Theil

Najstaršie mapy regiónu boli publikované v rôznych knihách. Tieto neboli väčšinou podrobné a úplne presné. V období 1769 – 1784 prebiehalo historicky prvé vojenské mapovanie, ktoré podrobne zachytávalo nielen územie ako celok, ale mapy išli do väčších detailov. Na mape, ktorá vznikla v tom období, máme prvý raz zachytený malacký chotár, ulice, domy, prírodu.

Malacky v období jozefínskeho mapovania (18. storočie)

Druhé vojenské mapovanie prebiehalo v rokoch 1819 – 1858 a tretie mapovanie v rokoch 1857 – 1883.

V druhej polovici 19. storočia sa vytvárali katastrálne mapy. V archíve je zachovaná katastrálna mapa Malaciek z roku 1860. Táto mapa, zachytávajúca kataster Malaciek, je zložená z 25 máp veľkého formátu. Sú na nej identifikovateľné jednotlivé čísla parciel a jednoduché pôdorysy domov.

Malacky na prelome 19. a 20. storočia

Takmer totožná s ňou je mapa z roku 1866. Nie je zložená z častí, sú na nej zachytené celé Malacky, pričom intravilán je zobrazený na ploche približne formátu A2. Mapa obsahuje aj vtedajšie názvy malackých ulíc.

Schéma katastrálnej mapy Malaciek z roku 1914. Všetky diely mapy sú dostupné na stránke http://mol.arcanum.hu/terkep

Ďalšia katastrálna mapa vznikla v roku 1914. Tiež sa dá nájsť v archívoch, ale prístupná je aj na internete. Je zložená z 36 máp. Podrobne sú v nich zachytené názvy jednotlivých lokalít Malaciek, informácie o významných objektoch v meste a podobne.

Jeden diel katastrálnej mapy z roku 1914, zachytávajúci väčšiu časť intravilánu mesta Malacky

V priebehu 20. storočia boli ešte dvakrát vytvorené nové katastrálne mapy, posledná katastrálna mapa vznikla v roku 2006. Tieto mapy sú však mimo rozsahu tohto článku.

V nasledujúcom článku sa podrobne pozrieme na katastrálne názvy jednotlivých lokalít v Malackách.

Detail mapy Bratislavskej župy zo začiatku 20. storočia

3 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.