Areál Čierneho kláštora patrí k najvýznamnejším pamiatkam v Malackách, podrobnejšie sa o ňom dočítate vo viacerých príspevkoch na tejto stránke. Niektorí z vás možno viete, že uprostred tohto komplexu sa nachádzajú dve nádvoria so štvorcovým pôdorysom, tzv. kvadrumy. A práve revitalizácii jedného z nich sa venoval náš projekt.

Pôvodná myšlienka projektu sa týkala obnovy kláštornej studne, avšak postupom času a samotných prác sa celý projekt posunul ku komplexnej obnove nádvoria. Okrem samotnej studne sa zrealizovala i nová výsadba, pribudli nové chodníky a opravila sa fasáda nádvoria.

Zaujímavosťou kláštornej studne, obnovenej do jej pôvodnej hĺbky, je asi štyri metre dlhá podzemná chodba spájajúca studňu s kláštornými pivnicami, ktorá kedysi pravdepodobne slúžila na naberanie vody využívanej v pivniciach.

Neodmysliteľnou súčasťou väčšiny kláštorných komplexov boli v minulosti záhrady. Tieto boli považované nielen za miesta pokoja a rozjímania, ale boli aj miestami vzdelávania. Najčastejšie boli umiestnené v uzavretom nádvorí, mali štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys – odtiaľ pochádza aj názov „kvadrum“. V strede bol trávnik, ten ohraničovali záhony s výsadbami byliniek a kvitnúcich okrasných rastlín.

Zeleň v kvadrume sme obnovili podľa dostupných historických fotografií, rozprávaní starších Malačanov a pamätníkov a tiež s prihliadnutím na vegetačné podmienky tejto lokality, jej priestorové možnosti, ako aj podľa zásad, ktorými sa budovanie kláštorných záhrad v minulosti riadilo. Cieľom revitalizačného projektu bolo navrátiť zeleni v kvadrume typický kláštorný a historizujúci charakter s nezameniteľnou atmosférou – harmóniou, farbami, vôňami a oku lahodiacimi plochami zelene.

Projekt revitalizácie kláštorného kvadrumu bol financovaný prostredníctvom grantového programu „T-Mobile pomáha komunite“ spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., „Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie“ spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s., príspevku z nadácie Pro Malacky a z prostriedkov občianskeho združenia MLOK. Autorom myšlienky a koncepcie výsadby nádvoria je Daniel Košťál, ktorý zrealizoval aj väčšinu sadovníckych prác.