Stroj času – Areál a okolie Čierneho kláštora

Na historickom zábere vidíme severovýchodnú baštu Čierneho kláštora zachytenú zrejme v 20. rokoch 20. storočia. Vtedy už bola zastavaná aj časť Malaciek pri železničnej stanici, v diaľke stál liehovar s vysokým komínom. Bezprostredné okolie kláštora bolo zatiaľ voľné, Dérerova škola ešte nestála. Kláštorné záhrady slúžili svojmu účelu a boli tiež miestom oddychu františkánov.

Až neskôr bola západnejšia časť premenená na gymnaziálny školský dvor.

Čierny kláštor v Malackách - juhovýchodná bašta

Postupne sa pod vplyvom dejinných udalostí mnohé zmenilo. Pálffyovci prestali byť patrónmi kláštora. Za plotom bola postavená Dérerova škola. Prišla vojna, po nej františkáni nútene odišli a istý čas boli v kláštore vojaci. Pri Dérerke vznikol časom park, popri ktorom sa vytvorila cesta spájajúca Stupavskú a Radlinského ulicu. Liehovar už neslúži svojmu účelu a komín zmizol. V časti kláštorného areálu bola vybudovaná bytovka, v inej časti fara.

Čierny kláštor v Malackách - juhovýchodná bašta

Od konca 20. rokov (s výnimkou niekoľkých rokov, keď objekt zabrali vojaci) je objekt kláštora využívaný aj ako škola.

Pohybom myšou nad obrázkom dole môžete porovnávať miesta ulice na starom a aktuálnom zábere.

Areál a okolie Čierneho kláštora
po
pred

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.