Entries by Andrej Wsól

Malačan Jozef Šelc

V dnešnej dobe sa niektorí ľudia venujú pátraniu po predkoch a iných príbuzných. Vzhľadom na digitalizáciu sa prístup k dokumentov do istej miery zjednodušil. Najťažšie býva pátranie po ľuďoch, ktorí emigrovali do zahraničia. Dnes sa pozrieme, aké osudy mal rodený Malačan Jozef Šelc a jeho rodina v USA.

Francúzsky podplukovník Bonneau v malackom zámku

Pri hľadaní zaujímavých osudov ľudí spojených s Malackami prišiel rad na francúzskeho dôstojníka Georgesa Bonneaua. Ten bol pred sto rokmi veliteľom výcvikového delostreleckého strediska v Malackách a krátky čas býval priamo v pálffyovskom zámku v bývalom súkromnom byte kniežaťa Mikuláša XIII.

Posmrtný let Leonharda Schmidta do Plaveckého Štvrtka

Podľa záznamov nahlásených strát 3. letky NJG 2 malo lietadlo s autopilotom pokračovať ďalej, až kým sa po minutí benzínu nezrútilo v priestore Malacky na Slovensku. Znie to až neuveriteľne, že by ťažko poškodené lietadlo bez živej posádky dorazilo od Hannoveru do Malaciek, čo je vzdialenosť okolo 650 kilometrov.

Gróf Alexander Pálffy

Gróf Alexander Pálffy bol mladším bratom malackého kniežaťa Mikuláša Pálffyho a malackým rodákom. Vyštudoval právo a na konci 19. storočia pôsobil ako rakúsko-uhorský diplomat v západnej Európe. Veľa cestoval. Zomrel ako 56-ročný vo viedenskom sanatóriu. Informácie o jeho živote z dobovej tlače spracoval Andrej Wsól.

Malačan v indiánskej rezervácii

Po pátraní v internetových databázach sa podarilo zrekonštruovať základné body príbehu súrodencov Jakuba, Štefana, Márie a Pavla Polákovcov. Pochádzali z Malaciek, ale v mladosti odišli do Ameriky. Najmladší Jakub sa oženil s indiánkou a žil v rezervácii Čiernonožcov.