Entries by Andrej Wsól

Francúzsky podplukovník Bonneau v malackom zámku

Pri hľadaní zaujímavých osudov ľudí spojených s Malackami prišiel rad na francúzskeho dôstojníka Georgesa Bonneaua. Ten bol pred sto rokmi veliteľom výcvikového delostreleckého strediska v Malackách a krátky čas býval priamo v pálffyovskom zámku v bývalom súkromnom byte kniežaťa Mikuláša XIII.

Posmrtný let Leonharda Schmidta do Plaveckého Štvrtka

Podľa záznamov nahlásených strát 3. letky NJG 2 malo lietadlo s autopilotom pokračovať ďalej, až kým sa po minutí benzínu nezrútilo v priestore Malacky na Slovensku. Znie to až neuveriteľne, že by ťažko poškodené lietadlo bez živej posádky dorazilo od Hannoveru do Malaciek, čo je vzdialenosť okolo 650 kilometrov.

Gróf Alexander Pálffy

Gróf Alexander Pálffy bol mladším bratom malackého kniežaťa Mikuláša Pálffyho a malackým rodákom. Vyštudoval právo a na konci 19. storočia pôsobil ako rakúsko-uhorský diplomat v západnej Európe. Veľa cestoval. Zomrel ako 56-ročný vo viedenskom sanatóriu. Informácie o jeho živote z dobovej tlače spracoval Andrej Wsól.

Malačan v indiánskej rezervácii

Po pátraní v internetových databázach sa podarilo zrekonštruovať základné body príbehu súrodencov Jakuba, Štefana, Márie a Pavla Polákovcov. Pochádzali z Malaciek, ale v mladosti odišli do Ameriky. Najmladší Jakub sa oženil s indiánkou a žil v rezervácii Čiernonožcov.

Vyhýbanie sa vojenskej povinnosti

V rakúskej monarchii bola v roku 1857 uzákonená všeobecná branná povinnosť. Väčšina mužov ale rukovala, keď dosiahla dvadsiaty rok života. Noviny “Innsbrucker Nachrichten“ písali o mužoch z prešporskej župy, ktorí sa vyhýbali vojenskej povinnosti a ich pobyt bol neznámy. Zo zoznamu spomínaného denníka sme vybrali ľudia zo Záhoria.

Svadby v zámockej kaplnke

V zámockej kaplnke v Malackách sa konali svadby sestier posledného malackého kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho. Zo života malackej línie Pálffyovcov sa čo-to dozvedáme aj vďaka viedenským novinám, ktoré prinášali správy o vtedajšej aristokracii. Noviny informovali o narodeniach, sobášoch, úmrtiach, podujatiach alebo hoci len o aktuálnych pobytoch šľachticov.

Zo života ruskej vojačky

Od apríla 1945 sa v Malackách a v okolí nachádzalo prechodne niekoľko sovietskych vojenských špitálov. V meste bola dislokovaná chirurgická poľná mobilná nemocnica i infekčná vojenská nemocnica. Spolu s infekčnou nemocnicou sa do Malaciek dostala aj rodáčka z Leningradu Iskra Arnoľdovna Gidrovičová (vydatá Fokinová).