Štrečka

V rámci seriálu Zo starých máp sa pozrieme na legendárnu úzkokoľajnú pálffyovskú lesnú železnicu, nazývanú Štrečka. Bola sprievodným javom „príchodu“ priemyselnej revolúcie do našej oblasti a silno sa vryla do pamäti niekoľkých generácií Malačanov.

Pálffyovci vlastnili rozsiahle územia v Malackách a okolí, vrátane časti Malých Karpát. Veľkú plochu tvorili lesy, ktoré mali využitie jednak rekreačné (vrátane poľovačiek), jednak hospodárske. V 19. storočí boli na Rakárni dve píly. Môžeme predpokladať, že na zvážanie dreva na rakárenské píly v minulosti využívali tzv. vývratskú cestu, na ktorej ťahali drevo kone.

Spracúvanie dreva na malackej píle okolo roku 1900

Na konci 19. storočia po vybudovaní železničnej trate, vedúcej cez Malacky, sa píla presunula do mesta, do priestoru medzi železničnou stanicou a zámkom. Po tejto zmene bola na prevoz dreva z karpatských lesov vybudovaná úzkokoľajná železnica. Bolo to zrejme okolo roku 1892, krátko po zavedení železnice. V kmeňovej knihe pálffyovského fideikomisu z roku 1899 je hodnota železnice uvedená 55.000 zlatých. Na porovnanie malacký pálffyovský zámok bol v tom istom dokumente ocenený na sumu 50.000 zlatých.

Úsek trate úzkokoľajnej železnice Malacky-Rohožník je na katastrálnej mape z roku 1914 ohraničený zelenými bodkami

Železnica vychádzala od novej parnej píly v Malackách, viedla popri zámockom parku (dnešná Sadová ulica) a odtiaľ ďalej lesom rovno do Rohožnika. Od vtedajšej rohožníckej železničnej stanice pokračovala južne ku kamennému mlynu, pri ňom sa trať rozdeľovala na dve časti a pokračovala vyššie do hôr, pod vrch Vysoká.

Mapa z obdobia po roku 1918. Môžeme na nej vidieť malackú pílu (1), rohožnícku železničnú stanicu (2), kamenný mlyn nad Rohožníkom (3), dve vetvy železničnej trate pod Vysokou (4,5) a pálffyovský lovecký zámok Vývrat (6)

Pôvodná trať bola podľa Rudolfa Lešku dlhá 17 kilometrov, úseky vybudované zrejme po roku 1900 mali spolu asi 9 kilometrov. Celá trať bola jednokoľajná. Na úseku Malacky-Rohožník mala trať dve zastávky. Jedna bola pri tehelni Brachfeld, druhá na mieste, zvanom Krivá breza. Pri tejto zastávke bola výhybka, zabezpečujúca možnosť vyhnutia dvoch oproti sebe idúcich lokomotív. K tejto zastávke patrila aj budova malej stanice. Bol v nej byt, pozostávajúci z kuchyne a izby.

Jedna z pôvodných parných lokomotív na malackej píle. Pri nej stojí správca píly František Hanuš

Pôvodne po štrečke jazdili dve parné lokomotívy, ktoré odvážali drevo po rovine do Malaciek. Nazývali sa Vysoká a Felicitas. Do kopcov ťahali vozíky kone. Neskôr kúpili vojenské lesy dve motorové lokomtívy Gebus a Montania, ktoré si dokázali poradiť aj s kopcami. Podľa Rudolfa Lešku trať prekonala prevýšenie 250 metrov. Začiatkom 30. rokov pribudli nové parné lokomotívy.

Na fotografii je jedna z motorových lokomotív v Rohožníku

Železnica okrem svojho hlavného účelu slúžila tiež na prevoz kameňa z kameňolomu, zrejme aj tehál z pálffyovskej tehelne a iného materiálu. Viacerí obyvatelia Malaciek a okolia spomínali, že železničku využívali aj výletníci. Jazda bola často nebezpečná.

Trať štrečky pri kamennom mlyne nad Rohožníkom na wiesnerovskej pohľadnici

Trať bola v prevádzke do konca pálffyovského obdobia, po roku 1918 sa správcami lesov a železnice s pílou stali vojenské lesy. Plánovali vybudovať ďalšie vetvy železničnej trate. K realizácii plánov však neprišlo.

R. Leška uvádza, že v trať Malacky-Rohožník bola zrušená v roku 1938. Dôvodom bola podľa Pavla Hallona nerentabilná prevádzka. Úsek od Rohožníka do hôr bol v prevádzke ešte niekoľko rokov. Lokomotívy sa predali, podobne koľajnice. Časť trate v Karpatoch sa využila ako turistický chodník, vedúci na Vysokú. Na jednom mieste dodnes vidieť zachované podvaly.

Podvaly pochádzajúce z pôvodnej trate v Malých Karpatoch sú dnes súčasťou turistického chodníka

Areál píly bol na svoj účel využívaný takmer do konca 20. storočia

2 komentárov
  1. Patrik Mackovich
    Patrik Mackovich hovorí:

    Pod poslednou fotografiou malo byť napísané areál píly špatí Malacky dodnes deň.

  2. Tomáš Haviar
    Tomáš Haviar hovorí:

    Prevádzka na lesnej železnici začala v roku 1893. V roku 2013 plánujeme vydať knižku o histórii pálfiovskýh lesných železníc v Malých Karpatoch. Budem potešený ak sa mi autor príspevku ozve mailom.

Spätné odkazy a spätné upozornenia

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.